Tussen een missie en visie voor uw bedrijf kan een groot verschil zitten. Datzelfde geldt voor de strategie. Iedere respectabele onderneming zal het allemaal hebben en gebruiken als gids voor hoe bepaalde zaken moeten gebeuren.

 

Daar waar een missie meer het bestaansrecht van een bedrijf beschrijft, richt een visie zich eerder op wat de doelen zijn en waar men precies voor gaat. De strategie bepaalt dan weer welke weg er wordt gekozen om een visie tot leven te kunnen wekken. Hieronder gaan we dieper in op deze verschillen en waarom strategie, visie en missie een grote rol spelen.

Inhoud

Wat is een visie?

Een visie is een toekomstgerichte uitspraak die beschrijft wat een organisatie op lange termijn wil bereiken. Het geeft een inspirerend beeld van de gewenste toekomstige situatie en dient als leidraad voor strategische beslissingen. Een visie weerspiegelt de aspiraties en de richting waarin de organisatie zich wil ontwikkelen, en het motiveert zowel medewerkers als belanghebbenden door een duidelijk en aantrekkelijk toekomstbeeld te schetsen. Het helpt de organisatie om gefocust te blijven op haar doelen en om coherente en consistente acties te ondernemen die in lijn zijn met de langetermijnambities. Hoewel een visie vaak voor een bepaalde periode wordt opgesteld, is het belangrijk om deze regelmatig te evalueren en indien nodig aan te passen om relevant te blijven in een veranderende omgeving.

Voorbeelden van inspirerende visies

Er zijn verschillende succesvolle Nederlandse en buitenlandse bedrijven die u kunnen inspireren om zelf een visie te formuleren. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van deze visies:

 • Nike: “Inspiratie en innovatie brengen naar elke atleet, overal ter wereld.’’
 • Apple: “Geweldige producten maken.”
 • Rabobank: “Een betere bank zijn die bijdraagt aan een betere wereld.“
 • IKEA: “Een beter dagelijks leven creëren voor mensen.”
 • Philips: “Het leven van mensen verbeteren door innovatie en technologie.”

Deze visie voorbeelden geven aan dat de ideale visie kort en bondig moet zijn, maar wel heel duidelijk moet maken wat het doel is.

Hoe creëert u een effectieve visie?

Er zijn meerdere manieren om een effectieve visie te creëren. Dit doet u vooral door de buitenwereld, in één zin, te vertellen waar u mee bezig bent en waar u naartoe werkt.

Identificeer hiervoor de sterke en zwakke punten van uw organisatie en haar rol in de markt. Bepaal de strategieën die uw bedrijf succes geven en schrijf de visie in duidelijke en inspirerende taal.

Onthoud dat een visie positief en inspirerend moet zijn om werknemers te motiveren. Het moet ook duidelijk en eenvoudig zijn en gericht op de toekomst en de verwachte resultaten.

Binnen een bedrijf is er vaak een visie voor verschillende afdelingen die aansluiten bij de algehele visie. Doordat duidelijk is welke richting iedereen op moet gaan, zullen mensen binnen de organisatie eerder volgen.

Wat is een missie?

Een missie is een beknopte en inspirerende verklaring die het kern bestaansrecht van een organisatie beschrijft. Het geeft antwoord op de vraag: waarom bestaat onze organisatie en wat is onze bijdrage aan de wereld?

Een sterke missie:

 • Geeft richting: Het dient als kompas voor de organisatie, en stuurt de besluitvorming en activiteiten.
 • Motiveert en verbindt: Het inspireert medewerkers, klanten en stakeholders, en creëert een gevoel van gemeenschappelijk doel.
 • Is tijdloos: Hoewel geworteld in de waarden en geschiedenis van de organisatie, is een missie toekomstgericht en blijft relevant, zelfs in veranderende tijden.
 • Is uniek: Het onderscheidt de organisatie van anderen en benadrukt haar unieke waardepropositie.

Een missie is niet hetzelfde als een visie. Een visie beschrijft een gewenste toekomstige situatie, terwijl een missie de huidige bestaansreden, het doel en de waardepropositie van de organisatie benadrukt.

Voorbeelden van sterke missies

Er zijn veel bekende ondernemingen in Nederland en het buitenland die via een missie duidelijk maken waar ze precies voor staan, zoals u in de onderstaande voorbeelden kunt zien:

 • Lego: ”Inspireren en helpen ontwikkelen van de bouwers van morgen.”
 • Albert Heijn: ”Het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar.”
 • Google: ”Alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar maken.”
 • Philips: ”Het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties.”
 • Unilever: “Duurzaam leven gemeengoed maken.”

Hoe creëert u een effectieve missie?

Een goede missie geeft niet alleen aan waar een bedrijf of organisatie voor staat, maar ook welke normen en waarden het heeft. Het geeft aan wat een bedrijf kan toevoegen aan de wereld en wat het uniek maakt.

Een ander vraagstuk wat hierin een rol speelt is welke problemen een onderneming kan oplossen en voor welke doelgroep ze dit trachten te doen. Daarbij moeten ook de kernwaarden en welke motivatie erachter schuilt worden opgenomen in een missie.

Als laatste is het niet de bedoeling dat een missie misleidend is. Er mogen dus geen loze beloften worden gedaan over dingen die eigenlijk helemaal niet gedaan zullen worden.

Het bedrijf heeft een missie en dat moeten alle werknemers, klanten en opdrachtgevers weten. De missieverklaring moet eenvoudig, begrijpelijk en authentiek zijn en weergeven wat het bedrijf echt wil bereiken.

Visie en missie: wat is het verschil?

Om goed te begrijpen wat het verschil tussen deze twee is, hebben we een handige tabel gemaakt. Hierin ziet u exact hoe we beide kunnen onderscheiden en wat ze anders maakt:

MissieVisie
Voor het hedenVoor de toekomst
TijdloosVoor een bepaalde periode
Samengesteld met kennis uit het verledenRicht de blik op de toekomst
Geeft de identiteit van een organisatie aanGeeft aan wat een organisatie kan betekenen
Richt zich intern op het bedrijfRicht zich op de buitenwereld rondom het bedrijf
Beschrijft waar een onderneming voor staatBeschrijft waar een onderneming voor gaat

Op deze manier wordt heel duidelijk welke verschillen missie en visie hebben. Een visie geeft aan waar een organisatie in de toekomst heen wil en hoe dit moet gaan gebeuren, met veel oog voor de wereld eromheen. Bij een missie wordt vaak in de spiegel gekeken naar de interne organisatie, hoe die er momenteel voor staat en welke identiteit deze heeft.

Wat is een strategie?

Nadat we de vraag wat is een missie en visie hebben behandeld, kunnen we naar een onderdeel gaan kijken dat minstens even belangrijk is, de strategie. Een strategie is het masterplan waarmee een organisatie haar missie en visie wil realiseren. Het is de routekaart die aangeeft welke concrete stappen en acties nodig zijn om de gewenste toekomst te bereiken.

Een sterke strategie:

 • Stelt duidelijke doelen: Het definieert specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen die in lijn zijn met de missie en visie.
 • Analyseert de omgeving: Het houdt rekening met interne sterktes en zwaktes, evenals externe kansen en bedreigingen, om weloverwogen keuzes te maken.
 • Kiest een onderscheidende aanpak: Het identificeert de unieke waardepropositie van de organisatie en bepaalt hoe deze het beste kan worden ingezet om concurrentievoordeel te behalen.
 • Wijst middelen toe: Het zorgt voor een effectieve allocatie van financiële, menselijke en technologische middelen om de strategische doelen te ondersteunen.
 • Is flexibel: Het houdt rekening met veranderende omstandigheden en is in staat om zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen en kansen.

Hoe ontwikkelt u een effectieve strategie?

Een goede strategie laat zien hoe een missie en visie gerealiseerd moeten gaan worden. Hiermee kunt u bepalen welke koers een bedrijf moet gaan varen voor de langere termijn.

Er wordt jaren vooruit gekeken, maar ook een strategie zal tussendoor meerdere malen worden geëvalueerd. Hierbij moeten de interne en externe omgeving van een organisatie goed worden geanalyseerd. Dit zal helpen om te zorgen voor de juiste afstemming tussen uw organisatie en de buitenwereld.

Hiervoor kunt u de PESTEL-analyse gebruiken. Deze analyse onderzoekt politieke, economische, sociale, technische, milieu- en juridische factoren die van invloed zijn op het bedrijf. Daarnaast kunt u gebruikmaken van een SWOT-analyse, waarmee u de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf kunt onderzoeken.

Uiteindelijk zal dit leiden tot een aantal doelstellingen die opgenomen worden in de geformuleerde strategie.Deze strategie zal worden omgezet naar een tactiek, waarbij er meer wordt gekeken naar wat er op korte termijn zal moeten gebeuren.

Visie, missie en strategie in actie

Missie en visie betekenis: dat weten we inmiddels, net als de betekenis van een strategie. Nu gaan we kijken hoe dit in de praktijk wordt gebracht. Het opstellen van een visie, missie en strategie wordt gezien als de basis van het succes van menig bedrijf, ook in Nederland.

Er zijn een aantal missie- en visie voorbeelden van bedrijven met een duidelijk mission statement, oftewel missieverklaring, die wereldwijd bekend zijn geworden. Deze informatie is beschikbaar op hun websites, waar u verschillende strategieën kunt zien waarmee ze zijn ontwikkeld.

Een voorbeeld hiervan is het Nederlandse Unilever. Unilever heeft een VMS (Vision Mission Strategy) gebruikt om zijn talenten te optimaliseren en zijn doelen te bereiken. Het bedrijf is sterk gericht op duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid, wat duidelijk naar voren komt in hun missie: "Duurzaam leven gemeengoed maken". Deze missie wordt ondersteund door hun visie op een toekomst waarin duurzame bedrijfsvoering de norm is. Om deze visie en missie te realiseren, heeft Unilever een strategie ontwikkeld die zich richt op drie pijlers: verbetering van de gezondheid en het welzijn, vermindering van de milieu-impact en verbetering van de levensomstandigheden van mensen over de hele wereld. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in concrete doelstellingen zoals het halveren van de milieu-impact van hun producten en het helpen van meer dan een miljard mensen hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

Conclusie

Of u nu een nieuwe onderneming wilt starten met baanbrekende producten of diensten, of de wereld op een andere manier wilt veranderen, de juiste voorbereiding is de sleutel.

Een heldere visie, een krachtige missie en een doordachte strategie vormen samen het fundament voor duurzaam succes in de snel veranderende wereld van vandaag. Ze bieden richting, inspiratie en een routekaart naar de toekomst. Investeer tijd en energie in het ontwikkelen en verfijnen van deze cruciale elementen, en u zult uw organisatie naar nieuwe hoogten leiden. Vergeet niet: een sterke visie, missie en strategie zijn geen garantie voor succes, maar zonder hen is succes vrijwel onmogelijk.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak moet ik mijn visie, missie en strategie herzien?

Hoe vaak visie, missie en strategie precies moeten worden herzien is per branche en bedrijf verschillend. Het is echter wel gebruikelijk om deze minstens een keer per jaar onder de loep te nemen en zo te kijken of bepaalde aanpassingen gewenst zijn.

Wat zijn de meestvoorkomende fouten bij het formuleren van een visie, missie en strategie?

De meestvoorkomende fouten zijn:

 • Te vaag en algemeen: Formuleringen die niet specifiek zijn voor de organisatie en geen onderscheidend vermogen hebben.
 • Gebrek aan inspiratie: Visies en missies die niet motiverend zijn voor medewerkers en stakeholders.
 • Onrealistische doelen: Strategische doelen die niet haalbaar zijn met de beschikbare middelen en tijd.
 • Gebrek aan samenhang: Visie, missie en strategie die niet op elkaar zijn afgestemd en elkaar tegenspreken.
 • Geen evaluatie en aanpassing: Visie, missie en strategie die niet regelmatig worden geëvalueerd en aangepast aan veranderende omstandigheden.

Bronnen

Lees onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen