DESTEP-analyse is een instrument voor strategische planning dat gebruikt wordt om zes externe sleutelfactoren te beoordelen die invloed hebben op een bedrijf. Dit artikel is bedoeld voor ondernemers, managers en iedereen die geïnteresseerd is in de analyse van bedrijfsactiviteiten.

Inhoud

Wat is de DESTEP-analyse?

Een DESTEP-analyse is een methode om de macro-omgeving te beoordelen, die wordt gebruikt bij strategisch management en marketing. Het helpt bedrijven om de zes belangrijkste aspecten van de externe omgeving te analyseren:

 • Demografische factoren
 • Economische factoren
 • Sociaal-culturele factoren
 • Technologische factoren
 • Ecologische factoren
 • Politiek-juridische factoren

Dit soort analyse biedt organisaties inzicht in externe factoren die hun operationele activiteiten en strategische beslissingen kunnen beïnvloeden. Bedrijven kunnen veranderingen in de omgeving voorspellen, zich daaraan aanpassen en mogelijke voordelen gebruiken om hun doelen te bereiken en een hoge concurrentiepositie op de markt te handhaven. Dit helpt op zijn beurt om een faillissement te voorkomen, de BTW op tijd te betalen en de solvabiliteit te verhogen.

Onderdelen van de DESTEP-analyse

Laten we elk onderdeel van deze externe analyse nader bekijken. Waarom zijn alle aspecten zo belangrijk?

Demografische factoren

Demografische factoren omvatten de statistische kenmerken van de bevolking die de marktomstandigheden en behoeften beïnvloeden. Dit omvat:

 • Leeftijd: begrijpen van de leeftijdsstructuur van de bevolking helpt bedrijven om producten en marketingstrategieën te ontwikkelen. Ze zullen aanzienlijk verschillen als er een meerderheid van jongeren of juist van ouderen in een gebied woont;
 • Bevolkingsdichtheid en geografische distributie: regio's met een hoge bevolkingsdichtheid kunnen grote markten voor producten bieden. Tegelijkertijd kunnen afgelegen gebieden specifieke behoeften hebben.
 • Samenstelling van het gezin en levensstijlveranderingen: veranderingen in de grootte en structuur van gezinnen, evenals in levensstijlen, kunnen de soorten en hoeveelheden verbruikte goederen en diensten beïnvloeden.

Voorbeeld: de vergrijzende bevolking in ontwikkelde landen dwingt bedrijven om meer aandacht te besteden aan producten en diensten voor ouderen, zoals de ontwikkeling van producten met een vereenvoudigde interface of thuiszorgdiensten.

Philips ontwikkelt actief medische apparaten en zorgsystemen die rekening houden met de toename van het aantal ouderen in veel landen.

Economische factoren

Economische factoren beïnvloeden de koopkracht en de algemene economische omgeving waarin een bedrijf actief is. Ze omvatten:

 • Economische groei: inkomensniveaus, werkloosheid en nationaal inkomen beïnvloeden het vermogen van consumenten om geld uit te geven.
 • Inflatie: het inflatieniveau kan de prijsstelling en de kosten van grondstoffen beïnvloeden, wat op zijn beurt de winstmarge beïnvloedt.
 • Wisselkoersen: schommelingen in wisselkoersen kunnen de kosten van export en import beïnvloeden, wat vooral belangrijk is voor bedrijven die internationaal actief zijn.

Voorbeeld: tijdens een economische recessie verminderen bedrijven vaak hun investeringen in nieuwe projecten en concentreren zich op het verlagen van kosten, bijvoorbeeld door optimalisatie van logistiek en productieprocessen.

Dus, tijdens de financiële crisis van 2008, werden veel bedrijven geconfronteerd met de noodzaak zich aan te passen aan nieuwe economische omstandigheden. Een van de opvallende voorbeelden is de autofabrikant General Motors (GM). Het bedrijf was gedwongen faillissement aan te vragen in 2009 en zijn bedrijfsmodel te herzien.

Sociaal-culturele factoren

Sociale en culturele factoren weerspiegelen de overtuigingen, waarden, normen en tradities van een samenleving, die van invloed kunnen zijn op consumentenvoorkeuren en gedrag:

 • Waarden en overtuigingen: culturele oriëntaties en religieuze overtuigingen kunnen aanzienlijk beïnvloeden hoe producten door de markt worden ontvangen.
 • Onderwijs en maatschappelijk welzijn: het onderwijsniveau beïnvloedt de arbeidsbronnen en het innovatiepotentieel van een land.
 • Gezondheid en ecologisch bewustzijn: een groeiende focus op gezondheid en duurzame ontwikkeling kan invloed hebben op consumentenvoorkeuren voor producten en diensten.

Voorbeeld: de groeiende interesse in duurzame consumptie stimuleert bedrijven om milieuvriendelijke producten te ontwikkelen, zoals biologisch afbreekbare verpakkingen of elektrische auto's.

Zo heeft Unilever aanzienlijke stappen ondernomen om de ecologische impact van zijn producten te verminderen. Het bedrijf heeft zich ertoe verbonden het gebruik van plastic in verpakkingen te verminderen.

Technologische factoren

Technologische factoren omvatten technologische ontwikkelingen, veranderingen en de evolutie van technologie die invloed kunnen hebben op de markt en de industrie. Belangrijke aspecten zijn:

 • Innovatie: de introductie van nieuwe technologieën kan de manieren van productie, distributie en marketing van goederen en diensten radicaal veranderen.
 • Onderzoek en ontwikkeling (R&D): investeringen in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling kunnen het tempo van technologische vooruitgang in een industrie bepalen.
 • Automatisering: automatisering van processen kan de kosten aanzienlijk verlagen en de productie-efficiëntie verhogen.
 • Digitale transformatie: het integreren van digitale technologieën in bedrijfsprocessen verandert de manieren waarop bedrijven interageren met klanten en gegevens beheren.

Voorbeeld: de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en machine learning (machinaal leren) biedt nieuwe mogelijkheden voor het automatiseren van processen en het personaliseren van klantaanbiedingen.

Amazon gebruikt kunstmatige intelligentie en machine learning om zijn magazijnoperaties te automatiseren en de logistiek te verbeteren.

Ecologische factoren

Ecologische factoren zijn gerelateerd aan de natuurlijke omgeving en omvatten milieubeleid, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Belangrijke punten zijn:

 • Milieuwetgeving: normen en standaarden die de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu reguleren.
 • Duurzame ontwikkeling: de noodzaak om ecologisch veilige praktijken in het bedrijfsmodel te integreren.
 • Hulpbronnengebruik: efficiënt gebruik van hulpbronnen en minimalisatie van afval zijn cruciaal voor het verlagen van kosten en het verbeteren van de ecologische reputatie.
 • Klimaatverandering: beïnvloedt agrarische bedrijven, toerisme en verzekeringen, vereist aanpassing van bedrijfsstrategieën.

Voorbeeld: bedrijven zoals IKEA implementeren programma's voor het recyclen van meubels en het hergebruiken van materialen in de productie om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Politiek-juridische factoren

Politiek-juridische factoren omvatten wetgeving, overheidsbeleid en politieke stabiliteit, die de bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Belangrijke elementen zijn:

 • Wetgeving: wetten en regels die de activiteiten van bedrijven reguleren, inclusief arbeidsrecht, antitrustwetgeving en belastingwetgeving.
 • Politieke stabiliteit: stabiliteit in een land is belangrijk voor langetermijninvesteringen en strategische planning.
 • Internationale relaties: diplomatieke relaties tussen landen kunnen de handel en toegang tot internationale markten beïnvloeden.
 • Overheidssteun: subsidies, subsidies en andere vormen van ondersteuning kunnen bedrijven een competitief voordeel bieden.

Voorbeeld: de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in de Europese Unie heeft bedrijven die actief zijn binnen de EU gedwongen hun benadering van gegevensverwerking te herzien.

Waarom de DESTEP-analyse gebruiken en voorbeeld van een DESTEP-analyse

De genoemde factoren die de "spelregels" beïnvloeden, kunnen een aanzienlijke impact hebben op alle aspecten van het bedrijf, van prijsstelling tot de beschikbaarheid van middelen en consumentenvraag. Door rekening te houden met macrofactoren, kan men zich aanpassen aan veranderingen, risico's minimaliseren en opkomende kansen benutten.

Bijvoorbeeld, het begrijpen van demografische trends binnen het DESTEP-model kan helpen om veranderingen in klantbehoeften te voorspellen. En een analyse van de politiek-juridische omgeving kan wijzen op nieuwe eisen aan producten of diensten.

Zeker, hier is een DESTEP-analyse voor "SMM Support", een bedrijf dat zich specialiseert in SMM-diensten voor kleine ondernemingen.

Demografisch

Aangezien het aantal jonge ondernemers toeneemt, moet er speciale aandacht aan hen worden besteed en moeten de diensten aan hen worden aangepast. Ze zijn beter bekend met internettechnologieën, wat betekent dat ze meer geïnteresseerd zijn in het effectief promoten van hun bedrijf via sociale media.

Hier zijn enkele voorbeelden van demografische factoren:

 • Leeftijdsopbouw van de bevolking
 • Veranderingen in geboorte- en sterftecijfers
 • Bevolkingsgroei of -afname
 • Migratiepatronen
 • Veranderingen in gezinssamenstelling
 • Urbanisatiegraad
 • Opleidingsniveau en werkgelegenheid
 • Verschillen tussen generaties

Economisch

Tijdens een economische neergang verlagen kleine bedrijven vaak hun marketingbudgetten. "SMM Support" kan hen voordelige dienstenpakketten aanbieden, zodat bedrijven hun promotie kunnen voortzetten, zelfs met beperkte financiële middelen.

Economische factoren zijn onder andere:

 • Economische groei of neergang
 • Werkloosheidsniveau
 • Inflatie
 • Wisselkoersschommelingen
 • Veranderingen in de koopkracht van de bevolking

Sociaal-cultureel

"SMM Support" kan zich richten op het promoten van de unieke verhalen en kenmerken van hun klanten, waarbij ze de lokale wortels en individualiteit benadrukken.

Sociaal-cultureel factoren kunnen zijn:

 • Veranderingen in de levensstijl en voorkeuren van consumenten
 • Trends op het gebied van gezondheid en welzijn
 • Toenemende interesse in duurzame ontwikkeling

Technologisch

De snelle groei van het platform TikTok biedt nieuwe kansen voor kleine bedrijven. "SMM Support" kan hun klanten leren hoe ze dit platform kunnen gebruiken en aangepaste content kunnen maken om het bereik te vergroten.

Belangrijke technologische factoren zijn:

 • De opkomst van nieuwe sociale mediaplatformen
 • Ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en automatisering
 • Nieuwe algoritmes en mechanismen op sociale media
 • Trends op het gebied van cyberbeveiliging

Ecologisch

Consumenten geven de voorkeur aan merken die duurzaamheid ondersteunen. "SMM Support" kan zijn klanten helpen hun toewijding aan duurzame ontwikkeling in hun marketing te tonen om de juiste doelgroep aan te trekken.

Ecologische factoren zijn onder andere:

 • Verstrenging van milieuregels
 • Toegenomen bewustzijn van klimaatverandering
 • Beschikbaarheid van hulpbronnen

Politiek-juridisch

AVG en andere privacywetten vereisen een zorgvuldige omgang met gegevens. "SMM Support" kan zijn klanten helpen gegevens veilig te verzamelen en marketingcampagnes op te zetten volgens deze regels.

Politiek-juridische factoren zijn onder andere:

 • Veranderingen in privacywetten
 • Regulering van online marketing
 • Beleid met betrekking tot online advertenties

Integratie met de SWOT-analyse

DESTEP-analyse is een krachtig instrument voor het onderzoeken van de externe omgeving van een organisatie, terwijl SWOT-analyse helpt bij het beoordelen van interne sterktes en zwaktes van een organisatie, evenals externe kansen en bedreigingen. De integratie van DESTEP-analyse met SWOT-analyse stelt organisaties in staat om de externe omgeving goed te begrijpen en effectief te reageren. Hieronder leggen we uit hoe u DESTEP-analyse kunt gebruiken als input voor SWOT-analyse.

 1. Gegevens verzamelen via de DESTEP-analyse:
  • Onderzoek demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren om de sleutel externe variabelen te identificeren die de organisatie kunnen beïnvloeden.
  • Bijvoorbeeld, veranderingen in wetgeving (politiek-juridische factoren) kunnen nieuwe markten creëren of beperkingen opleggen aan bestaande operaties.
 2. Analyse van externe kansen en bedreigingen in SWOT:
  • Integreer de informatie verkregen uit de DESTEP-analyse in de secties "Kansen" en "Bedreigingen" van de SWOT-analyse.
  • Economische trends zoals BBP-groei of veranderingen in rentetarieven kunnen worden geclassificeerd als kansen of bedreigingen, afhankelijk van hun potentiële impact op de organisatie.
 3. Strategieën formuleren:
  • Gebruik de informatie over kansen en bedreigingen om strategieën te formuleren die rekening houden met zowel de interne omgeving van de organisatie (Sterktes en Zwaktes) als de externe omgeving (Kansen en Bedreigingen).
  • Strategieën kunnen aanpassingen aan technologische veranderingen omvatten, gebruikmaken van nieuwe demografische trends om de markt uit te breiden, of risico's minimaliseren die verband houden met ecologische veranderingen.

Voorbeelden van het gebruik van DESTEP-analyse voor SWOT-analyse:

 • Technologische factoren: nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie kunnen een bedrijf de kans bieden om zijn producten te verbeteren (SWOT Opportunity), maar ook de concurrentie vergroten als concurrenten deze technologieën ook gebruiken (SWOT Threat).
 • Milieufactoren: toenemende milieuregels kunnen een bedreiging vormen voor mijnbouwbedrijven, maar vormen ook een kans voor bedrijven die groene technologieën ontwikkelen.

Conclusie

De DESTEP-analyse is een uitgebreid hulpmiddel waarmee organisaties de macro-omgeving op zes gebieden kunnen analyseren: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, milieutechnisch en politiek en juridisch. Elk van deze aspecten heeft zijn eigen kenmerken en vereist aandacht bij het ontwikkelen van strategieën.

Door het gebruik van DESTEP-analyse kunnen organisaties niet alleen reageren op huidige veranderingen in de externe omgeving, maar ook anticiperen op toekomstige veranderingen, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor strategische planning.

Lees onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen