Bv of eenmanszaak, twee rechtsvormen waar u voor zou kunnen kiezen wanneer u voor het eerst een eigen onderneming wilt oprichten. Echter is het kiezen van de juiste rechtsvorm voor u niet alleen moeilijk, maar ook zeer belangrijk. Zo hebben beide rechtsvormen voordelen en nadelen ten opzichte van elkaar!

Inhoud

Bv of eenmanszaak, waarvoor kunt u het beste kiezen?

Gaat u voor het eerst een eigen onderneming starten en weet u niet zeker voor welke rechtsvorm u moet kiezen? Dan zullen een besloten vennootschap (bv), een onderneming die een eigen rechtspersoonlijkheid heeft, en een eenmanszaak, een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, vaak de eerste keuzes zijn. Het is belangrijk dat u voor de juiste rechtsvorm kiest om uw kosten zo laag mogelijk te houden en om uw persoonlijke risico zo klein mogelijk te houden.

De belangrijkste verschillen tussen een bv en eenmanszaak 

Er zijn een aantal verschillen tussen een bv en een eenmanszaak. De aansprakelijkheid van de organisaties is het grootste verschil. De andere verschillen tussen een bv en een eenmanszaak kunt u in het onderstaand overzicht terugvinden:

 EenmanszaakBv
Notariële akte nodig bij oprichting? Nee Ja, akte met statuten moet verplicht opgemaakt worden
Verplicht inschrijven bij Kamer van Koophandel?Ja Ja 
Startkapitaal nodig?Nee Ja, minimum €0.01
Rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak is geen rechtspersoonBv is een rechtspersoon
AansprakelijkheidEigenaar is persoonlijk aansprakelijk Alleen de bv is aansprakelijk
BelastingenMeer belastingen, maar ook meer voordelen en aftrekposten

Vanaf een winst van €120.000 voordeliger dan eenmanszaak.

Men betaalt vennootschapsbelasting over de winst.

Bestuur Geen bestuur, alleen de eigenaar Heeft een bestuur en minstens 1 directeur 

Hoe zit het met de persoonlijke aansprakelijkheid?

Wanneer u twijfelt tussen het oprichten van een bv of een eenmanszaak, moet u rekening houden met de persoonlijke aansprakelijkheid! Dit is dan ook meteen een van de grootste verschillen tussen een eenmanszaak en een bv. 

Aangezien een eenmanszaak geen rechtspersoon is, is de eigenaar volledig persoonlijk aansprakelijk. Dit betekent dat wanneer u bijvoorbeeld schulden heeft, dat u met uw persoonlijke bezittingen ook aansprakelijk bent om deze schulden te voldoen. Indien uw bedrijf failliet gaat, bent u als persoon ook failliet. Indien u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, is uw partner ook persoonlijk aansprakelijk voor deze schulden.

De bv is een rechtsvorm met een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de bv voor het grootste deel aansprakelijk is indien er schulden zijn. Wanneer een bv failliet gaat is de directie of, de directeur grootaandeelhouder dga, niet persoonlijk aansprakelijk. Hier zijn echter ook nog een aantal verschillende voorwaarden bij. Als er bijvoorbeeld sprake is van wanbeleid, kunt u toch nog persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schulden. 

Belastingen voor een eenmanszaak of bv

Elke onderneming ontkomt niet aan inkomstenbelasting betalen. Echter, de belastingen van een bv worden op een andere manier berekend dan de belastingen van een eenmanszaak.

Belastingen van een bv 

Een bv moet uiteraard belastingaangifte doen en de btw afdragen over de behaalde omzet en winst. De bv betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Om deze zo laag mogelijk te houden kunt u gebruik maken van verschillende aftrekposten. 

De directeur van de bv betaalt daarnaast inkomstenbelasting over het loon dat hij of zij ontvangt. Het loon dat aan u betaald wordt, moet voldoen aan de voorwaarden van de overheid. Hier moet u dus rekening mee houden. 

Indien de omzet van uw onderneming jaarlijks minder dan € 20.000 bedraagt, hoeft u geen btw te berekenen. Dit is mogelijk volgens de kleineondernemersregeling.

Belastingen van een eenmanszaak 

Als eigenaar van de eenmanszaak moet u over de winst van de onderneming inkomstenbelasting betalen. Om zelfstandige ondernemers te ondersteunen zijn er verschillende voordelen en aftrekposten die gebruikt kunnen worden.

Om hier gebruik van te maken moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Voorbeelden van deze aftrekposten zijn: 

  • Mkb-winstvrijstelling: wanneer de belastingdienst u als ondernemer erkent, hebt u recht op mkb-winstvrijstelling.
  • Zelfstandigenaftrek: indien u voldoet aan het urencriterium, kunt u gebruik maken van deze aftrekpost! 

Hoeveel kost het om te beginnen met een onderneming?

Voor verschillende soorten ondernemingen zult u een bepaald startkapitaal moeten hebben om te kunnen beginnen. Het oprichten van de onderneming zelf is ook niet gratis. 

Oprichtingskosten van een eenmanszaak

Het oprichten van een eenmanszaak is een stuk goedkoper dan het oprichten van een bv. Zo hoeft u namelijk alleen de inschrijvingskosten van de KvK hoeven te betalen. Dit bedraagt € 80,10.

U moet een eigen administratie van uw eenmanszaak bijhouden. Deze administratie moet voldoen aan een aantal voorwaarden. U hoeft echter de jaarrekening niet te deponeren bij de KvK waardoor u deze kosten dus ook vermijdt. 

Oprichtingskosten van een bv 

Bij het oprichten van een bv komen verschillende kosten kijken. Zo zult u een minimum startkapitaal nodig hebben. Dit minimum bedraagt slechts € 0.01. Naast deze kosten heeft u echter ook nog de kosten van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, deze inschrijvingskosten bedragen € 80,10.

Ook zult u de statuten in een notariële akte moeten laten opnemen. De kosten van het opmaken van deze akte verschillen van notaris tot notaris en liggen over het algemeen tussen de € 500 en € 1000.

U kunt als natuurlijk persoon meerdere bv’s hebben, waarvoor u elke keer een akte moet laten opstellen en een inschrijving bij de KvK moet regelen. 

Bij een bv zult u jaarlijks nog andere kosten hebben. Zo moet u een jaarrekening laten opstellen en deze bij de KvK deponeren. Een jaarrekening kost gemiddeld  tussen de € 600 en € 1.800. De prijs hangt van de omvang van uw onderneming af! 

Voor welke rechtsvorm kunt u het beste kiezen in uw situatie? 

Wanneer u twijfelt over de keuze tussen een bv en een eenmanszaak, zult u enkele vragen moeten beantwoorden. Ook moet u afwegen welke rechtsvorm de meeste voordelen en de minste risico’s biedt. 

Wanneer kunt u het beste voor een bv kiezen? 

Indien u denkt dat u een winst van meer dan € 120.000 per jaar zult maken, kunt u het beste voor een bv kiezen. Dit is ook de beste keuze indien u niet persoonlijk aansprakelijk gesteld wilt worden wanneer uw bv failliet gaat. 

Wanneer kunt u het beste voor een eenmanszaak kiezen?

Denkt u dat u geen risico zult lopen en verwacht u dat de winst minder dan € 120.000 bedraagt? Dan kunt u het beste kiezen voor een eenmanszaak. Bij deze rechtsvorm hebt u namelijk meer belastingvoordeel dan bij een bv. Zo kunt u namelijk gebruikmaken van verschillende aftrekposten waarmee u belastingvoordeel kunt krijgen. 

Wanneer u deze keuze maakt moet u er wel rekening mee houden dat u privé aansprakelijk bent en dat u met uw eigen vermogen en bezittingen aansprakelijk gesteld zult worden wanneer uw eenmanszaak failliet gaat.

Als u nog steeds twijfelt, kunt u later altijd van vorm veranderen. Als u uw eenmanszaak omzet naar een BV, moet u meteen de notariële akte met de statuten laten opmaken. Als u uw bv omzet naar een eenmanszaak zult u eerst de bv moeten laten ontbinden om vervolgens het bedrijf over te zetten naar de eenmanszaak.

Conclusie

Het kiezen van de juiste rechtsvorm, zoals een bv of een eenmanszaak, is essentieel voor het succes en de stabiliteit van een bedrijf. Door de juiste rechtsvorm te kiezen, kunnen ondernemers hun bedrijf bouwen op een solide juridische basis en de groei en ontwikkeling ervan effectief sturen.

Lees onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen