Het urencriterium zzp is een belangrijk criterium voor zelfstandigen. Door te begrijpen wat het is en hoe het werkt, kunt u vaststellen of u recht heeft op belastingvoordelen. Hoe u gewerkte uren correct bijhoudt, waarom dit belangrijk is en waarvoor het nodig is, leert u in dit artikel.

Inhoud

Wat is het zzp-urencriterium voor zzp'ers?

Het urencriterium is het minimum aantal uren dat u als zelfstandig ondernemer aan uw bedrijf moet besteden om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen. 

Momenteel (in 2024) moet u daarvoor minimaal 1.225 uur per kalenderjaar werken. Als u meerdere bedrijven heeft, telt het totale aantal gewerkte uren samen. Het maakt niet uit in welke maand u uw ondernemersactiviteiten begint, u moet het vereiste aantal uren binnen het einde van het jaar hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel.

Het urencriterium van 1.225 uur is ingevoerd door de belastingautoriteiten om zzp'ers en beginnende ondernemers te stimuleren. In feite kan het voldoen aan het urencriterium zelfstandigen en jonge ondernemers honderden en zelfs duizenden euro's besparen.

Als zzp'er helpt het halen van het urencriterium u uw eigen vermogen en totale vermogen te versterken. Daarnaast zult u waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de gevolgen hiervan. Dit kan namelijk invloed hebben op uw belastingteruggave en inkomstenbelasting.

Voorwaarden van het urencriterium voor zzp'ers in 2024

Dus, u moet minimaal 1.225 uur werken vóór het einde van het kalenderjaar om in aanmerking te komen voor de mkb-winstvrijstelling. Het maakt niet uit of u uw ondernemersactiviteiten aan het begin van het jaar (januari of februari) begint of van plan bent te beginnen in mei, het vereiste aantal uren blijft hetzelfde. Zelfs als u van plan bent om in oktober te beginnen, moet u nog steeds ten minste 1.225 uur aan uw bedrijf besteden voor het einde van december. U moet zich hiervan bewust zijn en berekenen hoeveel uur per dag of week u moet besteden om deze drempel te halen en uw plan te volgen.

Daarnaast is er een tweede voorwaarde waaraan moet worden voldaan om in 2024 in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek. Uw ondernemersactiviteiten moeten meer dan 50% van uw totale werktijd in beslag nemen. Als u bijvoorbeeld net begint en daarnaast nog in loondienst werkt, kan die werkzaamheid meer dan 50% van uw tijd in beslag nemen, vooral in het begin, terwijl uw eigen bedrijf nog op gang moet komen.

Er zijn echter situaties die enkele uitzonderingen op de berekeningen toestaan. De belastingautoriteiten staan namelijk uitzonderingen toe in twee gevallen:

 1. Verminderd urencriterium bij arbeidsongeschiktheid. Als u enige tijd arbeidsongeschikt bent geweest, geldt voor u het verlaagde urencriterium. In 2024 bedraagt het verminderde urencriterium voor arbeidsongeschiktheid 800 uur per jaar.
 2. Urencriterium tijdens zwangerschap. Tijdens zwangerschap kunt u de uren die u niet hebt gewerkt tijdens 16 weken zwangerschapsverlof meetellen. Hierdoor bereikt u de vereiste 1.225 uur per jaar.

Bovendien mogen beginnende ondernemers de eis dat meer dan 50% van de werktijd aan het bedrijf moet worden besteed, negeren. Ook kunt u uren meetellen die u heeft besteed aan de voorbereidingen om uw project te starten.

Uitleg over hoe het urencriterium wordt berekend voor zzp'ers die in 2024 beginnen met hun bedrijf

Voor zelfstandigen is het belangrijk om niet alleen te weten hoeveel uren minimaal in het urencriterium vallen, maar ook hoe dit precies wordt berekend. Wat moet worden opgenomen, en wat juist niet in uw gewerkte uren, en hoe houdt u uw gewerkte tijd bij?

Welke activiteiten kunnen worden meegerekend bij het berekenen van het urencriterium?

Het eerste dat u moet weten, is dat alle uren die u aan uw ondernemersactiviteiten besteedt, kunnen meetellen voor het urencriterium. Dit omvat zowel directe als indirecte acties die verband houden met uw professionele activiteiten. 

Er zijn geen regels die definiëren wat precies kan worden opgenomen in uw werkuren. De ondernemer bepaalt dit zelf. Hier zijn enkele voorbeelden van activiteiten die kunnen worden opgenomen bij het bijhouden van de bestede tijd:

 • Direct contact met klanten (vergaderingen, telefoongesprekken, zakelijke correspondentie)
 • Voorbereiden van zakelijke voorstellen
 • Facturering
 • Beheren van administratieve activiteiten
 • Werken aan het maken van een website
 • Reistijd (bijvoorbeeld naar een klant en terug)
 • Professionele cursussen volgen of andere vormen van training. Inclusief het lezen van professionele literatuur
 • Reclameactiviteiten
 • Deelnemen aan en bezoeken van professionele beurzen en andere evenementen
 • Selecteren en kopen van professionele apparatuur die nodig is voor het werk
 • Schoonmaken van kantoorruimtes.

Het is belangrijk om te weten dat alleen uw daadwerkelijke activiteiten meetellen. Als u beschikbaar bent voor uw bedrijf, maar geen werk verricht, kunnen deze uren niet worden meegerekend voor het urencriterium.

Hoe houdt u het urencriterium bij?

Als de belastingdienst ernaar vraagt, moet u in staat zijn om te rechtvaardigen hoeveel tijd u aan uw bedrijf besteedt. Om dit mogelijk te maken, moet u uw activiteiten bijhouden.

Hoe u dit bijhoudt, is aan u. U kunt een Excel-spreadsheet of een vergelijkbaar programma gebruiken, online applicaties gebruiken of zelfs al uw acties met de hand in een notitieboekje schrijven. Een van de beste opties is het combineren van de tijdadministratie met uw facturatieprogramma.

Voorbeeldberekening van het urencriterium voor zelfstandigen

Voorbeeld 1: Oliver is in loondienst en werkt 3 dagen per week, 6 uur per dag. Dat komt neer op 936 uur per jaar in loondienst. Daarnaast heeft Oliver een eigen startende onderneming en is geregistreerd als zelfstandige. Om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen moet hij nog minimaal 1.225 uur per jaar aan zijn bedrijf besteden.

Voorbeeld 2: Mark werkt in loondienst, drie dagen per week, 8 uur per dag (24 uur per week), wat neerkomt op 1.248 uur per jaar. Hij heeft ook zijn eigen bedrijf. Maar gezien zijn werk in loondienst moet hij minstens 1.249 uur aan zijn bedrijf besteden om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen, aangezien het aantal gewerkte uren gerelateerd aan de ondernemersactiviteiten niet minder mag zijn dan 50% van de totale gewerkte tijd.

Urencriterium ZZP: speciale gevallen en uitzonderingen

Zoals we al vermeld hebben, zijn er uitzonderingen waarbij een zelfstandige minder uren kan werken en toch in aanmerking kan komen voor fiscale voordelen. Dit is mogelijk in twee gevallen: invaliditeit (en als gevolg beperkte arbeidscapaciteit) en zwangerschap:

 • In het geval van een zelfstandige die invalide is en daardoor gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, wordt de norm van de door hem gewerkte uren verlaagd van 1.225 naar 800 uur per kalenderjaar. 
 • Zwangere vrouwen kunnen rekenen op het feit dat de tijd van hun officiële zwangerschapsverlof (16 weken) wordt meegeteld als gewerkte uren, ondanks dat ze niet hebben gewerkt tijdens deze periode.

De belastingdienst kan ook tijdelijke verlichtingen invoeren voor sommige of alle categorieën ondernemers. Dit was bijvoorbeeld het geval in 2020 en 2021. In 2020 duurden de verlichtingen van 1 maart tot 1 oktober, en in 2021 van 1 januari tot 1 juli. Deze wijzigingen waren gerelateerd aan de coronapandemie, toen veel bedrijven gedwongen waren te sluiten. Tijdens de verlichtingsperiode konden ondernemers rekenen op 24 uur per dag voor het urencriterium, zelfs als ze minder of helemaal niet hadden gewerkt.

ZZP urencriterium: directe en indirecte uren

U voldoet aan het urencriterium met zowel directe als indirecte uren, die op een of andere manier gerelateerd zijn aan uw ondernemersactiviteiten.

Wat zijn directe uren?

Directe uren zijn betaalde uren die inkomsten genereren. Het gaat om het uitvoeren van een opdracht, het verlenen van een dienst of het creëren van een product. Bijvoorbeeld, u bent een kapper en vandaag heeft u 5 uur besteed aan het knippen van uw klanten. Dit zullen uw directe uren zijn die u aangeeft bij het bijhouden van de werkuren.

Wat zijn indirecte uren?

Indirecte uren zijn extra uren die u besteedt aan uw onderneming. Hoewel deze uren geen directe winst opleveren, zijn ze toch essentieel voor het succesvol functioneren van uw bedrijf. Bijvoorbeeld, u volgt trainingen en verbetert uw kwalificaties of u houdt zich bezig met het bestellen van apparatuur en verbruiksmaterialen voor uw werk.

Conclusie

Aan de ene kant is het voldoende om geregistreerd te zijn bij de KvK om ondernemer te zijn in Nederland. Maar het is ook belangrijk om aan de kwalificaties voor ondernemers van de belastingdienst te voldoen. Hiervoor moet u jaarlijks minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf besteden. Dit mag niet worden verwaarloosd. Voor ondernemers is dit een uitstekende gelegenheid om fiscale voordelen te krijgen. U kunt jaarlijks duizenden euro's besparen, die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor de verdere ontwikkeling van uw bedrijf.

Lees onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen