Startersaftrek biedt een unieke kans voor beginnende ondernemers om hun financiële lasten aanzienlijk te verminderen in de cruciale vroege stadia van hun onderneming. Deze regeling, ontworpen om innovatie te stimuleren, vormt een essentiële steunpilaar voor het Nederlands ondernemerslandschap.

Inhoud

Wat is de startersaftrek

De startersaftrek is een aftrekpost die door de Nederlandse overheid ingesteld werd om startende ondernemers te stimuleren om hun zaken in de eerste jaren zo veel mogelijk te laten groeien. Het is een aftrekpost die van uw belastbaar inkomen afgetrokken kan worden. Hierdoor kunt u minder belasting betalen

Het bedrag van de startersaftrek bedraagt €2123 die bovenop de zelfstandigenaftrek toegevoegd zal worden. U mag het totaalbedrag van uw winst aftrekken. Op deze manier zal uw belastbaar inkomen een stuk lager worden. 

De startersaftrek voor verschillende jaren

De startersaftrek is in de voorbije jaren nooit verhoogd of verlaagd. Het bedrag voor de startersaftrek in 2022 en 2023 was €2123, en ook voor 2024 is dit €2123.

Echter zal uw totale aftrek wel ieder jaar verlagen. Dit komt doordat de zelfstandigenaftrek tot en met 2027 jaarlijks verlaagd zal worden totdat deze nog slechts €900 bedraagt. 

Voorwaarden voor de startersaftrek

Zoals de naam het al laat weten, zullen enkel startende ondernemingen recht hebben op de startersaftrek. Echter heeft niet elke startende onderneming recht op deze aftrekpost.

Algemene voorwaarden van de startersaftrek

U mag in de afgelopen 5 jaar maximaal niet elk jaar ondernemer zijn geweest. Ook zult u in deze periode maximaal 2 keer gebruik mogen maken van de de zelfstandigenaftrek. U mag ook geen geruisloze terugkeer uit een bv hebben gedaan tijdens deze periode. 

Het urencriterium 

Om recht te hebben op de startersaftrek, zult u ook aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek moeten voldoen. Dit betekent dat u ook aan het urencriterium moet voldoen. Het urencriterium houdt in dat u vanaf het begin van het kalenderjaar tot en met het einde van dit jaar minimaal 1225 uur aan de onderneming zult moeten besteden.

Speciale overwegingen 

Er zijn een aantal speciale overwegingen waar u rekening mee moet houden voor de startersaftrek. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u niet voldoende winst heeft gemaakt in het eerste jaar om zowel de zelfstandigenaftrek als de startersaftrek van uw winsten af te kunnen trekken. In dit geval zal u de aftrek in het volgende jaar mogen toepassen. U zult dit maximaal 3 keer mogen doen binnen de eerste 5 jaar dat u als ondernemer ingeschreven bent bij de belastingdienst. 

De voordelen van de startersaftrek

Aangezien de aftrekpost als stimulans voor nieuwe ondernemers dient, levert het u enkele voordelen op.

Lagere belastbare winst

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekposten zullen van de belastbare winst afgetrokken kunnen worden. De startersaftrek zzp zal dus een extra €2123 in vermindering kunnen opleveren. Door deze vermindering zal uw belastbare winst lager worden, waardoor u dus ook minder geld moet betalen aan de belastingen. 

Verhoogde investeringsmogelijkheden

Met meer financiële ruimte kunnen startende ondernemers investeren in de groei van hun bedrijf. Dit kan variëren van het aanschaffen van nieuwe apparatuur tot het financieren van marketingcampagnes of het ontwikkelen van nieuwe producten. Het vermogen om meer te investeren kan de groei en het succes van de onderneming op lange termijn aanzienlijk versnellen.

Stimulans voor ondernemingsactiviteit

De startersaftrek biedt niet alleen directe financiële voordelen, maar fungeert ook als een stimulans voor verhoogde ondernemingsactiviteit. Door de financiële drempel voor het starten van een onderneming te verlagen, worden meer individuen aangemoedigd om hun zakelijke ideeën te realiseren. Dit draagt bij aan een levendiger ondernemersklimaat en stimuleert economische diversiteit en innovatie.

Risicobeperking in de startfase

De beginfase van een onderneming is vaak het meest risicovol, met hoge opstartkosten en onzekere inkomsten. De startersaftrek helpt dit risico te beperken door de belastingdruk te verlagen, waardoor startende ondernemers meer financiële zekerheid hebben. Dit kan essentieel zijn voor het overleven en floreren van nieuwe ondernemingen in hun kritieke eerste jaren.

Vereenvoudiging van fiscale planning

De startersaftrek vereenvoudigt de fiscale planning voor nieuwe ondernemers door duidelijke voordelen te bieden. Dit vermindert de complexiteit van belastingaangiften en helpt ondernemers zich meer te concentreren op de kernactiviteiten van hun bedrijf.

De combinatie van deze voordelen maakt de startersaftrek tot een cruciaal instrument voor het bevorderen van ondernemerschap en het ondersteunen van de groei van startende ondernemingen. 

Nadelen van de startersaftrek 

Er zijn een aantal nadelen aan de startersaftrek waardoor sommige ondernemers moeten nagaan of het wel voordelig is om het te gebruiken. 

Het is een tijdelijke aftrekpost

De aftrekpost dient om nieuwe ondernemers te stimuleren om hun organisatie een kickstart te geven. Echter zult u het maximaal 3 keer kunnen toepassen tijdens de eerste 5 jaar. 

Andere voordelen kunnen verlagen

De aftrekposten zorgen ervoor dat u een belastingvoordeel zult krijgen op uw inkomen, waardoor uw inkomen ook hoger zal worden. Andere voordelen zoals zorg en huurtoeslag zullen berekend worden op uw inkomen en worden hierdoor beïnvloed. Als uw inkomen hoger is, kan de zorg- en huurtoeslag lager worden. 

Voorbeeld van de berekening van de startersaftrek

Om de startersaftrek zzp visueel voor te stellen hebben we een kort rekenvoorbeeld voorzien. Op deze manier zult u zelf ook kunnen berekenen hoeveel u aan de belastingen moet afstaan voor uw winst. Ons voorbeeld houdt enkel rekening met de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Andere aftrekposten laten we buiten beschouwing. 

Om de winst te berekenen zult u alle kosten van uw onderneming van de omzet moeten aftrekken. Stel dat een startende ondernemer een winst heeft van €10.000 en een totaal inkomen van minder dan €70.000. 

Indien de ondernemer aan de voorwaarden voldoet voor de zelfstandigenaftrek, zal deze in 2024 een vermindering van €3750 van de winst mogen aftrekken. Indien het een startende ondernemer is mag de ondernemer nog eens €2123 bovenop de €3750 aftrekken. In totaal mag er dus €5873 van de winst afgetrokken worden. 

€10.000 - €5873 = €4127

Over deze €4127 zal de ondernemer dan 36,97%, wat gelijk is aan €1525,75, aan de belastingdienst moeten betalen. 

Indien de ondernemer geen recht heeft op de startersaftrek zou de berekening als volgt gaan: 

€10.000 - €3750 = €6250

Over deze €6250 zal er dan 36,97%, wat in dit geval gelijk is aan €2310,625, aan de belasting betaald moeten worden. De startersaftrek zorgde in dit voorbeeld dus voor een voordeel van ongeveer €785 voor de startende ondernemer. 

Hoe moet u de startersaftrek zzp aanvragen? 

Indien u recht heeft op de startersaftrek, hoeft u zelf niet veel te doen om deze aftrekpost ook effectief toe te kunnen passen. Bij het indienen van uw belastingaangifte zult u een aantal vragen te zien krijgen. Deze vragen moet u beantwoorden en indien u recht heeft op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek zullen deze automatisch voor u verrekend worden. 

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: lagere ureneis en hogere aftrekposten 

Indien u om een of andere reden arbeidsongeschikt bent, zult u als ondernemer een extra voordeel kunnen verkrijgen bij de startersaftrek. Zo zult u niet aan het urencriterium van 1225 gewerkte uren moeten voldoen, maar zult u recht hebben op het toepassen van het verlaagd urencriterium van 800 uur

Ook zal de aftrekpost een stuk hoger liggen. In het eerste jaar heeft u in dit geval bijvoorbeeld recht op een aftrekpost van €12.000, in het tweede jaar €8000 en in het derde jaar €4000. 

Overwegingen voor parttime ondernemers die ook in loondienst zijn

Ondernemers die ook in loondienst zijn bij een ander bedrijf, zullen extra moeten opletten. Zo zullen ze namelijk geen recht hebben op hun startersaftrek of ondernemersaftrek indien ze meer uur besteden aan hun loondienstjob. 

Echter zal dit voor startende ondernemers niet gelden. Als startende ondernemer zult u enkel moeten voldoen aan de 1225 uur die u aan uw onderneming moet spenderen.

Checklist: Heb ik recht op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek?

Om te kunnen bepalen of u recht heeft op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, hebben we voor u een checklist opgesteld. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen

Voor de zelfstandigenaftrek: 

  • Voldoet u aan het urencriterium van 1225 uur? 
  • Bent u een ondernemer voor de belastingdienst?

Voor de startersaftrek

  • Voldoet u aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek? 
  • Bent u in de voorbije 5 jaar geen ondernemer geweest?
  • Heeft u in de voorbije 5 jaar de zelfstandigenaftrek maximaal 2 keer gebruikt? 

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, zult u recht hebben op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Er zijn ook uitzonderingen zoals mensen met een AOW-leeftijd en mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen.

Bereikt u de AOW-leeftijd aan het begin van het kalenderjaar? Dan is de zelfstandigenaftrek 50% van het gebruikelijke bedrag.

Alles wat u moet weten over de startersaftrek 

Om startende ondernemers te stimuleren, heeft de Nederlandse overheid een speciale aftrekpost ingesteld die de ondernemers een fiscaal voordeel geeft. De startersaftrek zzp is een verhoging van de gewone zelfstandigenaftrek in 2024 en zal uw belastbare winst verlagen. 

Om van deze aftrekpost gebruik te kunnen maken, dient u echter in aanmerking te komen voor de startersaftrek. Zo zult u bijvoorbeeld moeten voldoen aan het urencriterium van 1225 uur. 

Het is belangrijk dat u voor het opstarten van uw organisatie weet wat dit begrip inhoudt. Zo zullen de 1225 uur binnen een kalenderjaar vervuld moeten worden, ongeacht wanneer de organisatie start. Houd er daarnaast ook rekening mee dat de aftrekpost ook invloed kan hebben op uw zorg- of huurtoeslag! 

Indien u een optimaal fiscaal voordeel zou willen hebben, kunt u best de diensten van een financieel expert inschakelen. 

Meestgestelde vragen

Er zijn veel vragen van beginnende ondernemers over de startersaftrek. We hebben een aantal van deze veelgestelde vragen voor u beantwoord. 

Wanneer heeft u recht op startersaftrek zzp?

Enkel startende ondernemers die voldoen aan de voorwaarden van de startersaftrek en die het urencriterium behalen zullen gebruik kunnen maken van deze aftrekpost. 

Hoeveel bedraagt de startersaftrek voor zzp’ers?

De startersaftrek zzp bedraagt €2123 bovenop de zelfstandigenaftrek. Dit bedrag werd in 2016 vastgelegd en zal zeker tot 2027 hetzelfde blijven, echter zal er aan het begin van elk jaar het officiële bedrag bekendgemaakt worden door de belastingdienst. 

Hoeveel jaar heb ik recht op de startersaftrek? 

U heeft maximaal 3 keer recht op startersaftrek. Dit zal u binnen de eerste 5 jaar na de start van uw onderneming moeten gebruiken. 

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die ondernemers kunnen gebruiken om een fiscaal voordeel te behalen.

Wat is het urencriterium? 

Het urencriterium is een voorwaarde waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de startersaftrek en zelfstandigenaftrek. De ondernemer zal in een kalenderjaar minstens 1225 uur aan de onderneming moeten spenderen.

U bent wellicht geïnteresseerd in andere artikelen op onze website:

Laatste artikelen

Bericht delen