Door Willem Jansen

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting geheven op het inkomen van personen en bedrijven. Dit artikel is vooral nuttig voor iedereen die meer wil begrijpen over de Nederlandse inkomstenbelasting, inclusief de verschillende tariefstructuren, aftrekposten en verplichtingen. Het biedt essentiële informatie voor zowel particulieren als ondernemers om hun fiscale verantwoordelijkheden beter te begrijpen.

Inkomstenbelasting: Definitie

Inkomstenbelasting is een vorm van belasting die direct berekend zal worden op uw bruto inkomen. Voor een persoon die in loondienst is bij een bedrijf, zal de werkgever dit onmiddellijk doorgeven aan de overheid. Voor mensen met een eigen onderneming of een eigen bedrijf, zal dit niet automatisch gebeuren. Deze mensen zullen zelf hun belastbaar inkomen moeten berekenen en het belastinggeld moeten bewaren om later aan de overheid te geven. 

Waarom wordt er inkomstenbelasting aangerekend?

Het grootste doel van de inkomstenbelasting is het betalen van de overheidskosten. Dit is belangrijk om het land te laten evolueren en om alle begrotingen te financieren. Mensen die een AOW-leeftijd bereikt hebben, zullen te maken krijgen met een andere regelgeving en andere belastingpercentages. 

Soorten inkomsten

Als persoon kunt u verschillende vormen van inkomsten hebben waar inkomstenbelasting op geheven wordt. Het is belangrijk dat u dit weet zodat u de juiste vakjes aanduidt op uw aangifte van het belastingjaar.

Werkinkomen

Dit is het inkomen dat de meeste mensen zullen hebben. Dit is namelijk het inkomen dat u ontvangt voor het werk dat u verricht. De onderdelen die hieronder vallen zijn zaken zoals het loon dat u krijgt van uw werk of het inkomen van uw vakantiejob.

Kapitaalinkomen

Een andere vorm van inkomen is het kapitaalinkomen. Voor zelfstandige kan het inkomen zoals de winst uit hun onderneming tot deze categorie behoren. Echter zullen in deze categorie ook nog andere inkomsten komen zoals: rente, dividend en zelfs vermogenswinst. Deze verschillende vormen van inkomen zullen ook nog eens in een andere categorie behoren bij de belastingen 

Overige inkomsten

Naast uw werk en investeringen kunt u ook nog andere inkomsten hebben. Over deze inkomsten zult u ook belasting moeten betalen. Indien u deze inkomsten niet aangeeft, zult u een risico lopen en kunt u boetes ontvangen. Voorbeelden van dit soort inkomsten zijn inkomsten als een artiest of sporter, of wanneer u geld verdient met diensten die u levert via het internet. 

Tariefstructuren voor inkomstenbelasting

In Nederland zult u niet altijd hetzelfde percentage aan belastingen moeten betalen. Hiervoor zijn verschillende tariefstructuren opgesteld zodat u kunt berekenen hoeveel u aan de belastingdienst verschuldigd bent. 

Progressief tarief

Het progressief tarief is een van de meest bekende soorten van belastingstructuren in Nederland. Bij een progressief tarief zult u in proportie met uw inkomen belasting moeten betalen. Gaat u meer verdienen in een belastingjaar? Dan zult u bij uw aangifte vaak ook zien dat u meer belastingen moet betalen. 

Vlaktaks

Wanneer er gebruikgemaakt wordt van een vlaktaks, maakt het niet uit hoeveel uw inkomen is. Iedereen betaalt in dit geval namelijk hetzelfde percentage, ongeacht het inkomen. Dit is iets waar bedrijven vaak naar streven, aangezien ze op deze manier het meeste winst over kunnen houden. 

Belastingschijven

In Nederland maakt men gebruik van verschillende belastingschijven. Zo zullen de eerste €8700 die u verdient, belastingvrij zijn. Dit heet de belastingvrije schijf. Hierna zullen mensen met een inkomen tot €75.518, dat in box 1 valt, een belasting van 36,97% moeten betalen. Het inkomen dat deze grens overschrijdt zal een belastingpercentage van 49,50% hebben. 

Belastingaangifte voor inkomstenbelasting

Indien u in loondienst bent, zult u vaak geen belastingaangifte moeten doen voor uw werkinkomen. Uw werkgever heeft deze normaal gezien al ingehouden op uw loon en afgestaan aan de overheid. Wanneer u echter verschillende andere inkomens heeft, zult u hier wel altijd een aangifte van moeten doen voor het belastingjaar. U krijgt vaak een voorlopige aanslag van de berekening hoeveel belasting u moet betalen. 

Proces van aangifte doen

In de meeste gevallen zult u zelf uw belastingaangifte niet moeten doen, maar het kan zijn dat u bijvoorbeeld extra inkomsten heeft van sparen en beleggen, en toch zelf een aangifte moet doen voor het voorgaande belastingjaar. Hiervoor kunt u naar de online website van de belastingdienst gaan om deze aangifte online in te vullen.  

Jaarlijkse verplichting

Verschillende ondernemingen besluiten vaak om hun aangifte ieder kwartaal uit te voeren. Echter is het slechts een jaarlijkse verplichting en zult u een definitieve aangifte per jaar moeten uitvoeren. Vaak is deze aangifte van het voorgaande jaar, zodat alle facturen betaald en afgesloten kunnen worden. 

Aftrekposten en vrijstellingen bij inkomstenbelasting

Bij de aangifte van de inkomstenbelasting, zijn er ook nog een aantal kosten die u van uw belastingen kunt aftrekken en verschillende kosten waar u vrijstellingen voor kunt krijgen.

Standaard aftrekposten

De standaard aftrekposten zijn de kosten die u in vermindering kunt brengen bij uw belastingaangifte van het vorige belastingjaar. Deze posten zijn beschikbaar voor iedereen, maar er zijn verschillende aftrekposten waarvoor u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 

Specifieke vrijstellingen

In Nederland heeft u ook nog verschillende inkomsten die vrijstelling krijgen van inkomstenbelasting. Zo is er bijvoorbeeld de belastingvrije som van €8750 waar iedereen recht op heeft. Op deze eerste €8750 van uw inkomsten zal geen inkomstenbelasting geheven worden. 

Internationale aspecten van inkomstenbelasting

Doordat bedrijven in de wereld steeds meer de globale markt proberen op te zoeken, kan het ook wel eens zijn dat u werkt voor zo een internationaal bedrijf. U zult na moeten gaan of u onder de lokale regeling van de belastingen valt of dat u onder de belastingregels van het land van het bedrijf valt.

Dubbelbelastingverdragen

Om te voorkomen dat u te veel aan inkomstenbelasting moet betalen, zijn er verdragen die ervoor zorgen dat u niet dubbel belast zult worden indien u internationale klanten zou hebben. Dit hangt af van de verdragen tussen het land waar u werkt en het land waar uw inkomen belast zal worden. De dubbelbelastingverdragen zorgen ervoor dat u niet zowel in het buitenland als in het binnenland belasting moet betalen. 

Belastingparadijzen

Belastingparadijzen zijn landen of staten, waar de inkomstenbelasting zeer laag ligt. Men noemt dit een paradijs aangezien bedrijven die zich hier vestigen, geen geld van hun winsten af moeten staan. Enkele voorbeelden van landen die gezien worden als belastingparadijzen zijn: Monaco, Andorra en de Nederlandse Antillen.

Belastingheffing bij ondernemers

Ondernemers die een eigen bedrijf hebben, zullen op een andere manier inkomstenbelasting moeten betalen dan de mensen die in loondienst zijn. Om u hier meer informatie over te geven hebben we enkele voorbeelden hiervan op een rijtje gezet. 

Zelfstandigen en ZZP'ers

Zelfstandigen en ZZP’ers die hun aangifte van het voorgaande belastingjaar doen, hebben de mogelijkheid om een bepaald bedrag van hun winsten af te trekken. Dit heet de zelfstandigenaftrek. Dit is een bedrag waarop geen andere belastingen betaald moeten worden. 

Vennootschapsbelasting

Een vennootschapsbelasting is vergelijkbaar met de inkomstenbelasting van een bedrijf. Zo zal een bedrijf vennootschapsbelasting moeten betalen op de winst die het bedrijf maakt. Het verschilt van een inkomstenbelasting aangezien het niet over een enkele persoon gaat. 

Inkomstenbelasting: fiscale planning

Om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk moet afstaan aan de belastingdienst, kunt u best aan fiscale planning doen. Zo is het soms voordeliger om een bepaalde extra kost te maken voordat het jaar voorbij is, zodat u deze investering aan uw aangifte kunt toevoegen.

Strategieën voor belastingoptimalisatie

Door bepaalde kosten te spreiden of investeringen langer te laten staan, kan het zijn dat u hier minder belastingen op moet betalen. Voor inkomstenbelasting komt het er altijd op neer dat u binnen een bepaalde grens zult moeten blijven. 

U kunt daarom best samenwerken met een financieel expert die een strategie kan uitwerken zodat u zo min mogelijk moet afstaan aan de belastingdienst

Toekomstige belastingplanning

Er zijn altijd verschillende nieuwe regelgevingen die in de loop van jaren ingevoerd worden. Het kan zijn dat deze niet volledig waterdicht zijn op het moment dat deze in gebruik gesteld worden. Door gebruik te maken van deze gaten in de regels, kunt u over verschillende jaren veel belastinggeld besparen. Het is daarom zeer belangrijk dat u een belastingplanning heeft voor de toekomst. 

Conclusie

Inkomstenbelasting is een belasting die over uw inkomsten geheven wordt. Het geld van deze belastingen zal door de overheid gebruikt worden om de kosten van verschillende begrotingsplannen te kunnen dekken. Wanneer u enkel een inkomen heeft van een loondienst, zult u zich vaak geen zorgen moeten maken over belastingaangiftes. Wanneer u echter inkomen heeft buiten uw werk en woning, is het verplicht dat u elk jaar een aangifte doet. Dit kunt u op een eenvoudige manier online doen via de website van de Nederlandse belastingdienst.