Aftrekposten zzp is een begrip dat u als zelfstandige vaker zult horen. Als zzp’er heeft u vaak al genoeg kosten die u moet betalen. Echter heeft de Nederlandse overheid verschillende belastingvoordelen voor zzp’ers ingesteld waardoor ze heel wat belasting kunnen besparen. Dit wordt gedaan met aftrekposten, echter moet u voor sommige aftrekposten voldoen aan bepaalde voorwaarden of moet u deze op de correcte manier aanvragen.

Inhoud

Wat zijn aftrekposten zzp?

Aftrekposten zijn kosten die u volgens de Belastingdienst van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Ze zullen ervoor zorgen dat het bedrag dat u aan de belastingdienst moet betalen, verlaagd zal worden. Er zijn verschillende soorten aftrekposten, enkele voorbeelden hiervan zijn:

Welke aftrekposten zzp u mag toepassen op uw belastbaar inkomen hangt van verschillende dingen af. Zo zijn er aftrekposten die elke zzp’er mag aftrekken, maar er zijn ook aftrekposten die voorwaarden hebben waaraan de zzp’er zal moeten voldoen.

Goed weten welke aftrekposten u mag gebruiken, zal u helpen bij het optimaliseren van uw aangifte waardoor u minder belasting hoeft te betalen.

Welke aftrekposten voor zzp’ers bestaan er?

We hebben het net al gezegd, er zijn verschillende aftrekposten waarvan u gebruik kan en mag maken. Echter moet u ook nog weten welke kosten u van de belastingen mag aftrekken. Hieronder geven we 14 manieren van winst behalen die u kunt doorvoeren:

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een bepaald bedrag dat u als zzp’er van uw belastbaar inkomen af kunt trekken. Om recht te hebben op deze aftrekpost zult u echter moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals het urencriterium en u zult ingeschreven moeten zijn als ondernemer.

Startersaftrek

Startende ondernemers krijgen extra aftrek (startersaftrek) wanneer ze voor het eerst een onderneming starten. Hierbij zullen ze naast het krijgen van de zelfstandigenaftrek nog een extra bedrag van hun winst mogen aftrekken. Deze mag maximaal 3 keer gebruikt worden. Dit zal moeten gebeuren binnen de eerste vijf jaar van het bestaan van de onderneming.

MKB-winstvrijstelling

Als ondernemer heeft u recht op het verkrijgen van de MKB-winstvrijstelling. Dit betekent dat uw winst met  een bepaald percentage verlaagd zal worden. Dit percentage wordt op voorhand bepaald, waardoor er geen twijfel mogelijk is.

Willekeurig afschrijven

Verschillende kosten en aankopen zult u op een bepaalde manier moeten afschrijven. Echter zijn er ook verschillende kosten die u willekeurig af kunt schrijven, op een moment dat het u goed uitkomt. Op deze manier kunt u als ondernemer beduidend meer geld besparen.

Zakelijke kosten

Zakelijke kosten zijn kosten die u maakt voor producten of diensten die u voor de zaak zult gaan gebruiken. Deze kosten mag u van uw inkomen aftrekken. Echter zijn er verschillende kosten die over een bepaald aantal jaar afgetrokken mogen worden.

Jaar- en reserveringsruimte

Om zelfstandigen aan te sporen om aan hun pensioen te denken, heeft de overheid ook verschillende aftrekposten ingesteld om te sparen voor uw pensioen. 

  • Jaarruimte: elk jaar heeft u een bepaald maximaal bedrag dat u belastingvrij voor uw pensioen aan de kant mag zetten. Deze bijdrage aan uw pensioen zal dus ook van uw belastbaar inkomen afgetrokken mogen worden. De jaarruimte wordt berekend aan de hand van uw inkomen en verschillende andere pensioeninvloeden van het voorgaande jaar.
  • Reserveringsruimte: indien u in de voorbije 7 jaar niet uw volledige jaarruimte aan de kant gezet heeft, kunt u met de reserveringsruimte deze nog inhalen. Zo zult u het bedrag dat u in de voorbije 7 jaar niet aan de kant gezet heeft, dit jaar toch belastingvrij aan uw pensioen kunnen toevoegen. Op deze manier maakt u maximaal gebruik van uw belastingvoordeel voor uw pensieonopbouw.. Het bedrag dat u mag aftrekken hangt af van uw inkomen en uw jaarruimte in de voorbije jaren.

Meewerkaftrek

Zoals de naam het eigenlijk al aangeeft, mag u een bepaald percentage van uw belastbaar inkomen aftrekken wanneer uw fiscale partner meewerkt in uw onderneming. Echter moet uw partner hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Fiscale oudedagsreserve (FOR) - (Niet meer toegestaan sinds 2023)

Tot en met 2022 konden zelfstandigen een bepaald deel van hun winst reserveren en hier geen belasting op betalen. Zo kregen ze een belastingvoordeel op korte termijn, maar het betekende eigenlijk gewoonweg een uitstel van het betalen van de belastingen.

Sinds 2023 is het echter niet meer mogelijk om deze aftrekpost toe te passen. De ondernemers die voor 2023 gebruikmaakten van deze aftrekpost, zullen aan de hand van de voorgaande regels nog wel van dat voordeel kunnen genieten.

Investeringsaftrek (KIA, MIA, VAMIL)

Er zijn verschillende soorten investeringsaftrekposten:

  • KIA: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt als een extra aftrekpost zzp gezien. Deze mag gecombineerd worden met de aftrekposten MIA en VAMIL. Hoeveel dit bedrag is, hangt af van de investering.
  • MIA: Mia staat voor Milieu Investerings Aftrek, waarmee u tot 45% van de investering van uw winst kunt aftrekken.
  • VAMIL: met de aftrekpost voor zzp'ers VAMIL kunt u tot maximaal 75% van de investeringskosten aftrekken, op het tijdstip van uw keuze.

Autokosten

Als zelfstandige zult u wellicht vaak ook gebruik moeten maken van een auto. Hiervoor kunt u kosten aftrekken. Het bedrag dat u kunt aftrekken hangt af van wat voor een auto u gebruikt voor uw vervoer. Indien u een privé-auto gebruikt, kunt u tot 0.23€ voor elke kilometer die u voor zakelijke redenen aflegt aftrekken. Indien u een auto voor de zaak koopt, kunt u vrijwel alle kosten in verband met de auto aftrekken.

Kantoor aan huis

Indien u pas begint met uw onderneming, is het huren van een bedrijfspand of een kantoor misschien nog niets voor u. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Zo zijn er een aantal verschillende soorten ondernemingen die nooit gebruik mogen maken van een kantoor aan huis. Hiervoor moet u eerst contact opnemen met uw eigen belastingkantoor.

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan uw ruimte moet voldoen, voordat dit als een aftrekpost gezien kan worden. Zo zal het een zelfstandig onderdeel van de woning moeten zijn. Ook moet u als ondernemer minstens 30% van uw inkomen vanuit deze ruimte verdienen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zzp’er zult u ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten hebben. De maandelijkse premie die u hiervoor betaalt, mag u ook van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Nu u de verschillende aftrekposten zzp kent, moet u ook weten hoe u uw inkomstenbelasting moet berekenen. Verschillende van deze aftrekposten kunt u met elkaar combineren om zo meer voordeel te behalen.

Geldt er een urencriterium voor de aftrekposten?

Voor een aantal van deze aftrekposten moet u voldoen aan een bepaald urencriterium. Voor de aftrekposten van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek zult u bijvoorbeeld aan een urencriterium moeten voldoen:

  • Zelfstandigenaftrek: u moet minstens 1.225 uur in of voor uw onderneming werken per jaar.
  • Startersaftrek: u zult minstens 1.225 uur in of voor onderneming moeten werken, in het kalenderjaar waarin u start, ongeacht het exacte moment in het jaar.

Een andere aftrekpost waarvoor u moet voldoen aan een bepaald urencriterium is de meewerkaftrek. Hiervoor zal uw fiscale partner minstens 525 uur voor uw onderneming moeten werken.

Wat moet ik doen als ik het urencriterium niet haal?

Indien u voor een bepaalde aftrek het urencriterium niet behaalt, mag u deze niet van uw inkomstenbelasting aftrekken. Als u moeite hebt om aan uw urencriterium te voldoen, overweeg dan deze tips:

  • Houd al uw uren zorgvuldig bij vanaf het begin. Misschien hebt u bepaalde uren die wel meetellen voor het urencriterium niet meegerekend, zoals reistijd, administratief werk of netwerkevenementen.
  • In sommige gevallen kunt u bepaalde uren herkwalificeren om alsnog aan het urencriterium te voldoen. Bijvoorbeeld, als u ook werkzaam bent in loondienst naast uw zzp-werkzaamheden, kunt u mogelijk bepaalde uren als zzp-uren meetellen.
  • Als u niet voldoet aan het urencriterium, betekent dit niet dat u helemaal geen aftrek hebt. Onderzoek andere mogelijke belastingvoordelen, zoals de mkb-winstvrijstellinginvesteringsaftrek of andere regelingen die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

Een aftrekpost indienen in als zzp'er

De aftrekposten moeten ingediend worden wanneer u uw belastingaangifte doet. U zult voor verschillende aftrekposten enkele vragen moeten beantwoorden. Met deze vragen zal de belastingdienst kunnen bepalen of u wel recht heeft op deze posten. De kosten moeten in Box 1 van uw inkomstenbelasting afgetrokken worden.

Alles dat u moet weten over aftrekposten zzp

Als zzp’er zult u belasting moeten betalen over uw inkomen. De overheid heeft echter ook verschillende voordelen voor ondernemers ingesteld, in de vorm van aftrekposten. De aftrekposten kunt u van uw inkomsten aftrekken om zo een belastingvoordeel te krijgen.

Er zijn veel verschillende soorten aftrekposten waar u eventueel recht op zou kunnen hebben. Om precies te weten welke aftrekposten u mag gebruiken, kunt u het beste contact opnemen met een professional die precies weet aan welke voorwaarden uw onderneming moet voldoen.

Meestgestelde vragen

Wat zijn slimme aftrekposten om toe te passen?

De meeste aftrekposten zijn slimme aftrekposten om toe te passen, het zal er namelijk voor zorgen dat uw belastbaar inkomen een stuk lager zal zijn. Echter, u zult voor verschillende aftrekposten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Indien u aan deze voorwaarden voldoet, zult u voor deze aftrekposten in aanmerking komen.

Wanneer aftrekpost opgeven zzp?

De aftrekposten zzp moeten bij uw belastingaangifte opgegeven worden. Op deze manier kan de belastingdienst uw belastingsom berekenen met alle aftrekposten.

Hoe werken aftrekposten zzp?

De aftrekposten zullen van uw belastbaar inkomen afgetrokken worden. Op deze manier zal het bedrag dat u aan de belastingdienst moet betalen lager worden.

Wat levert een aftrekpost netto op?

Het nettobedrag dat u zult besparen met een aftrekpost hangt van uw onderneming en uw inkomen af. Er zijn echter ook aftrekposten die voor iedereen hetzelfde zijn.

Lees verder in onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen