Door Willem Jansen

Belastingteruggave

Belastingteruggave is het proces waarbij de overheid teveel betaalde belasting terugbetaalt aan de belastingbetaler. Dit artikel is bedoeld voor individuen en bedrijven die meer willen weten over hoe en wanneer ze in aanmerking kunnen komen voor een belastingteruggave. Het biedt inzicht in de criteria, het aanvraagproces en de verschillende situaties waarin een belastingteruggave kan plaatsvinden.

Wat is belastingteruggave?

Belastingteruggave is het bedrag dat een belastingplichtige ontvangt van de overheid nadat er te veel belasting is betaald gedurende het belastingjaar. Het komt voort uit het verschil tussen de belasting die is ingehouden op het inkomen en de werkelijke belastingverplichting.

Het kan zijn dat u doorheen het jaar te veel belastingen heeft betaald of misschien is er geen rekening gehouden is met bepaalde belastingvoordelen waar u recht op heeft. Het kan ook zijn dat u nog niet alle aftrekposten en heffingskortingen heeft verwerkt. In dat geval wordt het overschot teruggegeven aan u in de vorm van een belastingteruggave.

Redenen van de belastingteruggave

Er zijn verschillende redenen waarom u een belastingteruggave kunt ontvangen.

Te veel belasting betaalde

De meest voorkomende reden waarom belastingteruggave voorkomt is doordat mensen te veel belasting hebben betaald. Wanneer de uiteindelijke berekening dan terugkomt en u te veel geld heeft gestort, zult u een teruggavefactuur ontvangen. Op deze factuur zal men ook meteen vermelden wanneer u deze teruggave kan verwachten. 

Aftrekposten en belastingkredieten

In Nederland zijn er ook verschillende aftrekposten die u belastingvoordeel kunnen geven. Deze aftrekposten en hoeveel teruggave u zult ontvangen zullen afhangen van uw persoonlijke situatie.

U kunt echter wel terecht op de website van de belastingdienst voor een simulatie om na te gaan op welke aftrekposten u recht heeft. Hier kunt u dan altijd een aanvraag indienen. Aangezien het langer kan duren voordat dit goedgekeurd zal worden, is het mogelijk dat de verrekening pas op het einde van het jaar zal gebeuren waardoor u een belastingteruggave met terugwerkende kracht zult ontvangen. 

Wijzigingen in fiscale status

Een andere veel voorkomende situatie is dat u een belastingteruggave zult ontvangen nadat er een wijziging in uw financiële situatie is gebeurd. Uw voorlopige belastingaanslag zal worden berekend op basis van de gegevens van het jaar ervoor. Het kan echter zijn dat u dit jaar recht heeft op meerdere aftrekposten of dat er een verandering is bij uw inkomen.

Aanvraagproces voor belastingteruggave

Om de juiste belastingen te betalen, zult u zelf voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het indienen van uw voorlopige aanslag. Dit kunt u tegenwoordig op een handige manier online op de website van de belastingdienst zelf doen.

Belastingaangifte indienen

U kunt in 4 eenvoudige stappen een belastingaangifte doen: 

  1. Eerst en vooral zult u na moeten gaan of u alle nodige informatie bij zich heeft
  2. Hierna kunt u inloggen op de website van de belastingdienst
  3. Vul vervolgens de volledige belastingaangifte in
  4. Controleer uw gegevens en druk op “indienen”

De laatste stap is zeer belangrijk, als u niet op indienen klikt zal uw aangifte niet doorgestuurd worden en dus ook niet verwerkt worden.

Correcties en herzieningen

Na het indienen van de belastingaangifte heeft de overheid een bepaalde periode de tijd om correcties en herzieningen uit te voeren. Tijdens deze periode zullen ze na gaan of u alles juist heeft ingediend en wordt er gecontroleerd of u wel effectief recht heeft op de aftrekposten die u heeft ingevuld. Indien u te veel betaald heeft, zult u een belastingteruggave ontvangen.

Termijnen voor de aanvraag

Is uw voorlopige bedrag van belasting te hoog en wilt u dit bedrag liever spreiden over meerdere betalingen? Dan kunt u dit doen door termijnen aan te vragen. U kunt maximaal een voorlopige aanslag over 11 termijnen spreiden. 

Berekening van de belastingteruggave

De berekening van de belastingteruggave is in principe zeer eenvoudig. Eerst zal er berekend worden hoeveel u verschuldigd bent aan de belastingdienst. Dit kan zijn met de betaling van uw voorlopige aanslag of wanneer de belastingen al ingehouden zijn. Hierna zal de belastingdienst het verschil berekenen tussen het betaalde bedrag en het verschuldigde bedrag. Indien het betaalde bedrag hoger ligt, zult u dit verschil terugbetaald krijgen. 

Hier een eenvoudig voorbeeld om dit uit te leggen: 

  • Betaalde belasting: €10.500
  • Verschuldigde belasting: €10.000
  • Belastingteruggave: €10.500 - €10.000 = €500

In ons voorbeeld zou u een belastingteruggave ontvangen van €500.

Rol van vooraf betaalde belastingen en inhoudingen

In Nederland heeft u de mogelijkheid om uw belastingen vooraf te betalen. Normaal worden de belastingen pas definitief berekend het jaar na het aanslagjaar. Zo worden de belastingen van 2021 pas in 2022 verwerkt met een definitieve aanslag. U kunt er echter ook voor kiezen om in 2021 al onderdelen van de belastingberekening te betalen door een voorlopige aanslag in te dienen.

De werkgevers van mensen in loondienst, zullen altijd al een bepaald bedrag van het loon inhouden. Dit bedrag komt overeen met de inkomstenbelasting die u over uw loon moet betalen en zullen meteen aan de belastingdienst doorgegeven worden. Op deze manier zult u tijdens het volgende jaar niet ineens een groot bedrag aan de belastingdienst moeten betalen. 

Uitbetaling van de belastingteruggave

De belastingteruggave die u ontvangt zal op een of andere manier aan u uitbetaald moeten worden. Er zijn verschillende methodes waarop dit kan gebeuren.

Het was eerst mogelijk om uw belastingteruggave via een cheque te ontvangen. Echter heeft de belastingdienst ervoor gekozen om voortaan met directe overschrijvingen te werken. Hierbij zult u het geld direct op uw bankrekening zien verschijnen. Om uw teruggave op uw rekening te krijgen, zult u een correct rekeningnummer aan de belastingdienst moeten doorgeven, dit kunt u doen via de website van de belastingdienst

Verwerkingstijd

Wanneer u een aanslag heeft ingediend zal het ongeveer tussen de 4 en 5 weken duren voordat u een antwoord krijgt van de belastingdienst. Het kan gebeuren dat het tot 8 weken duurt voordat u iets van hen hoort. Indien u een recht heeft op een teruggave, zult u deze een week nadat u de aanslag ontvangen heeft op uw rekening zien verschijnen. 

Uitzonderlijke situaties 

De opties die we tot nu toe besproken hebben, zullen toepasselijk zijn op de meeste mensen in Nederland. Het kan echter ook zijn dat u in een speciale situatie zit waardoor de belastingteruggave voor u anders zal zijn. 

Teruggave bij onregelmatig inkomen

Wanneer u een onregelmatig inkomen heeft, zult u in de meeste gevallen niet altijd hetzelfde aan de belastingdienst moeten geven, maar u kunt niet iedere maand een nieuwe aangifte indienen. Het kan daarom weleens zijn dat u doorheen het jaar teveel aan belasting zult betalen.

Om dit te voorkomen, kunt u gebruikmaken van de middeling. Hierbij zal de belastingdienst een berekening uitvoeren op basis van de inkomens van 3 aaneensluitende jaren.

Teruggave voor studenten en senioren

Een student in loondienst betaalt vaak te veel belasting. Aangezien ze de inhouding zelf niet doen, kunnen ze een aangifte doen voor teruggave. Het kan zijn dat een student €300 terug kan krijgen van de belastingdienst.

Ook voor senioren is de belasting anders. Zo krijgen ze bijvoorbeeld tot een inkomen van 37.970 euro een extra ouderenkorting van 1703 euro. Indien u over dit bedrag gaat zal deze ouderenkorting lager worden. Het kan zijn dat er toch nog te veel belasting ingehouden wordt, ook in dit geval kan er een teruggave aangevraagd worden. 

Internationale aspecten van belastingteruggaven

Zelfs wanneer u niet in Nederland woont, kan het zijn dat u belastingen in Nederland moet betalen en teruggaves kunt ontvangen.

Teruggave voor niet-inwoners en expats

Nederlanders die buiten Nederland wonen, kunnen nog steeds hun belastingen in Nederland betalen. Wanneer ze belastingen betalen over meer dan 90% van hun inkomen dat ze in het buitenland of in Nederland verdienen, zullen ze vaak ook dezelfde belastingvoordelen krijgen als de mensen die in Nederland wonen. Voor deze niet -nwoners en Nederlandse expats zal de belastingteruggave op dezelfde manier gebeuren als voor de inwoners van Nederland. De verwerkingstijd kan hier wel een stuk langer zijn. 

Internationale belastingverdragen en -overeenkomsten

Om te voorkomen dat uw inkomsten meerdere keren belast zouden worden, heeft de Nederlandse overheid verdragen opgesteld zodat uw loon maar één keer belast zal worden. Dit betekent dat wanneer u in deze landen woont of werkt, uw loon enkel in Nederland of in het land waar u het geld verdient, zult moeten betalen.

Om erachter te komen of het land waar u uw inkomen verdient een van de landen is waar er een belastingverdrag voor is opgesteld, kunt u de website van de Belastingdienst bezoeken voor een overzicht.

Conclusie

In Nederland zal er op het inkomen van uw werk, de winst uit uw onderneming of de winst van beleggingen belasting geheven worden. Voor de mensen die in loondienst zijn, zal deze belasting al bij de werkgever ingehouden worden en voor u naar de belastingdienst gestuurd worden. Echter, als u andere inkomens heeft, zult u zelf een belastingaangifte moeten indienen om belasting terug te vragen. Hierbij zal er worden berekend hoeveel geld u aan de belastingdienst verschuldigd bent.

Het is het ook mogelijk dat u doorheen het jaar te veel belastingen heeft betaald, door bijvoorbeeld geen rekening te houden met aftrekposten waar u recht op heeft. Wanneer dit gebeurt, krijgt u in het opvolgende jaar geld terug in de vorm van een belastingteruggave. Deze zal rechtstreeks op uw rekening gestort worden door de belastingdienst.