Een stichting oprichten is vaak iets waar MKB-organisaties zich mee bezig houden, maar wat houdt het precies in? We gaan hier dieper in op de verschillen en wat u moet doen om zelf een stichting te kunnen oprichten.

Inhoud

Wat is een stichting? 

Een stichting is een rechtsvorm die opgericht wordt om een maatschappelijk of ideëel doel te kunnen realiseren. In het proces om dit doel te bereiken, mag de stichting zich niet richten op winst maken. Indien er toch eventuele winst is, zal de stichting deze moeten gebruiken om het doel te bereiken. 

Stichtingen en verenigingen in Nederland 

Veel mensen vergelijken een stichting met een vereniging, maar deze zijn verschillend van elkaar. Zo heeft een stichting geen leden en heeft een vereniging dat juist wel. Een stichting heeft een bestuur en kan werknemers hebben, er zijn geen leden. De stichting moet loonheffingen en sociale premies voor de werknemers betalen. De werknemers mogen loon ontvangen, waarover inkomstenbelasting betaald moet worden. Het enige geval waar dit niet altijd het geval is, is bij een ANBI-stichting, een algemeen nut beogende instelling.

Waarom een stichting oprichten?

Indien u graag maatschappelijk doel zou willen bereiken, maar u zich niet op winst wilt focussen, kunt u een stichting oprichten. De stichting is een rechtspersoon waardoor het bestuur niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele schulden.

Andere redenen om een stichting op te richten zijn de volgende.

 • Vermogensbescherming voor bedrijfsactiva: als u goederen in de stichting inbrengt van een andere onderneming, zullen deze beschermd zijn tegen schuldeisers indien de onderneming failliet zou gaan. 
 • Bedrijfsoverdracht: het gebruik van een stichting voor opvolgingsplanning maakt het mogelijk om de overdracht van het bedrijf op een gecontroleerde manier te regelen en de continuïteit te garanderen.
 • Filantropie en maatschappelijk verantwoord ondernemen: het doel van een stichting zal nooit “winst maken” mogen zijn. Dit zorgt ervoor dat een stichting op een maatschappelijk verantwoorde manier zal handelen. Hiermee helpen ze een gemeenschap of kunnen ze een ander maatschappelijk doel dienen.

De juridische aspecten van een stichting oprichten

Om een stichting op te richten is er een notariële akte nodig. Deze notariële akte zal de statuten van de stichting moeten bevatten. In de statuten moet de volgende informatie vermeld zijn: 

 • Naam van de stichting, met het woord stichting erin 
 • De doelstelling van de stichting
 • De manier waarop het bestuur benoemd en ontslagen wordt
 • Gemeente in Nederland waar de stichting gevestigd is
 • Waar het overschot naar toe zal gaan indien de stichting ontbonden wordt en er na de vereffening nog een overschot is.

Naast deze essentiële informatie moet u ook de regels en de afspraken van de stichting in de statuten laten opnemen. De notaris zal na het opstellen van de statuten vaak ook de inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel (KvK) doen.

De bestuurders van de stichting krijgen bepaalde verantwoordelijkheden en moeten zich aan de verplichtingen van een bestuurslid houden. Elke bestuurder moet zich inschrijven in het handelsregister.

Financiële overwegingen en belasting

Aangezien er geld binnenkomt en uitgegeven wordt, moet de stichting een administratie bijhouden. Ook zijn er stichtingen die commerciële activiteiten uitvoeren waardoor er ook belastingen betaald moeten worden:

 • Over de winsten die deze activiteiten opleveren, moet u vennootschapsbelasting betalen. Indien u echter een ANBI of SBBI stichting heeft, zullen hier andere regels voor gelden.
 • Ook over ontvangen donaties en erfenissen van boven een bepaald bedrag, dit bedrag is € 2658 in 2024, zult u belastingen moeten betalen. Indien uw stichting echter voldoet aan de voorwaarden van een sociaal belang behartigende instelling stichting (SBBI), zal de stichting geen belasting hoeven te betalen over geschenken en erfenissen. 

Financieel beheer

Aangezien een stichting geen winst mag maken, moet u een financieel plan opstellen waar de stichting zich aan moet houden. Wanneer de kosten en investeringen dan effectief plaatsvinden, moet u deze in een financieel rapport bijhouden. 

Het bestuur zal het plan en het rapport moeten goedkeuren. Hierbij komt ook kijken dat het bestuur het jaarlijkse verslag, de balans en de staat van baten en lasten moet opstellen en minstens 7 jaar bewaren. 

Stichting oprichten: de ANBI-status en de voordelen ervan

Een algemeen nut beogende instelling, ook bekend als een ANBI stichting, heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere stichtingen, echter moet u hiervoor ook aan andere en meer strenge voorwaarden moeten voldoen.

Om de stichting de algemeen nut beogende ANBI-status te laten krijgen moet de stichting aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De stichting zal zich voor minstens 90% moeten inzetten voor algemeen belang. 
 • De betrokkenen en de instelling moeten voldoen aan de integriteitseisen
 • De stichting mag geen winstoogmerk hebben.
 • Geen enkel rechtspersoon of natuurlijke persoon mag toegang hebben tot het vermogen van de stichting alsof het een persoonlijk vermogen is. 
 • Bestuurders mogen geen lonen ontvangen en zullen enkel redelijke onkostenvergoeding mogen ontvangen.
 • De stichting publiceert specifieke gegevens op een publieke website.
 • Er moet een actueel beleidsplan zijn.
 • Er is een goede verhouding tussen de kosten en uitgaven van de stichting. 

Indien een stichting en het bestuur ervan aan deze voorwaarden voldoen, kan men een ANBI status aanvragen.

Om mensen aan te sporen om deze stichtingen te ondersteunen, mogen donateurs de giften aftrekken van hun inkomstenbelasting. Hierbij gaat het enkel over overschrijvingen. Contante donaties of giften mogen niet afgetrokken worden. Wanneer de Anbi stichting geschenken voor het algemeen nut weggeeft, hoeft de ontvanger hier ook geen belasting over te betalen. 

Om de ANBI status te krijgen zult u een aanvraag moeten indienen bij de belastingdienst. Bij deze aanvraag moet u een formulier invullen en bepaalde documenten moeten voorzien: 

 • Een fiscaal nummer van de stichting. Deze vindt u terug op het uittreksel van de KVK die u bij uw inschrijving ontvangt. 
 • Het actuele beleidsplan met alle nodige gegevens. Zo moet u het doel van de instelling aangeven en  moet u laten weten hoe de instelling aan geld komt, waar het geld aan besteedt zal worden en hoe het vermogen beheerd zal worden. 

Zodra uw aanvraag goedgekeurd is, krijgt u hier een melding over en kunt u de ANBI status ontvangen.

Zelf een stichting oprichten

Heeft u interesse in het oprichten van een stichting, maar weet u niet goed hoe u hieraan moet beginnen? Dan kunt u het beste het onderstaande stappenplan gebruiken.

 1. Maak een afspraak bij de notaris om de stichting op te richten en statuten in de notariële akte op te laten nemen. Dit zal ongeveer €300 tot €1000 kosten. 
 2. Schrijf de stichting in bij de KVK. (Vaak wordt dit ook door de notaris gedaan).
 3. Zorg voor een huishoudelijk reglement met alle afspraken en regels van de stichting .
 4. Kies een bestuur, bij een stichting is dit minimaal 1 persoon en bij een anbi of sbbi stichting bestaat het bestuur minimaal uit 3 leden. 
 5. Ga na of u belastingen moet betalen. Stichtingen krijgen tot € 15.000 winstvrijstelling van de Belastingdienst. 
 6. Zorg ervoor dat  u een zakelijke rekening opent om geld te ontvangen en betalingen uit te voeren. Hiervoor heeft u de oprichtingsakte en het KvK uittreksel nodig. 

Conclusie

Een stichting wordt opgericht om een sociaal of ideëel doel te bereiken. Stichtingen spelen een cruciale rol voor MKB's door vermogensbescherming, bedrijfsoverdracht en betrokkenheid bij de gemeenschap te vergemakkelijken. Het raadplegen van juridisch advies en het zorgvuldig plannen van de oprichting is essentieel voor het oprichten van een succesvolle stichting.

Lees onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen