Arbeidskorting stelt u, als werkende in Nederland, in staat om gebruik te maken van een belastingvermindering op uw inkomen. Hoe hoog deze korting precies is, hangt af van het inkomen en uw persoonlijke situatie. In dit artikel gaan we kijken hoe het precies zit met de arbeidskorting, welke soorten er zijn en hoe ze precies berekend moeten worden.

Inhoud

Wat is arbeidskorting?

Om goed te kunnen begrijpen hoe het precies werkt, gaan we eerst uitleggen wat arbeidskorting precies is. De arbeidskorting is een korting die wordt berekend over het arbeidsinkomen. Iedere werkende in Nederland heeft recht op deze heffingskorting. 

In verhouding wordt de korting hoger naarmate u meer verdient, maar hier zit wel een maximum aan. Daarom zullen lagere inkomens er over het algemeen meer profijt van hebben. De Belastingdienst heeft deze korting dan ook ingevoerd als stimulans voor lagere inkomens, zodat deze mensen meer van hun loon over zullen houden.

Het belang van arbeidskorting

De belangrijkste insteek van deze korting op de inkomstenbelasting is om werken aantrekkelijker te maken. Alleen werkenden kunnen gebruikmaken van deze fiscale korting en houden zo, ook met een relatief laag inkomen, meer van hun verdiende geld over. Op deze manier hoopt de overheid mensen met lage inkomens te kunnen stimuleren om aan het werk te blijven, en mensen zonder werk om te gaan werken. Door de arbeidskorting zouden ze meer over moeten houden dan wanneer ze niet werken.

Er is bovendien gekozen voor een progressieve korting. Dit betekent dat de exacte hoogte van het bedrag dat wordt ingehouden afhankelijk is van het inkomen. Voor lagere inkomens neemt het percentage toe, terwijl dit bij hogere inkomens steeds verder afneemt. Wanneer u boven een bepaald arbeidsinkomen uitkomt vervalt deze korting zelfs helemaal. Daarmee wordt een poging gedaan om arbeidsparticipatie aan te moedigen.

Verschillende soorten arbeidskorting

Om nog beter te kunnen begrijpen hoe het toepassen van de arbeidskorting precies werkt, is het goed om te weten welke soorten er zijn. Kijk daarom hieronder naar hoe deze heffingskorting in verschillende soorten kan worden onderverdeeld:

  • Algemene arbeidskorting

Indien u woonachtig bent in Nederland en loonbelasting betaalt, dan heeft u in de meeste gevallen recht op de algemene heffingskorting. Hoeveel u precies krijgt hangt af van wat het inkomen is. Voor de hoogste inkomens geldt deze korting niet, terwijl het voor de lagere inkomens veel verschil maakt. Daar waar de arbeidskorting in 2023 maximaal € 3.070 was, is dat bedrag in 2024 verhoogd naar € 3.362.

  • Arbeidskorting voor oudere werknemers

Mensen die in een bepaald jaar de AOW-leeftijd al hebben bereikt kunnen vanaf dat moment in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Om hier gebruik van te kunnen maken moet het inkomen onder een bepaald bedrag blijven. Dit bedrag is voor het jaar 2024 vastgesteld op € 44.770. Als u de AOW-leeftijd bereikt en ook nog alleenstaand bent, kan er zelfs aanspraak worden gemaakt op een aanvullende alleenstaandeouderenkorting.

Verrekende arbeidskorting

Met deze heffingskorting krijgt u als werkende korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Voor de berekening van de arbeidskorting hoeft u verder weinig te doen. Dit gebeurt in bijna alle gevallen automatisch, waarbij het bedrag meteen zal worden verrekend met het loon dat u ontvangt. Daarna blijft er een netto bedrag over dat als salaris zal worden ontvangen.

Arbeidskorting in 2024: verhoging en afbouw

Er worden regelmatig bepaalde veranderingen doorgevoerd die invloed hebben op de arbeidskorting. Zo werd er in 2023 nog het een en ander gewijzigd, iets dat een redelijk grote invloed had. Het zorgde er namelijk voor dat de korting voor lagere inkomens veel hoger ging uitvallen terwijl deze voor de hogere verdieners juist werd afgebouwd. Als gevolg hiervan steeg het netto inkomen van veel mensen met een relatief laag salaris.

Doordat het voor hogere inkomens andersom was, zag deze groep de lonen vaak iets dalen. Voor de groep met de allerhoogste inkomens werd deze heffingskorting helemaal afgeschaft. Mensen die € 124.935 of meer verdienen hadden er geen recht meer op. Daarmee heeft de overheid ervoor gezorgd dat de regelgeving momenteel vooral lucratief is voor mensen met lage- en middeninkomens.

Berekening van de arbeidskorting: stap voor stap

Wilt u de arbeidskorting berekenen, dan is het goed om te weten wat precies uw inkomen is. Met deze informatie kunt u via de belastingdienst achterhalen of u voor de regeling in aanmerking komt en op hoeveel arbeidskorting uw recht heeft. Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op het berekenen van de arbeidskorting. Door goed de onderstaande stappen te volgen kunt u een goede berekening maken:

  1. Bereken het totale jaarinkomen

Om dit te kunnen bepalen moeten alle inkomsten uit arbeid bij elkaar worden opgeteld, zoals winst uit ondernemingen en salarissen.

  2. Ga naar de tabel arbeidskorting voor 2024

In de tabel arbeidskorting 2024 kunt u kijken waar het totaalbedrag dat u heeft verdient precies in valt. Er is een tabel voor wie het hele jaar de AOW-leeftijd heeft en mensen die in dit jaar 65 worden.

  3. Kies de juiste tabel in combinatie met uw leeftijd

Afhankelijk van uw leeftijd kiest u de juiste tabel en zoekt daarin op waar uw inkomen onder valt. Daarna ziet u aan de andere kant van de tabel direct de arbeidskorting.

Specifieke voorbeelden van arbeidskorting

Er zijn een aantal dingen van invloed die mede kunnen bepalen hoe hoog de arbeidskorting is en of iemand hiervoor in aanmerking komt. Voor de echt hoge inkomens is dat inmiddels niet meer het geval, maar de meeste werkende mensen vallen hier niet onder en zullen recht hebben op deze heffingskorting. Hieronder ziet u op welke manieren arbeidskorting invloed kan hebben en waarom het voor veel inkomens een stimulans betekent:

  • Liam werkt parttime. Hij verdient per jaar € 20.000. We berekenen de arbeidskorting volgens de formule: € 501 + 16,214% x (arbeidsinkomen - € 11.490). Dit komt neer op € 1880,81. 
  • Sanne werkt fulltime als ingenieur en verdient € 100.000 per jaar. Volgens de formule bedraagt haar arbeidskorting € 2.854 - 3,358% x (arbeidsinkomen - € 39.957), wat neerkomt op € 837,76.
  • Daarom zal de arbeidskorting voor Sanne ongeveer twee keer lager zijn dan die voor Liam. Hierdoor kan iemand met een lager salaris een groter bedrag aan voordelen ontvangen. Echter, ook iemand met een hoger inkomen kan zijn belastingdruk optimaliseren.

Mensen die de AOW-leeftijd hebben, hebben bovendien recht op ouderenkorting. Deze kan van invloed zijn op welk bedrag er precies aan arbeidskorting wordt gegeven. Daarnaast is er ook nog een inkomensafhankelijke combinatiekorting, die speciaal alleenstaande ouders en de minstverdienende partner in het leven is geroepen. Hier hangt de exacte heffingskorting wederom af van het inkomen.

Arbeidskorting: belastingvoordelen en economische impact

Een van de voordelen van arbeidskorting is dat u er niets voor hoeft te doen. Het is niet nodig om bij de aangifte inkomstenbelasting iets in te vullen, want uw werkgever zorgt er automatisch voor dat deze korting zal worden verwerkt op uw loonstrook. Mocht u als zelfstandige werken en uw eigen bedrijf hebben, dan zorgt de Belastingdienst ervoor dat de arbeidskorting wordt verwerkt als u aangifte heeft gedaan.

Doordat de arbeidskorting hoger is voor lagere inkomens, wordt ervoor gezorgd dat mensen met deze inkomens meer koopkracht hebben. Op deze manier kan de economie verder worden gestimuleerd omdat dit geld op andere manieren zal worden uitgegeven. Dit is dan ook een van de doelen achter deze regeling. De koopkracht wordt groter waardoor de consumptie weer verder gestimuleerd kan worden.

Conclusie

Het recht op arbeidskorting is voor iedereen met een lager inkomen een welkom steuntje in de rug. Om te kijken welke korting u precies krijgt, moet u weten of uw arbeidsinkomen lager is dan € 39.957 en speelt ook uw leeftijd een rol. Met behulp van de tabel arbeidskorting kunt u berekenen wat de korting is in 2024 als u nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt of juist wel. Alle inkomens vanaf € 124.935 krijgen geen arbeidskorting. Deze regeling is door de Belastingdienst in het leven geroepen als stimulans voor mensen met een lager loon, die er in verhouding dan ook het meeste van zullen profiteren.

Veelgestelde vragen

Wie komt in aanmerking voor arbeidskorting?

Iedereen die winst uit een onderneming haalt of loon krijgt heeft recht op deze korting. Wel is er een maximale arbeidskorting, waardoor de korting boven een bepaald salaris niet verder oploopt. Daarom maakt het vooral voor lagere inkomens een groot verschil.

Hoe wordt arbeidskorting berekend?

De hoogte van de arbeidskorting wordt berekend door te kijken naar het arbeidsinkomen. Iedereen die een werkgever heeft zal op de loonstrook kunnen zien dit bij het berekenen van de loonheffing automatisch gebeurt. 

Wat is het verschil tussen arbeidskorting en andere belastingvoordelen?

Het grootste verschil is dat mensen alleen recht hebben op deze korting als ze werkenden zijn van ouder dan 18 jaar, daar waar bijvoorbeeld de algemene heffingskorting voor iedereen van kracht is. Daarnaast heeft het vooral voordelen voormensen met lagere lonen.

Lees onze andere artikelen: 

Laatste artikelen

Bericht delen