Wat is de dividendbelasting 2024 in Nederland? Dividendbelasting wordt geheven op uitkeringen van winst aan aandeelhouders van een bedrijf. Dit artikel richt zich op de uitleg van de wijzigingen en is bedoeld voor ondernemers die willen begrijpen hoe deze veranderingen hun belastingverplichtingen beïnvloeden.

Inhoud

Wijziging van dividendbelasting 2024

Zoals elk jaar, zijn er ook in 2024 belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de dividendbelasting. Een van de opvallendste updates is de introductie van twee belastingschijven voor het 'box 2-inkomen', oftewel het inkomen uit aanmerkelijk belang. Dit tweelaagse belastingstelsel is bedoeld om het langdurig oppotten van belastbaar inkomen in bv's tegen te gaan.

Het nieuwe tweelaags belastingstelsel voor dividenden

Het nieuwe belastingstelsel heeft vooral impact op vennoten, DGA's en aandeelhouders met een belang van minimaal 5%. Waar voorheen een uniform tarief van 26,9% gold over de totale dividenduitkering, zijn er vanaf 2024 twee tariefschijven ingesteld. Tot een inkomen van € 67.000 geldt een tarief van 24,5%, terwijl voor inkomens daarboven het tarief 33% is.

Indien er sprake is van een fiscale partner, geldt tot een gezamenlijk inkomen van € 134.000 het tarief van 24,5%, daarboven wordt het 33%. 

Verantwoordelijkheid bij dividend uitkeren in 2024: wijzigingen in de wetgeving

Een dga is nu verplicht een salaris uit te keren van minimaal € 56.000 per jaar alvorens dividend uit te keren. Daarnaast moet er een uitkeringstoets worden uitgevoerd om te controleren of het bedrijf financieel gezond genoeg is om dividend uit te keren. Ook zijn er strengere regels van kracht met betrekking tot excessief lenen binnen uw eigen bv (besloten vennootschap).

Vanaf 1 januari 2024 kan daarnaast een inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting gelden voor bepaalde uitkerende vennootschappen. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) behoudt de bevoegdheid om te beslissen over dividenduitkeringen, maar het bestuur van de vennootschap moet hierbij nauwlettend toezien. 

Verplichtingen van bedrijven aan de belastingautoriteiten

Wanneer een bedrijf dividend uitkeert, moet het eerst 15% dividendbelasting afdragen aan de Belastingdienst. Bedrijven en dga's moeten ook extra belasting betalen over het uitgekeerde dividend, afhankelijk van het aanmerkelijk belang (24,5% of 33%).

Aangifte voor dividendbelasting moet gebeuren binnen een maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Een papieren aangifte kan alleen tot 1 juli 2024, daarna moet het digitaal. Deze verandering geldt voor dividenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023.

Het is van belang om tijdig uw aangifte dividendbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk te doen.

Voorwaarden dividendbelasting 2024

Deelnemingsdividend wordt over het algemeen betaald aan organisaties die minstens 5% aandelen bezitten in uw vennootschap. Voor de belastingaangifte zijn er specifieke regels, afhankelijk van de woonplaats of vestiging van de aandeelhouder.

Voor beleggingsdividend, oftewel voor alle andere aandeelhouders, gelden andere regels. In dit geval moet uw vennootschap doorgaans 15% dividendbelasting inhouden op het uitgekeerde bedrag. 

Gevolg van deze voorwaarden

Het nieuwe belastingstelsel maakt het voor veel dga's interessant om dividend uit te keren, bijvoorbeeld € 67.000, of € 134.000 voor diegenen met een fiscale partner. Hiermee kunt u het lagere belastingtarief van 24,5% veiligstellen. 

Aanmerkelijk belang en de invloed op dividendbelasting 2024

Een aanmerkelijk belang ontstaat wanneer u alleen, of samen met uw fiscale partner, minimaal 5% bezit van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten, opties of lidmaatschapsrechten in een bv. Dit geldt ook voor familieleden, inclusief kinderen tot 18 jaar.

Het aanmerkelijk belang heeft invloed op de dividendbelasting omdat het bepaalt welk belastingtarief van toepassing is op ontvangen dividenden.

Voorbeeld

Anna heeft een aanmerkelijk belang in een bv en ontvangt een dividend van € 50.000. Door haar aanmerkelijk belang valt ze in box 2 van de inkomstenbelasting. Zonder aanmerkelijk belang zou ze belast worden in box 3, waardoor ze mogelijk meer belasting zou moeten betalen.

Berekening van de dividendbelasting 2024

Om u een beter inzicht te geven in het berekeningsproces van dividendbelasting, volgt hier een stap-voor-stap handleiding gebaseerd op het nieuwe systeem:

  1. Bepaal het ontvangen dividend.
  2. Hebt u wel of geen fiscale partner?
    1. Zonder fiscale partner: de belasting op het eerste schijfbedrag van € 67.000 is 24,5%, en op het resterende bedrag is dat 33%.
    2. Met fiscale partner: belasting op het eerste schijfbedrag van € 134.000 is 24,5%, en op het resterende bedrag is dat 33%.
  3. Tel de belastingen van de eerste en tweede schijf bij elkaar op om het totale belastingbedrag te vinden.

Voorbeeld 1:

Als u € 300.000 aan dividend ontvangt en geen fiscale partner hebt:

Eerste schijf (tot € 67.000): € 67.000 x 24,5% = € 16.415

Tweede schijf: € 233.000 x 33% = € 76.890

De totale belasting bedraagt € 16.415 + € 76.890 = € 93.305. Het nettovermogen bedraagt € 300.000 - € 93.305 = € 206.695.

Voorbeeld 2:

Als u € 300.000 aan dividend ontvangt en wel een fiscale partner hebt:

€ 134.000 x 24,5% = € 32.830

€ 166.000 x 33% = € 54.780

De totale belasting bedraagt € 32.830 + € 54.780 = € 87.610. Het nettovermogen is € 212.390.

Conclusie

De wijzigingen in de dividendbelasting van 2024 hebben aanzienlijke implicaties voor dga's en aandeelhouders. Het tweelaagse belastingstelsel en de nieuwe wetten hebben de manier waarop dividenden worden belast, ingrijpend veranderd.

Lees onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen