Ontdek alles over holdings in NL: van betekenis, oprichten en voordelen tot belastingen en beheer, inclusief praktijkvoorbeelden en tips voor ondernemers

Inhoud

Holdings vormen een essentieel onderdeel van de moderne bedrijfswereld, met unieke voordelen en specifieke uitdagingen. Ze bezitten controlerende aandelen in andere ondernemingen, waardoor ze aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op het management en bedrijfsbeleid. Dit artikel biedt een diepgaande blik op de complexe wereld van holdings, inclusief hun verschillende soorten, doeleinden, voordelen, en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Wat is een holding?

Een holding is een bedrijf dat een controlerend aandeel in andere bedrijven bezit. Een holding kan voor ondernemers van belang zijn om verschillende redenen. Deze omvatten risicobeheer, belastingoptimalisatie, effectief beheer en het aantrekken van investeringen.

Betekenis van een holding

Een holding is een type bedrijf dat aandelen van andere bedrijven bezit. Het voert zelf geen directe zakelijke activiteiten uit, maar beheert dochterondernemingen. Meestal is dit een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid. Vaak wordt een holding ook wel een moedervennootschap, houdstermaatschappij, houdstervennootschap of beheer bv genoemd.

Verschil tussen een holding en een bv

Sommigen maken een vergelijking tussen een holding en bv (besloten vennootschap), maar deze hebben verschillende doelen en structuren. Hoewel beide bedrijfsvormen met beperkte aansprakelijkheid kunnen zijn, richt een holding zich op het beheer van investeringen in andere bedrijven, en is het meer een methode van bedrijfsvoering.

Bovendien maakt een holding het gemakkelijker om fiscale uitgaven te optimaliseren, vooral in vergelijking met een bv, omdat het kan worden gebruikt om financiële risico's te verminderen. Holding en bv hebben ook verschillende zakelijke doelstellingen. Een holding beheert meer andere bedrijven, terwijl een bv specifieke commerciële activiteiten uitvoert. En hoewel er wel overeenkomsten zijn, hebben de bv en de holding verschillende kernfuncties en bedrijfsstructuren.

Hoe werkt een holding?

Het is de moeite waard om de basisprincipes van het functioneren van een holding te kennen. Bovendien is het belangrijk om te definiëren hoe de interactie tussen de holding en dochterondernemingen plaatsvindt.

De belangrijkste aspecten van het functioneren van een holding:

 • Aandelen houden: een holding verwerft een controlerend aandelenpakket in één of meerdere bedrijven.
 • Aanstelling van vertegenwoordigers en beheer: een holding kan vertegenwoordigers aanstellen in de raad van bestuur om dochterondernemingen te beheren.
 • Optimalisatie van belastingen en financiële planning: holdings zijn vaak nodig voor efficiëntere belasting- en financiële planning.
 • Distributie van middelen: holdings kunnen middelen verdelen tussen dochterondernemingen.

De structuur van een holding is zo ontworpen dat het belangrijke bezittingen en investeringen in dochterondernemingen beheert. Dat wil zeggen, een moedervennootschap voert zelf geen directe zakelijke activiteiten uit. Om invloed uit te oefenen op belangrijke beslissingen in het beheer van dochterondernemingen, kunnen zij hun vertegenwoordigers aanstellen in de raad van bestuur.

Het oprichten van een holding

Hoe richt u uw eigen holding op? Hiervoor moet u de volgende stappen volgen:

 1. Bepaal het doel van de holding: u moet begrijpen waarom het nodig is en welke structuur de holding zal hebben.
 2. Kies de juiste juridische vorm: aangezien een holding geen natuurlijk persoon is, moet u de meest geschikte juridische vorm kiezen. Misschien moet u een nv of bv oprichten;
 3. Bereid alle benodigde documenten voor: u moet alle documenten bij de hand hebben, evenals opgestelde statuten.
 4. Registreer bij de KvK: om zaken te doen in Nederland, moet u uw bedrijf registreren bij deze overheidsinstantie.
 5. Verwerf aandelen in de bedrijven waarin u geïnteresseerd bent: koop controlerende aandelenpakketten in de bedrijven die u interesseren.

De kosten van een holding kunnen sterk variëren. Laten we de geschatte kosten voor het oprichten van een beheer bv bekijken:

 • Registratiekosten voor bedrijven bij KvK: 75 euro.
 • Minimaal gestort kapitaal voor bv: 0,01 euro.
 • Kosten voor advocaat/accountant: vanaf 500 euro.
 • Bijkomende kosten: 100-500 euro.

Dus, de kosten voor het oprichten van een holding beginnen vanaf 700-800 euro, maar wijken af voor verschillende rechtsvormen. Bovendien zijn ze sterk afhankelijk van de kosten van de diensten van specialisten.

Documentatie en juridische vereisten

Voor het oprichten van een holding zijn meestal de volgende documenten nodig:

 • Statuten
 • Oprichtingsakte van het bedrijf
 • Registratiedocument bij de KvK
 • Documenten voor het openen van een bankrekening
 • Belastingaangiften
 • Boekhouding van de holding

Voordelen van een holdingstructuur

Er zijn verschillende voordelen van een holding, waaronder de volgende:

 • Fiscale voordelen: een holding kan dividenden uitkeren van dochterondernemingen. Dividenden kunnen worden vrijgesteld van belasting of belast tegen lagere tarieven.
 • Bescherming van activa: operationele risico's van dochterondernemingen zijn gescheiden van de activa van de holding. Dit vermindert het risico op verlies van waardevolle activa.
 • Flexibiliteit in bedrijfsvoering: holdings passen zich gemakkelijk aan marktveranderingen aan, waardoor activa efficiënt kunnen worden herverdeeld tussen dochterondernemingen.
 • Voordelen van het onderbrengen van aandelen in een holding: het plaatsen van aandelen in een holding maakt gecentraliseerd beheer en controle over dochterondernemingen mogelijk. Dit vereenvoudigt ook de overdracht van eigendom in bepaalde situaties en vergemakkelijkt toegang tot financiering.

Nadelen van een holding

Natuurlijk zijn er ook nadelen van een holding, waaronder de volgende:

 • Complexiteit van een holding: het beheren van een holding vereist grote aandacht, kennis van alle wetten, en belastingregels. Bovendien is het nodig om marktveranderingen nauwlettend in de gaten te houden.
 • Beheerkosten: de holding betaalt voor vele extra diensten, zoals juridische en fiscale adviseurs.
 • Nadelen en overwegingen: er kunnen conflicten ontstaan tussen vertegenwoordigers van de holding en die van dochterondernemingen. Ook kunnen er moeilijkheden ontstaan bij het zakendoen op internationaal niveau.
 • Nadelen van een holding ten opzichte van andere bedrijfsvormen: de activiteiten van een holding kunnen minder transparant lijken, wat negatief kan zijn voor het aantrekken van investeerders.

Holdingstructuur en het beheer van een holding

Een holding is het hoogste element in de beheerketen. Het bezit aandelen van één of meerdere dochterondernemingen. Het management van een bv of holding omvat het ontwikkelen van een strategie, risicobeheer, het aanstellen van leidinggevenden en toezicht op operationele activiteiten.

Een holding is verplicht om nauwkeurige boekhouding bij te houden. Speciale aandacht is vereist voor geconsolideerde rapportages, die de financiële staat van de gehele groep bedrijven weerspiegelen.

Belastingaspecten van een holding

De wetgeving in Nederland biedt fiscale voordelen voor de holding. Dit is noodzakelijk om dubbele belasting te voorkomen, aangezien de dochterondernemingen mogelijk al belasting hebben betaald.

In bepaalde gevallen kunnen een holding en zijn dochterondernemingen worden beschouwd als één belastingentiteit voor de belasting op de winst. Zo'n fiscale eenheid betekent dat de holding en zijn dochterondernemingen een geconsolideerde belastingaangifte kunnen indienen. Dit kan leiden tot fiscale voordelen.

Het is belangrijk op te merken dat DGA-salarissen vaak in het middelpunt van de aandacht van de belastingdienst staan. Dit komt doordat directeuren vaak proberen hun salaris te verlagen en dividenden te verhogen. De Nederlandse belastingdienst vereist dat het salaris van een DGA overeenkomt met de marktstandaarden.

Specifieke toepassingen van een holding

Een holding biedt vele mogelijkheden.

Bijvoorbeeld, men kan een eenmanszaak onder een holding oprichten. Dit stelt ondernemers in staat hun persoonlijke activa te beschermen tegen bedrijfsrisico's, aangezien zij niet langer privé aansprakelijk zijn. Bovendien kunnen zij fiscale voordelen genieten en ondersteuning ontvangen.

Eigenaren van bedrijven kunnen aandelen onderbrengen in een holding. Dit biedt hen ook de hierboven genoemde voordelen.

Case-study’s en praktijkvoorbeelden

Laten we enkele voorbeelden van populaire holdings bekijken.

Succesvolle holdingstructuren

Enkele succesverhalen van het oprichten en beheren van een holding zijn:

 • Unilever: een succesvolle holding met het hoofdkantoor in Nederland. Het bezit merken zoals Dove, Cif, Lipton en vele anderen. De holding past zich succesvol aan de veranderende markteisen aan, waardoor het de winst verhoogt en nieuwe aandelen verwerft.
 • Royal Dutch Shell: een energieholding gevestigd in Nederland. De holding heeft een breed portfolio van dochterondernemingen, zoals Shell Oil Company en Shell Australia. Het bedrijf distribueert effectief middelen en minimaliseert risico's.

Minder succesvolle holdingstructuren

Er zijn ook minder succesvolle voorbeelden van holdings, zoals:

 • Imtech: een ineffectief beheer leidde tot het faillissement van het bedrijf in 2015.
 • Steinhoff International: de crisis van 2017 had een negatieve invloed op de dochteronderneming van de holding in Nederland. Dit leidde tot een verslechtering van de reputatie en afnemend vertrouwen van investeerders.

In de afgelopen jaren is er een trend naar strengere wetgeving en regulering van holdings, vooral met betrekking tot transparantie, belastingen en het voorkomen van witwassen. Bijvoorbeeld, de ATAD bevat maatregelen om de aftrek van rente te beperken, exitbelasting en regels voor het beheer van buitenlandse bedrijven.

Ook is er veel aandacht voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De EU Non-Financial Reporting Directive vereist dat grote bedrijven informatie openbaar maken over hun impact op het milieu en sociale praktijken.

Holdings die actief ecologische en sociale normen implementeren, verhogen klantloyaliteit. Bijvoorbeeld, Lush Cosmetics heeft grote populariteit verworven door zijn cruelty-free productie en ecologische verantwoordelijkheid. Deze trend zal waarschijnlijk in de toekomst nog sterker worden.

Daarnaast is er een actieve digitalisering en automatisering van processen. Dit beïnvloedt ook holdings, vooral die verband houden met het aanbieden van online diensten. Zo reguleert de GDPR-wet de verspreiding van gebruikersinformatie.

Globalisering en de uitbreiding naar internationale markten is een belangrijke trend. Hierdoor kunt u grote winsten maken, maar moet u tegelijkertijd de internationale wetgeving kennen.

Adviezen voor ondernemers

Om een holding effectief te beheren, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende adviezen:

 • Maak uzelf vertrouwd met de wetgeving en houd u eraan.
 • Bepaal de hoofddoelen van de holding.
 • Stel duidelijke rapportagelijnen op voor dochterondernemingen.
 • Streef naar diversificatie van investeringen.

Veelvoorkomende fouten

Bij het beheren van een holding worden soms de volgende fouten gemaakt:

 • Onvoldoende aandacht voor veranderingen in de wetgeving.
 • Onjuist risicobeheer.
 • Het negeren van belastingoptimalisatie.

Vertrouw uw financiële planning toe aan Finom

Om het zakendoen te vereenvoudigen, kunt u uw financiële planning automatiseren en vereenvoudigen met Finom. Deze service biedt de mogelijkheid om een zakelijke rekening te openen, vereenvoudigt internationale betalingen en biedt comfortabele facturatie. Finom biedt ook kaarten aan met een aantrekkelijke cashback tot 3%. Voor ondernemers zijn er verschillende tarieven beschikbaar, afhankelijk van hun behoeften. Voor zzp'ers is er ook een gratis Solo-plan.

Conclusie

Het oprichten van een holding kan dus een optimale oplossing zijn voor degenen die zich meer willen bezighouden met financiële planning en het verdelen van middelen tussen dochterondernemingen dan met het directe beheer van het bedrijf.

Tot de voordelen van een holding behoren de bescherming van activa, fiscale voordelen en flexibiliteit in management. Desalniettemin vereist het bezit van een holding een uitstekende kennis van wetgeving en belastingen, een adequate risicobeoordeling en het vermogen om potentiële conflicten op te lossen.

U bent wellicht geïnteresseerd in andere artikelen op onze website:

Laatste artikelen

Bericht delen