We vertellen u wat een ondernemingsplan is, wie het nodig heeft en waarom, wat erin moet staan, hoeveel het mag kosten, hoe u het schrijft en presenteert

Inhoud

Het ondernemingsplan is de ruggengraat van elke succesvolle onderneming. Een gedegen plan biedt niet alleen een overzicht van de bedrijfsstrategie, maar is ook essentieel voor het verkrijgen van financiering, het werven van partners en het navigeren door de complexe wereld van het ondernemerschap.

In dit artikel bespreken we wat een ondernemingsplan is, waarom het zo belangrijk is en hoe u er zelf een kunt opstellen. 

Wat is een ondernemingsplan?

Bij het starten van een bedrijf komt de onvermijdelijke vraag: "Wat is een ondernemingsplan en waarom heb ik het nodig?" In zijn eenvoudigste vorm is een ondernemingsplan een schriftelijk document dat de doelen van een bedrijf uiteenzet en de strategie beschrijft om die doelen te bereiken. Het is een routekaart voor uw onderneming, die niet alleen u, maar ook potentiële investeerders en stakeholders een duidelijk beeld geeft van waar uw bedrijf naartoe gaat en hoe u daar denkt te komen.

Waarom is een ondernemingsplan essentieel?

Een ondernemersplan opstellen is van groot belang. Het kan het verschil maken tussen een slechte en goede start voor uw onderneming. Een goed ondernemersplan kan helpen bij de volgende situaties:

Strategische planning en het vaststellen van doelen

Het ondernemingsplan biedt een raamwerk voor het vaststellen van langetermijndoelen en de strategieën om deze te bereiken. Het geeft richting aan de onderneming en helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen die in lijn zijn met de bedrijfsvisie.

Middel voor het aantrekken van investeerders of leningen 

Investeerders en kredietverstrekkers zoeken zekerheid en een bewijs van de levensvatbaarheid van een bedrijf. Een grondig en doordacht ondernemingsplan kan hun vertrouwen winnen en de noodzakelijke financiering veiligstellen.

Risicobeheer en probleemoplossing

In een ondernemingsplan worden potentiële risico's en uitdagingen geïdentificeerd. Dit stelt ondernemers in staat om preventieve maatregelen te nemen en oplossingen voor te bereiden voor mogelijke problemen in de toekomst.

Kader voor bedrijfsvoering en groei 

Het ondernemingsplan dient als een blauwdruk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het stelt vast waar het bedrijf nu staat, waar het heen wil en hoe het daar zal komen, wat essentieel is voor blijvende groei en succes.

Een ondernemingsplan gebruiken

Er zijn verschillende situaties waar een ondernemersplan van pas kan komen. We zullen hier enkele voorbeelden van geven.

Voor startende ondernemers

Een professioneel ondernemingsplan is een must voor startende ondernemers. Het biedt een gestructureerde blik op het bedrijfsidee en zet concrete stappen uit voor de implementatie. Daarnaast helpt het bij het identificeren van kansen en uitdagingen op de markt.

Uitbreiding van een bestaande onderneming 

Ook gevestigde bedrijven kunnen baat hebben bij een herziening van hun ondernemingsplan, met name wanneer zij overwegen uit te breiden. Het fungeert als een routekaart, die de richting aangeeft waarin de onderneming zich wenst te ontwikkelen.

Bedrijfsovernames of -fusies 

In situaties van overname of fusie biedt een ondernemingsplan inzicht in de waarde van het bedrijf. Het dient als een referentiepunt voor potentiële kopers of partners om de levensvatbaarheid en toekomstige groeivooruitzichten van het bedrijf te beoordelen. 

Belangrijke onderdelen van een ondernemingsplan

Bij het schrijven van een ondernemingsplan zijn er een aantal belangrijke onderdelen waar rekening mee gehouden moet worden, deze zijn als volgt:

 • Samenvatting (Executive Summary). De samenvatting biedt een beknopt overzicht van het volledige ondernemingsplan. Het moet de missie, visie en belangrijkste doelstellingen van de onderneming helder weergeven, zodat lezers snel kunnen begrijpen waar het bedrijf mee bezig is.
 • Beschrijving van de onderneming. Dit onderdeel gaat verder in op de details van de onderneming, zoals de oprichtingsdatum, locatie, geschiedenis en de unieke waardepropositie die het onderscheidt van concurrenten.
 • Producten en Diensten. Hier worden uw producten of diensten die het bedrijf aanbiedt uitgebreid beschreven. Dit omvat functies, voordelen, prijsstelling en informatie over hoe er voldaan wordt aan de behoeften van de doelgroep.
 • Marktanalyse. Een diepgaand onderzoek naar de specifieke markt waarin het bedrijf werkzaam is. Dit omvat informatie over de doelgroep, marktgrootte, groeivoorspellingen en concurrentieanalyse.
 • Marketing en Verkoop. In dit segment wordt de strategie voor het bereiken en bedienen van klanten uiteengezet. Dit omvat de marketingmix, verkoopstrategieën en -kanalen, en een overzicht van geplande promotie-activiteiten.
 • Organisatie en Management. Hier wordt de bedrijfsstructuur beschreven, met details over het managementteam, hun rollen en verantwoordelijkheden. Er kan ook een organogram worden opgenomen om de hiërarchie binnen het bedrijf te visualiseren.
 • Financieel Plan. Dit is een van de meest kritieke onderdelen van het ondernemingsplan. Dit deel geeft inzicht in de huidige financiële gezondheid van het bedrijf en de verwachte financiële groei. Het bevat prognoses, winst- en verliesrekeningen, balansen en andere financiële overzichten om de economische levensvatbaarheid van het bedrijf aan te tonen.

De Uiterlijke Presentatie

Het is ontzettend belangrijk om het ondernemersplan op de juiste manier te presenteren, omdat dit een belangrijke rol speelt in de professionaliteit en bruikbaarheid van het ondernemersplan.

Lengte en indeling

De lengte van een ondernemingsplan kan variëren afhankelijk van het doel en de doelgroep. Een plan bedoeld voor interne richtlijnen kan beknopter zijn, terwijl een plan voor potentiële investeerders uitgebreider moet zijn. Ondanks de lengte moet het plan logisch zijn ingedeeld, met duidelijke secties en subsecties voor eenvoudige navigatie.

Gebruik van visuals (grafieken, tabellen) 

Visuele elementen zoals grafieken en tabellen kunnen complexe gegevens op een begrijpelijke manier presenteren. Marktanalyses, financiële overzichten en groeiprognoses worden helderder met de juiste visuele ondersteuning, waardoor de lezer snel de kernpunten kan begrijpen.

Professioneel taalgebruik en opmaak

De kwaliteit van het taalgebruik weerspiegelt de professionaliteit van het bedrijf. Het is essentieel om een heldere, beknopte en foutloze schrijfstijl te hanteren. Daarnaast moet de opmaak consistent zijn, met een uniform lettertype, regelafstand en marges om een verzorgde en professionele uitstraling te garanderen. 

Wat zijn de kosten van het opstellen van een ondernemingsplan?

Door zelf te werken aan het ondernemersplan schrijven kunnen kosten bespaard worden, maar vereist wel tijd en expertise. Daarentegen kan het bedrijfsplan laten maken een investering zijn die zich terugbetaalt in kwaliteit, vooral als specifieke kennis of diepgaande analyses vereist zijn.

Kosten van marktonderzoek

Marktonderzoek kan variëren van gratis online bronnen tot betaalde enquêtes of consultants. Deze kosten hangen af van de diepgang en specificiteit van de benodigde informatie. De gemiddelde kosten die gemaakt worden tijdens een marktonderzoek liggen op zo’n 6.000 tot 7.000 euro. De methode van marktonderzoek zal bepalen hoe hoog deze kosten daadwerkelijk zijn.

Software en andere tools

Er zijn diverse software-oplossingen en templates beschikbaar om ondernemingsplannen te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn LivePlan en IdeaBuddy. De prijzen variëren, van gratis versies tot geavanceerde betaalde software die gedetailleerde analyses en voorspellingen bieden.

Naast het gebruik maken van tools voor het schrijven van een ondernemingsplan, zijn er ook genoeg andere tools die gebruikt kunnen worden binnen uw onderneming. Finom biedt ondernemers een uitgebreid financieel platform aan om hun boekhouding en facturering efficiënter te beheren. Hierdoor kunnen ondernemers hun financiële behoeften beter vervullen zonder zich volledig te moeten concentreren op hun financiën. Met de diensten van Finom wordt het beheren van de belastingen voor ondernemers een stuk eenvoudiger.

De Voorbereiding: Hoe maakt u een ondernemingsplan?

Om je ondernemingsplan te maken, moet je:

 • Begin met een grondige analyse van je markt. Identificeer uw doelgroep, hun behoeften en voorkeuren en de potentiële omvang van uw markt.
 • Stel duidelijke, meetbare doelen vast. Bepaal vervolgens de strategieën die u zult implementeren om de doelen van uw onderneming te bereiken, zoals marketingtechnieken of operationele veranderingen.
 • Ontwikkel een duidelijk financieel plan. Dit omvat prognoses voor inkomsten, uitgaven en winst. Houd rekening met zowel optimistische als conservatieve schattingen.
 • Wees beknopt en duidelijk. Gebruik ondersteunende gegevens waar nodig en vermijd jargon. Zorg ervoor dat uw ondernemingsplan een duidelijke structuur heeft en makkelijk te volgen is.

Wat heeft u nodig bij het ondernemingsplan maken?

Het creëren van een gedegen ondernemingsplan vereist enige voorbereiding. Het gaat niet alleen om het opschrijven van uw visie, maar ook om het presenteren van feitelijke en geloofwaardige informatie. Hier zijn de essentiële componenten die u nodig heeft:

Onderzoeksdata en bronnen

Voordat u begint met het bedrijfsplan maken, start u eerst met een grondig onderzoek. Weet wat uw markt is, wie uw klanten zijn en waar u staat in vergelijking met uw concurrenten. Betrouwbare data kan verkregen uit marktonderzoeksrapporten, statistiekbureaus, branchegerichte publicaties of door zelf enquêtes en interviews te houden.

Financiële informatie en prognoses

Een cruciaal onderdeel van uw bedrijfsplan is het financiële plan. Hierin legt u uw huidige financiële situatie vast, maakt u prognoses voor de toekomst en stelt u budgetten op. Zorg voor duidelijke en realistische financiële modellen, inclusief winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht.

Kennis van de markt en concurrentie

Begrijp uw markt grondig. Wie zijn uw belangrijkste concurrenten? Wat doen zij goed en waar liggen hun zwakke punten? Een SWOT-analyse kan u helpen de sterke en zwakke punten van uw eigen bedrijf, evenals de kansen en bedreigingen in de markt, te identificeren.

Door grondige voorbereiding en het verzamelen van deze essentiële informatie, zet u de eerste stap naar het opstellen van een overtuigend en effectief ondernemingsplan.

Ondernemingsplan voorbeeld

Een goed bedrijfsplan kan soms lastig zijn om voor te stellen zonder een concreet ondernemersplan voorbeeld. Daarom presenteren we in dit hoofdstuk een vereenvoudigd gratis voorbeeld van een ondernemersplan voor de fictieve onderneming "Frisse Broodjes". 

Dit model zal u inzicht geven in het bedrijfsplan format met alle onderdelen, hoe de diverse elementen van een plan samenkomen en hoe u deze kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften en doelstellingen. Laten we beginnen met een kijkje te nemen in de wereld van "Frisse Broodjes".

Ondernemingsplan: "Frisse Broodjes"

Missie: 'Frisse Broodjes' streeft ernaar om de gezondste en smakelijkste sandwiches in [stad] te leveren. Met een bedrijfsplan dat gefocust is op duurzaamheid en kwaliteit, zijn we vastbesloten om een verschil te maken in de eetgewoonten van de lokale gemeenschap.

Doel: Ons doel is om binnen zes maanden een winkel te openen en een omzet van €250,000 te bereiken in het eerste jaar door een sterke marketingstrategie en een kwalitatief hoogwaardig productaanbod.

Onderneming Beschrijving

Type bedrijf: Sandwichshop met een gastvrije sfeer, zitplaatsen voor klanten en take-away opties voor diegenen die onderweg zijn.

Locatie: Gelegen in het bruisende centrum van [stad], dicht bij kantoren, universiteiten en andere belangrijke instellingen.

Producten en Diensten

We bieden een uitgebreid assortiment van biologische sandwiches, met een focus op lokaal geproduceerde ingrediënten. We hebben ook vegetarische en veganistische opties om aan verschillende dieet behoeften te voldoen. Onze cateringdienst is beschikbaar voor evenementen en bedrijven, met op maat gemaakte menu's om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen.

Marktanalyse

Onze belangrijkste doelgroep zijn werkende professionals, studenten en gezondheidsbewuste consumenten die op zoek zijn naar een snelle, maar gezonde maaltijd-optie. Met een marktgrootte van ongeveer 50.000 potentiële klanten binnen onze doelgroep, zien we een aanzienlijk potentieel voor groei. Hoewel er twee andere sandwich winkels in de omgeving zijn, onderscheidt 'Frisse Broodjes' zich door de biologische en duurzame opties die we bieden.

Marketing en Verkoop

Onze branding en positionering richten zich op gezonde, verse en biologische producten. We hanteren premium prijzen, wat past bij onze hoogwaardige ingrediënten en de waarde die we bieden. Onze promotiestrategie omvat sociale media campagnes, lokale advertenties en samenwerkingen met lokale sportscholen en wellness centra om ons bereik en merkbekendheid te vergroten.

Organisatie en Management

Eigenaar: [Uw naam], met jarenlange ervaring in de horeca en een passie voor gezonde voeding.

Personeel: We hebben twee fulltime medewerkers in dienst voor de bereiding en verkoop van onze producten, beide met uitgebreide ervaring in de voedingsindustrie en klantenservice.

Financieel Plan

Ons startkapitaal bedraagt €50,000, wat ons in staat stelt om te investeren in de inrichting van de winkelvoorraad en marketing. De verwachte maandelijkse omzet is €20,000 met maandelijkse kosten (waaronder huur, salarissen en ingrediënten) van €15,000. We verwachten in het eerste jaar een winst van €60,000, exclusief ons startkapitaal.

Dit bedrijfsplan voorbeeld geeft een basaal inzicht in wat een ondernemingsplan zou kunnen inhouden. In de praktijk zou een ondernemingsplan diepgaander zijn met uitgebreide marktonderzoeken, gedetailleerde financiële prognoses en specifieke plannen voor zaken als personeelsmanagement en groei. Voor het ondernemingsplan schrijven is het raadzaam advies in te winnen bij professionals of instanties die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van startende ondernemers. 

Hoe presenteert u een ondernemingsplan?

Het geven van een overtuigende mondelinge presentatie vereist voorbereiding en oefening. Zorg voor een duidelijke structuur, vermijd vakjargon en focus op de belangrijkste punten van uw plan. Maak gebruik van visuele hulpmiddelen zoals slides, maar zorg dat deze de inhoud van uw boodschap ondersteunen en niet afleiden.

Voorbereiden op vragen en feedback

Anticiperen op mogelijke vragen is essentieel. Door uzelf in de schoenen van de investeerders te plaatsen, kunt u de potentiële zorgen en twijfels die zij kunnen hebben, voorzien. Wees bereid om details te verstrekken en uw keuzes te verdedigen.

Het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen 

De zakelijke wereld is dynamisch en onvoorspelbaar. Toon tijdens uw presentatie dat u bereid bent om uw strategie aan te passen aan veranderende omstandigheden. Investeerders waarderen ondernemers die veerkrachtig zijn en snel kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen.

Conclusie

Het opstellen van een doordacht en gedetailleerd ondernemingsplan is essentieel voor het succes van elke nieuwe onderneming. Het helpt u niet alleen uw ideeën concreet te maken en strategisch te plannen, maar het is ook een onmisbaar instrument om anderen te overtuigen van het potentieel van uw bedrijfsidee. Begin vandaag nog met het bedrijfsplan opstellen en zet de eerste stap naar het realiseren van uw ondernemersdroom. 

Veelgestelde vragen

Wat staat er in een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan bevat informatie over de missie, visie, strategie, marktonderzoek, marketingplan, organisatiestructuur en financiële prognoses van een onderneming.

Is een ondernemingsplan verplicht en wanneer is het verplicht?

Een ondernemingsplan is niet wettelijk verplicht. Echter, het wordt sterk aanbevolen voor startende ondernemers. Bovendien kan het verplicht worden gesteld door bijvoorbeeld banken als u een lening wilt afsluiten.

Bekijk onze andere publicaties:

Laatste artikelen

Bericht delen