We vertellen u wat een liquiditeitsbegroting is, waarom ze nodig is, wat ze betekent, hoe ze eruitziet en hoe u ze opstelt aan de hand van een voorbeeld

Inhoud

Veel bedrijven maken een liquiditeitsbegroting op een regelmatige basis, vaak is dit per maand, om de cashflow van hun onderneming in de gaten te houden. Heeft u een eigen onderneming, maar heeft u geen idee wat een liquiditeitsbegroting is of hoe u er een moet opstellen? Geen enkel probleem. Lees verder en kom er alles over te weten. 

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Om de betekenis van de term liquiditeitsbegroting op een eenvoudige manier uit te leggen, kunnen we het zien als een voorspelling van geldstromen binnen een onderneming. Zaken die in een liquiditeitsbegroting staan zijn de verwachte inkomsten en uitgaven van een onderneming zoals: personeelskosten, huur van uw werkruimtes, facturen en andere stromen van geld.

Met de liquiditeitsbegroting neemt u een blik op de toekomst om na te gaan of u alle rekeningen die binnenkomen wel kunt betalen of dat u binnen de volgende maanden extra geld nodig zult hebben. Het dient als een instrument dat inzicht geeft in het vermogen van het bedrijf om op korte termijn schulden te voldoen en inkomsten en uitgaven af te stemmen.

Hoe ziet een Liquiditeitsbegroting eruit?

Een liquiditeitsbegroting wordt vaak in een wiskundig programma zoals Excel gemaakt. Zo zullen alle gegevens benoemd worden en erna in een grote tabel ingegeven.

Vaak zal er eerst een veld zijn met de bedragen die beschikbaar zijn. Daaronder worden de verwachte inkomsten en erna de verwachte uitgaven genoteerd. Als laatste zal er een eindsaldo berekend worden en worden genoteerd. 

Wat is het doel van een Liquiditeitsbegroting? 

Het grootste doel van een liquiditeitsbegroting is dat u een overzicht van alle geldstromen die uw onderneming binnen en buiten gaat. Het helpt u om te voorspellen of deze geldstromen voldoende zijn om uw verplichte kosten, zoals het loon van uw personeel en de huur van uw werkruimte, te kunnen betalen. 

Waarom zou u een liquiditeitsbegroting maken? 

Een overzicht hebben voor de toekomst is niet de enige reden om dit document op te stellen. Wanneer u namelijk ziet dat de kosten te hoog zijn voor uw inkomsten, kunt u vaak op tijd een andere richting op gaan om te voorkomen dat u in de problemen komt. Het kan ook zijn dat u een liquiditeitsbegroting nodig heeft om een financiering voor uw onderneming aan te kunnen gaan. 

Liquiditeitsbegroting Maken: Een Stapsgewijze Handleiding

Wilt u graag zelf een liquiditeitsbegroting voor uw onderneming maken, maar heeft u geen idee hoe u dit zou moeten doen? Geen zorgen, we hebben namelijk een korte handleiding voor u voorzien die u kunt gebruiken zodat u een eigen liquiditeitsbegroting kan maken.  

  1. Gebruik het saldo op uw zakelijke rekening op 1 januari als beginpunt. Indien u pas een onderneming gestart heeft, zal dit waarschijnlijk €0 zijn. 
  2. Benoem alle verwachte inkomsten en schrijf de bedragen op. Zorg dat de kosten van de btw ook meegeteld zijn. 
  3. Benoem alle verwachte uitgaven en schrijf de bedragen op. Ook hier zorgt u er best voor dat alle bedragen inclusief btw zijn. 
  4. Hierna kunt u het eindsaldo voor deze maand berekenen door uw verwachte inkomsten bij uw beginsaldo op te tellen en hierna de verwachte uitgaven af te trekken. 
  5. Als het eindsaldo een positief getal is, zult u die maand liquide zijn en kunt u al uw komende rekeningen betalen. Indien het een negatief getal is, zult u moeten proberen om kosten uit te stellen of een manier vinden om uw inkomsten te vergroten. 

Heeft u nog geen aparte zakelijke rekening waar uw zakelijke inkomsten en uitgaven staan? Dan is Finom perfect voor u! Met een zakelijke rekening van Finom krijgt u niet enkel een zeer duidelijk overzicht, maar kunt u ook andere financiële diensten aan de rekening koppelen waardoor boekhouden een stuk gemakkelijker zal verlopen. Zo kunt u verschillende facturen voor uw zaak opstellen met de financiële diensten van Finom. 

Liquiditeitsbegroting voorbeeld

Hier is een eenvoudig voorbeeld van een maandbudget.

Voorbeeld: Liquiditeitsbegroting van Bedrijf XYZ voor de maand januari 2023
Beginbalans (1 januari 2023)
Bank€10.000
Kas€500
Totaal liquide middelen€10.500
Verwachte inkomende geldstromen januari
Omzet uit verkoop (Excl btw)€8.000
Ontvangen leningen€2.000
Overige inkomsten (rente, verkoop activa)€500
Totaal inkomende geldstromen€10.500
Verwachte uitgaande geldstromen januari
Inkoop kosten
(Excl BTW)
€3.000
Salarissen en lonen €2.500
Huur €1.000
Marketing en advertenties €500 
Aflossing lening €1.000
Overige kosten €500
Totaal uitgaande kosten€8.500
Eindbalans januari 2023 
Beginbalans + Inkomsten - Uitgaven €10.500 + €10.500 - €8.500 = €12.500
Verwachte Bankstand €12.000
Verwachte Kas €500 
Totaal liquide middelen einde €12.500

Toelichting:

  • Deze begroting is exclusief btw gemaakt, wat in veel gevallen gebruikelijk is voor een liquiditeitsbegroting. Echter, als het bedrijf maandelijks btw afdraagt of ontvangt, moet dit als uitgaande of inkomende post worden opgenomen.
  • Het is van cruciaal belang dat bedrijven regelmatig hun daadwerkelijke cijfers vergelijken met de begroting om te zien waar afwijkingen ontstaan en om te begrijpen waarom deze afwijkingen optreden.
  • Deze begroting is een vereenvoudigd voorbeeld voor illustratieve doeleinden. In de praktijk kunnen er veel meer categorieën van inkomsten en uitgaven zijn, afhankelijk van de aard en complexiteit van het bedrijf.

Met deze liquiditeitsbegroting kan bedrijf XYZ zijn geldstromen voor januari 2023 nauwlettend in de gaten houden en indien nodig tijdig aanpassingen maken.

Verschillen liquiditeitsbegroting met andere begrotingen

Nu u weet hoe u een liquiditeitsbegroting opstellen moet, kunt u best ook meer te weten komen over het verschil tussen een liquiditeitsbegroting en andere begrotingen.

Wat is het verschil tussen een liquiditeitsbegroting en een resultatenbegroting? 

Zoals de naam van de resultatenbegroting het al aangeeft, gaat het bij deze begroting vooral over de resultaten en het aantonen van winst of verlies dat verwacht zal worden in een bepaalde periode. Bij een liquiditeitsbegroting van een onderneming gaat het vooral over de cashflow van het bedrijf. Waar het geld vandaan komt, waar het geld naar toe zal gaan en of er voldoende geld is om de rekeningen op korte termijn te kunnen betalen. 

Wat is het verschil exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting

Het grootste verschil tussen een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting is dat u met een exploitatiebegroting de verwachte resultaten aan zult tonen. Het doel van een liquiditeitsbegroting is om aan te tonen wat de verwachte geldstromen zijn en te voorspellen hoeveel geld er op het einde op een rekening staat.  

Veelgemaakte Fouten en Tips

Een liquiditeitsbegroting met of zonder btw ziet er zeer anders uit. Volgens de KVK, kunt u best zelf een liquiditeitsbegroting maken waarbij de prijzen inclusief btw zijn. Dit geeft vaak namelijk een meer realistisch overzicht van de eindstand na de berekeningen. 

Automatiseer de berekeningen van uw liquiditeitsbegroting

Wanneer u een wiskundig programma zoals Excel gebruikt, kunt u de berekeningen op een relatief eenvoudige manier laten uitrekenen. Deze kunt u dan voor elke maand kopiëren en plakken. Zo voorkomt u dat u rekenfouten maakt en zult u op een meer exacte manier uw liquiditeitsbegroting kunnen opstellen. Deze rekenfouten zijn een van de meest gemaakte fouten, maar kunnen ervoor zorgen dat u in een zeer benarde financiële situatie komt te zitten! 

Maak realistische schattingen en werk het regelmatig bij 

Een van de belangrijkste tips die we kunnen geven is dat u uw liquiditeitsbegroting vaak genoeg bijwerkt en dat u realistische schattingen maakt. Dit zal u namelijk het meeste ruimte geven om eventuele moeilijke periodes te kunnen voorspellen en om acties te ondernemen voordat u in deze periode terechtkomt. U kunt bijvoorbeeld per maand of kwartaal uw liquiditeitsbegroting best aanpassen om na te gaan of alles dezelfde prognose volgt en of er voldoende liquide middelen beschikbaar zullen zijn, indien u bepaalde maatregelen moet nemen. 

Liquiditeitsbegroting: Tools

Een van de eenvoudigste software tools die u kunt gebruiken om zelf een liquiditeitsbegroting te maken is Excel. Met dit wiskundige programma kunt u namelijk berekeningen eenvoudig herhalen en laten automatiseren voor verschillende maanden. Wanneer u eenmaal de berekeningen ingesteld hebt, zult u enkel de juiste bedragen moeten ingeven.

Wanneer u dit gebruikt in combinatie met de financiële diensten van Finom, zult u op een duidelijke en overzichtelijke manier uw liquiditeitsbegroting kunnen vergelijken met de liquide middelen die u heeft. Zo gaat u ook meteen na of er voldoende geld op een rekening staat om de facturen op korte termijn te kunnen betalen. 

Conclusie

Een liquiditeitsbegroting geeft voor ondernemingen een overzicht van hun inkomende en uitgaande geldstromen. Ook is het handig voor ondernemingen die graag de status van de cashflow van hun onderneming willen bekijken. Om een liquiditeitsbegroting zo overzichtelijk mogelijk in te kunnen vullen, zult u ook een overzichtelijke zakelijke rekeningen nodig hebben. 

Bekijk onze andere publicaties:

Laatste artikelen

Bericht delen