De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat van de winst wordt afgetrokken voordat de belasting wordt berekend. Deze belastingregeling is bedoeld om zelfstandige ondernemers in Nederland te ondersteunen. Lees dit artikel om erachter te komen hoe de zelfstandigenaftrek door de jaren heen is veranderd en wat de toekomstvoorspellingen zijn.

Inhoud

Wat is zelfstandigenaftrek?

De Zelfstandigenaftrek is een belastingaftrek voor zelfstandige ondernemers, bedoeld om hun belastbare inkomen te verlagen. Deze aftrek zorgt ervoor dat zelfstandigen minder belasting betalen, waardoor ze van een financieel voordeel genieten.

Volgens de Belastingdienst is de zelfstandigenaftrek een aftrek die uitsluitend toegekend wordt wanneer aan drie voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn als volgt:

Dus, u moet aan alle drie de criteria voldoen. Indien u niet aan ten minste één van deze voorwaarden voldoet, kunt u de zelfstandigenaftrek niet krijgen.

De zelfstandigenaftrek heeft zijn oorsprong in de jaren 70, toen het ondernemerschap in Nederland werd gestimuleerd. Het was bedoeld om de positie van zelfstandige ondernemers te versterken en het ondernemerschap te bevorderen. Destijds was het vooral gericht op kleine zelfstandigen, zoals ambachtslieden en kleine winkeliers.

In de afgelopen decennia is het aantal zelfstandige ondernemers sterk gegroeid, met name in de vorm van ZZP'ers. De zelfstandigenaftrek is voor hen van groot belang geworden, omdat zij vaak afhankelijk zijn van hun eigen inkomen en niet beschikken over personeel.

Zelfstandigenaftrek door de jaren heen

Door de jaren heen zijn er verschillende aanpassingen gedaan aan de zelfstandigenaftrek. In 2012 moesten de zelfstandigen die aan alle voorwaarden voldeden geen belasting betalen over een vast bedrag van €7.280 van de winst. In 2017 werd er echter een regeerakkoord ingevoerd. Dit betekende dat er vanaf 2020 een jaarlijkse vermindering van dit bedrag goedgekeurd werd.

Zelfstandigenaftrek sinds 2021

Sinds 2020 werd er dus een verlaging in het bedrag ingevoerd om er in 2027 voor te zorgen dat de zelfstandigenaftrek nog slechts €900 is, die van de winst afgetrokken mag worden. Sinds 2021 was deze verlaging voor het eerst te merken.

Voorspellingen en verwachte veranderingen in de toekomst

Er is nu slechts informatie beschikbaar tot en met 2027, echter verwachten de meeste zelfstandigen dat deze aftrekpost in de toekomst nog minder zal worden. Er wordt ook gespeculeerd dat deze aftrekpost volledig zal verdwijnen.

  • Zelfstandigenaftrek 2025: €2.470
  • Zelfstandigenaftrek 2026: €1.200
  • Zelfstandigenaftrek 2027: €900

Afbouw van de zelfstandigenaftrek

De vermindering die geïntroduceerd werd, is doorgevoerd door middel van een geleidelijk afbouwstelsel. De overheid heeft besloten om dit stelsel toe te passen zodat zelfstandigen hun financiële situatie hieraan kunnen aanpassen.

Het was namelijk een aftrekpost die door de meerderheid van de zelfstandigen gebruikt werd. Als men de vermindering van €7.280 naar €900 euro in één jaar zou hebben doorgevoerd, zouden verschillende zelfstandigen in financiële problemen kunnen komen. Dankzij het afbouwstelsel konden zelfstandigen zich hier meer op voorbereiden om zo hun financiële situatie aan te passen.

Impact van de afbouw op zelfstandigen

De afbouw van de zelfstandigenaftrek of de afbouw zelfstandigenaftrek ZZP zal een impact hebben op de belastingen van de onderneming. Zo werd dit bedrag eerst gezien als een belastingvrije som. Echter wordt er door een versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek het belastingbedrag voor deze zelfstandigen verhoogd.

Aangezien deze belastingvrije som wegvalt, zal er een groter belastbaar inkomen zijn waardoor verschillende ondernemingen een stuk meer belastingen zullen moeten gaan betalen.

Urencriterium

Niet elke zelfstandige zal een zelfstandigenaftrek kunnen verrekenen. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden waaraan u of uw onderneming moet voldoen.

Een van de grootste voorwaarden van de zelfstandigenaftrek is het urencriterium. Wanneer een zelfstandige voldoet aan het urencriterium, zal de zelfstandigenaftrek afgetrokken mogen worden. Om aan dit urencriterium te voldoen moet u minstens 1.225 uur aan uw onderneming besteden.

Hiernaast zult u ook meer tijd moeten besteden aan uw onderneming dan aan andere inkomens die u heeft. Wanneer u bijvoorbeeld in loondienst bij een andere onderneming bent.

Veranderingen in het urencriterium in 2024 en de impact ervan

Vanaf 2024 zal dit urencriterium gelden voor een kalenderjaar. Het maakt dus niet uit wanneer u uw onderneming start, u zult in het resterende gedeelte van het jaar moeten voldoen aan de 1.225 uur om de aftrekpost te kunnen gebruiken.

Het is dus enorm belangrijk voor een ondernemer, die actief is geweest als zelfstandige in de voorbije 5 jaar, om vanaf het begin al zijn of haar uren bij te houden. Bent u voor het eerst ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan hoeft u geen rekening te houden met deze voorwaarden en zult u een startersaftrek en een zelfstandigenaftrek voor startende ondernemers van uw winst mogen aftrekken.

Wanneer heeft u recht op de zelfstandigenaftrek?

Wilt u graag in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek of wilt u graag weten wanneer u recht heeft op de zelfstandigenaftrek? Dan zult u slechts aan 2 voorwaarden moeten voldoen:

  • U moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting
  • U zult moeten voldoen aan het urencriterium

Indien u aan beide voorwaarden voldoet zult u recht hebben op de zelfstandigenaftrek en zult u deze van uw winst kunnen aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting, waardoor uw belastbaar inkomen zal verlagen.

Er zijn verschillende categorieën die recht hebben op de zelfstandigenaftrek. Zo zullen startende ondernemers in het eerste jaar niet aan het urencriterium moeten voldoen. Indien ze dit wel doen, mogen ze zowel de startersaftrek als de zelfstandigenaftrek van hun belastbaar inkomen aftrekken.

Een ander geval is wanneer u op 1 januari de AOW-leeftijd bereikt heeft. In dit geval zult u vanaf dat jaar recht hebben op de helft van de zelfstandigenaftrek.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om de fiscale behandeling van oudere ondernemers meer in lijn te brengen met die van andere belastingplichtigen. Het doel is om de overgang naar het pensioen te vergemakkelijken en tegelijkertijd een eerlijke verdeling van fiscale voordelen te waarborgen.

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek

De niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek is het bedrag wat er overblijft indien u minder winst heeft dan het bedrag dat u met de zelfstandigenaftrek van uw winst kunt aftrekken.

Indien u minder winst heeft dan de zelfstandigenaftrek, zal uw zelfstandigenaftrek dat jaar gelijk zijn aan uw winst. Echter zal er dan een gedeelte overblijven waar u recht op zou hebben, maar wat dit jaar niet verwerkt kan worden.

Tip: het niet gebruikte deel overdragen naar de volgende jaren. Dit wordt ook wel de 'resterende zelfstandigenaftrek' genoemd.

Deze niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek zal door de belastingdienst over de volgende 9 jaar verwerkt worden. Op deze manier krijgt u toch nog waar u recht op heeft en zult u in de volgende jaren meer voordeel kunnen halen uit de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek en zelfstandigenaftrek

Startende ondernemers zullen in de eerste jaren een hoop belastingvoordeel krijgen. De overheid doet dit om nieuwe ondernemers aan te moedigen om eigen ondernemingen op te starten.

Ondernemers die pas beginnen met hun onderneming zullen in de eerste 5 jaar van hun onderneming recht hebben om de startersaftrek 3 keer toe te passen. Dit is een bedrag van €2.123 per keer. Om hier recht op te hebben zult u echter aan een aantal voorwaarden moeten voldoen:

  • U bent in de afgelopen 5 jaar geen ondernemer geweest;
  • U heeft in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast op uw inkomen;
  • U moet voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek.

Voor startende ondernemers die voldoen aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek zullen hun startersaftrek mogen combineren met de zelfstandigenaftrek. Zo zal eerst de zelfstandigenaftrek van uw winst afgetrokken worden en hierna, indien er nog meer winst is, de startersaftrek.

Berekening van de zelfstandigenaftrek

Ondernemers die aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben en die voldoen aan het urencriterium, zullen de normale zelfstandigenaftrek kunnen toepassen. Het bedrag zal ook altijd aan het begin van het jaar bekendgemaakt worden, waardoor ondernemers zich hieraan kunnen aanpassen.

Mensen die de AOW-leeftijd op 1 januari al bereikt hebben zullen 50% van het vooraf bepaalde aftrekbare bedrag mogen aftrekken.

Andere aftrekposten kunnen ook een invloed hebben op het aftrekbedrag. Startende ondernemers hebben recht op de zelfstandigenaftrek naast hun recht op de startersaftrek. Deze zullen bij elkaar worden opgeteld.

Zelfstandigenaftrek invullen in de belastingaangifte

Wanneer u zelf uw belastingaangifte doet, zult u een aantal vragen moeten beantwoorden om na te kunnen gaan of u al dan niet het recht heeft op zelfstandigenaftrek. Indien u dit recht heeft, zal dit automatisch met uw winst verrekend worden. U hoeft zelf dus niets anders meer te doen.

Vereenvoudig uw zaken met Fin

Om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden, kunt u het beste gebruik maken van een zakelijke rekening. Bij Finom kunt u een zakelijke rekening openen, waarmee u van verschillende voordelen zult genieten. Zo kunt u met de diensten van Finom eenvoudig facturatie- en boekhouding gebruiken. Op deze manier kunt u een zeer duidelijk overzicht behouden over uw financiële situatie.

Conclusie

Met de zelfstandigenaftrek konden ondernemers € 7.280 aftrekken van hun belastbare winst. Echter heeft de overheid in 2017 besloten om deze aftrekpost af te bouwen. Het afbouwen van de zelfstandigenaftrek wordt over verschillende jaren gedaan zodat ondernemers zich elk jaar een klein beetje kunnen aanpassen aan de nieuwe regels.

Echter denkt men dat er na 2027 een nieuwe regeling komt die de aftrekpost volledig zal doen verdwijnen.

Meest gestelde vragen

Wanneer heeft u recht op de zelfstandigenaftrek?

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium en die voor de inkomstenbelasting als ondernemer zijn ingeschreven hebben elk jaar recht op de zelfstandigenaftrek.

Waar moet u de zelfstandigenaftrek invullen?

U moet onder de rubriek aftrekposten, op uw belastingaangifte, een aantal vragen beantwoorden. Indien u recht heeft op de zelfstandigenaftrek zal dit meteen verrekend worden.

Hoeveel uren moet u maken voor de zelfstandigenaftrek

Om het urencriterium te bereiken, zult u minstens 1.225 uren aan uw onderneming in het kalenderjaar moeten besteden. Het is dus altijd handig om alle uren die u aan uw onderneming besteedt, bij te houden.

Hoe vaak kunt u de zelfstandigenaftrek toepassen

Elk jaar dat u aan de voorwaarden voldoet zult u gebruik mogen maken van de zelfstandigenaftrek. Het is dus voor elke ondernemer. Echter zijn er verschillende regels zoals het bereiken van de AOW-leeftijd, die het aftrekbare bedrag kunnen verminderen.

Lees verder in onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen