De investeringsaftrek is een aftrekpost die bepaalde ondernemers extra belastingvoordeel kan opleveren. Wanneer u zakelijk gaat investeren in bedrijfsmiddelen en al helemaal als deze duurzaam zijn, is de kans groot dat u van deze fiscale aftrekpost gebruik kunt maken. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, die we in dit artikel bespreken.

Inhoud

Wat is investeringsaftrek en hoe werkt het?

Investeringsaftrek is een fiscaal voordeel dat bedrijven en ondernemers krijgen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Het werkt als een extra aftrekpost op de winst, waardoor je uiteindelijk minder belasting betaalt. Op die manier worden ondernemers gestimuleerd om investeringen te doen en krijgen ze hier fiscale voordelen voor terug.

Verschillende soorten investeringsaftrek in Nederland

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Om in aanmerking te komen voor investeringsaftrek moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals investeren in specifieke bedrijfsmiddelen en voldoen aan een minimaal investeringsbedrag. Het is daarom raadzaam om de specifieke voorwaarden voor elk type investeringsaftrek zorgvuldig te bestuderen.

Houd er rekening mee dat de voorwaarden en percentages per type investeringsaftrek jaarlijks kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om altijd de meest actuele informatie te raadplegen op de website van de Belastingdienst.

In het onderstaande gedeelte leest u meer over deze vier verschillende manieren van investeringskosten aftrekken en welke voorwaarden hierbij gelden.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De meeste ondernemers die net beginnen zullen gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Voor deze kleine investeringsaftrek komen veel zaken in aanmerking.

Voorwaarden

Een bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland en er moet inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting worden betaald. Ook moet het totaalbedrag van alle jaarlijkse investeringen in bedrijfsmiddelen € 2.800 of hoger zijn en moet iedere investering niet minder dan 450 euro hebben gekost om mee te mogen tellen.

Voor bedragen vanaf € 2.801 tot € 69.765 gaat het om 28%. Als je daarboven zit en tot € 387.580 is het een vast bedrag van € 19.535. Voor bedragen tussen € 129.195 en € 387.580 wordt nog eens 7,56% afgetrokken van het deel dat binnen deze bedragen valt. Voor alles boven de € 387.580 geldt geen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek meer.

Uitzonderingen

De laatste jaren zijn de voorwaarden om investeringen zoals deze te kunnen aftrekken van de fiscale winst wel wat aangescherpt. Dat heeft geleid tot diverse uitzonderingen. Alle bedrijfsmiddelen bestemd voor gebruik in het buitenland mogen niet worden meegeteld, net als investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen waaronder auto's, huizen en aandelen.

Energie investeringsaftrek (EIA)

De energie investeringsaftrek (EIA) is geschikt voor ondernemers die investeringen doen in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen. Er is een reguliere afschrijving, terwijl u daarnaast 40% van de investeringskosten kunt aftrekken van de winst.

Voorwaarden

Naast dat er ook hier inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet worden betaald, dient een bedrijfsmiddel vermeld te staan op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel en het totale maximumbedrag voor investeringen is € 149 miljoen. Bovendien is het niet mogelijk om die te combineren met de milieu-investeringsaftrek (MIA). Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek kan niet.

Voordelen

Er zijn legio voordelen voor bedrijven die van de EIA aftrek gebruikmaken. Naast dat u minder belasting hoeft te betalen draagt u direct een steentje bij aan het verbeteren van het milieu. 

Milieu investeringsaftrek (MIA)

De milieu investeringsaftrek (MIA) loopt voorlopig tot 2028 en dus hebben ondernemers de komende jaren wederom de mogelijkheid om hier gebruik van te maken. Er wordt zelfs meer geld voor uitgetrokken door de regering. Ook hier kunt u niet zomaar met willekeurige afschrijving milieu-investeringen doen, maar gelden er bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

De bedrijfsmiddelen waar het om gaat moeten op een speciale milieulijst staan. Daarnaast is het minimale bedrag dat moet worden geïnvesteerd € 2.500 en geldt ook hier dat er inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet worden betaald, net als bij de andere regelingen het geval is. U kunt tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het exacte percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Combinaties en beperkingen

Het is niet mogelijk om deze investeringsaftrek met de energie investeringsaftrek (EIA) te combineren. Wel is het mogelijk om hem te combineren met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), waar we u hieronder meer over gaan vertellen.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Het handige aan de VAMIL-methode is dat u een investering kunt afschrijven wanneer dit u als bedrijf het beste uitkomt.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn minder streng dan bij andere soorten investeringsaftrek, maar ook hier geldt dat er wel bepaalde soorten belasting (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) moeten worden betaald. De bedrijfsmiddelen moeten op de milieulijst staan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook kan er niet met alle andere soorten aftrekmogelijkheden worden gecombineerd, maar is dit dus met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wel mogelijk.

Voordelen

Een van de grootste voordelen van de VAMIL regeling is dat u tot wel 75% van het geïnvesteerde bedrag kunt terugkrijgen. Dit is het maximale percentage dat u mag afschrijven. Omdat u zelf mag bepalen wanneer u dit doet, kan dit ook nog eens op de momenten dat dit voor u het beste uitkomt.

Investeringsaftrek berekenen

Om de investeringsaftrek te berekenen is het belangrijk om precies te weten van welk soort aftrek u gebruik kunt maken. Iedere Nederlander die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan aanspraak maken op deze regelingen.

Nadat u de voorwaarden hebt bekeken, bepaalt u het investeringsbedrag en gebruikt u de toepasselijke percentages van de Belastingdienst. Voor een snellere berekening kunt u gebruikmaken van online tools en rekenhulpen. Hieronder staat een voorbeeld.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA):

 • Investeringsbedrag: € 50,000
 • Percentage: 28%
 • Aftrek: € 14.000 (28% van € 50.000)

Energie-investeringsaftrek (EIA):

 • Investeringsbedrag: € 100,000
 • Percentage: 40%
 • Aftrek: € 40.000 (40% van € 100.000)

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL:

 • Investeringsbedrag: € 150,000
 • Percentage: 45-75%
 • Aftrek: minimaal € 67.500 (45% van € 150.000) 
 • Aftrek: maximaal € 112.500 (75% van € 150.000)

Investeringsaftrek: praktische tips

Bij het maximaliseren van uw belastingvoordelen moet u hier goed op letten:

 • Afschrijving en investeringsaftrek combineren. Het is belangrijk om af te schrijven op de prijs die bij aanschaf is betaald voor de investeringen waar het om gaat.
 • Belang van tijdige aanvraag. Er is een belangrijke voorwaarde wanneer u van de energie-investeringsaftrek (EIA) gebruik wilt maken. Binnen drie maanden na het aanschaffen van de bedrijfsmiddelen zullen deze moeten worden gemeld als ze een minimaal bedrag van € 2.500 hebben.
 • Fiscale wijzigingen in 2024. Vaak worden er kleine wijzigingen doorgevoerd en dat geldt voor de investeringsafstrek ook. Het is daarom goed er rekening mee te houden dat het geïnvesteerde bedrag om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tussen de € 2.801 en € 387.580 moet liggen.
 • Advies van een belastingadviseur. Mocht u het moeilijk vinden om te kunnen bepalen wat voor belastingvoordeel er uit deze regeling te halen valt, dan is het altijd goed om advies in te winnen.

Conclusie

Met de investeringsaftrek wordt eigenlijk een allesomvattend begrip gebruikt voor verschillende fiscale voordelen waar bij de aangifte inkomstenbelasting gebruik van kan worden gemaakt. Afhankelijk van voor welke soorten investeringsaftrek u in aanmerking komt, is het een aantrekkelijke regeling waarmee een deel van de winst kan worden afgetrokken.

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik investeringsaftrek aan?

Om van de EIA, KIA, MIA of VAMIL gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk om uw investering van tevoren bij de RVO te melden. 

Hoe werkt investeringsaftrek?

Investeringsaftrek werkt op verschillende manieren, afhankelijk van de unieke situatie van een ondernemer of bedrijf. 

Is investeringsaftrek aanvragen elk jaar mogelijk?

Het is, in tegenstelling tot bepaalde fiscale voordelen voor startende ondernemers, in principe ieder jaar mogelijk om investeringsaftrek aan te vragen.

Is investeringsaftrek mogelijk voor een elektrische of nieuwe auto?

Ja, met de milieu investeringsaftrek (MIA) heeft u de mogelijkheid om dit te doen.

U bent wellicht geïnteresseerd in andere artikelen op onze website:

Laatste artikelen

Bericht delen