Prijselasticiteit laat zien hoe de vraag naar een product of dienst verandert bij een prijswijziging. Dit concept helpt bedrijven bij prijsbepaling, dus het is belangrijk om deze indicator te kunnen berekenen.

Inhoud

Wat is prijselasticiteit?

Prijselasticiteit is een economische term die beschrijft hoe de vraag of het aanbod van een product of dienst verandert wanneer de prijs verandert. Elasticiteit wordt vaak uitgedrukt als een negatief getal, wat het negatieve verband weerspiegelt: prijs en vraag bewegen meestal in tegenovergestelde richtingen.

Laten we nu de basisbegrippen doornemen:

 • Elastische vraag of aanbod: een elasticiteitscoëfficiënt groter dan 1 duidt op elastische vraag of aanbod. Elastische markten worden vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van vele alternatieven of consumenten die aarzelen.
 • Inelastische vraag of aanbod: vraag of aanbod wordt inelastisch genoemd wanneer de elasticiteitscoëfficiënt kleiner is dan 1. Goederen en diensten met inelastische vraag zijn vaak noodzakelijk of hebben geen nauwe substituten.
 • Unitaire elasticiteit: de elasticiteitscoëfficiënt is gelijk aan 1, de procentuele verandering in de gevraagde of aangeboden hoeveelheid is precies gelijk aan de procentuele verandering in prijs.

Om het verband tussen prijs en vraag of aanbod te beoordelen, kan een grafiek worden getekend. Voor de bovengenoemde soorten prijselasticiteit zal deze verschillend zijn:

 • De grafiek voor de elastische vraag of het elastische aanbod toont een steile helling. Zelfs kleine prijswijzigingen veroorzaken aanzienlijke veranderingen in de hoeveelheid vraag of aanbod.
 • De grafiek voor de inelastische vraag of het inelastische aanbod zal een relatief vlakke helling tonen. Hier zullen zelfs aanzienlijke prijswijzigingen slechts kleine veranderingen in de hoeveelheid vraag of aanbod veroorzaken.

Hoe prijselasticiteit te berekenen

Laten we de formules voor het berekenen van prijselasticiteit bekijken:

 • PED = (ΔQ / Q₁) / (ΔP / P₁) = ((Q₂ - Q₁) / Q₁) / ((P₂ - P₁) / P₁)
  • PED — Prijselasticiteit van de vraag
  • ΔQ — Verandering in hoeveelheid
  • Q₁ — Oorspronkelijke hoeveelheid van het product
  • Q₂ — Eindhoeveelheid van het product
  • ΔP — Verandering in prijs
  • P₁ — Oorspronkelijke prijs
  • P₂ — Eindprijs
 • PES = (ΔQ / Q₀) / (ΔP / P₀) = ((Q₂ - Q₀) / Q₀) / ((P₂ - P₀) / P₀)
  • PES — Prijselasticiteit van het aanbod
  • ΔQ — Verandering in hoeveelheid
  • Q₀ — Oorspronkelijke hoeveelheid van het product
  • Q₂ — Eindhoeveelheid van het product
  • ΔP — Verandering in prijs
  • P₀ — Oorspronkelijke prijs
  • P₂ — Eindprijs

Laten we een voorbeeld nemen: stel dat de oorspronkelijke prijs voor een pak koffie (P₁) 5 euro is, en bij deze prijs is de vraag (Q₁) 100 pakken. Vervolgens stijgt de prijs naar 6 euro (P₂), wat resulteert in een daling van de vraag naar 90 pakken (Q₂).

Verandering in hoeveelheid (ΔQ): 90−100=−10

Verandering in prijs (ΔP): 6−5=1

Berekening van PED en PES:

PED = ΔQ/Q1ΔP/P1=−10/1001/5=−0.5

PES = ΔQ/Q1ΔP/P1=−10/1001/5=−0.5

Dus, de waarde van de vraag- en aanbodelasticiteit is −0.5. Dit betekent dat de vraag en het aanbod inelastisch zijn, en een prijswijziging van 1 eenheid leidt tot een verandering in de hoeveelheid van minder dan 1% in de tegenovergestelde richting.

Toepassingen van prijselasticiteit

Laten we eens kijken hoe bedrijven prijselasticiteit gebruiken. Hier zijn de belangrijkste aspecten:

 • Prijsoptimalisatie: bedrijven gebruiken kennis van prijselasticiteit om prijzen vast te stellen die hun inkomsten en winst maximaliseren. Bijvoorbeeld, als een product een elastische vraag heeft, kan een kleine prijsverlaging leiden tot een aanzienlijke toename van de verkoopvolumes, wat de prijsdaling compenseert en de totale inkomsten verhoogt;
 • Introductie en beëindiging van productverkoop: begrip van elasticiteit helpt bedrijven te beslissen of ze een nieuw product moeten lanceren of de verkoop van een bepaald product moeten beëindigen. Dit is vooral belangrijk in snel veranderende industrieën zoals technologie en mode;
 • Marketing en promotie: bedrijven passen hun marketing- en advertentiestrategieën aan op basis van het begrip van de elasticiteit van de vraag naar hun producten. Bijvoorbeeld, tijdens perioden van hoge elasticiteit kunnen ze hun advertentie-uitgaven veranderen van de vraag.

In sommige industrieën is prijselasticiteit bijzonder belangrijk. Deze omvatten:

 • Brandstofindustrie: olie en benzine reageren sterk op prijswijzigingen. Bedrijven kunnen marktveranderingen volgen.
 • Detailhandel: retailers analyseren vaak elasticiteit om prijzen voor dagelijkse goederen vast te stellen op basis van het seizoen en de vraag naar een product.
 • Luchtvaartindustrie: luchtvaartmaatschappijen gebruiken gegevens om de bezettingsgraad van vliegtuigen en de inkomsten per vlucht te maximaliseren.

Laten we een succesvol en een mislukt voorbeeld van het gebruik van prijselasticiteit bekijken:

 • Succesvol voorbeeld - Walmart: het bedrijf gebruikt prijselasticiteit met succes om de prijs van een product en impulsieve aankopen te bepalen.
 • Onsuccesvol voorbeeld - Kodak: het bedrijf heeft zich in het verleden niet adequaat aangepast aan veranderingen in de prijselasticiteit van de markt voor digitale technologieën, noch de gevraagde hoeveelheid goed ingeschat.

Prijselasticiteit van de vraag: effectief sturen op prijs

Om invloed uit te oefenen op procentuele veranderingen, is het noodzakelijk deze strategieën te gebruiken:

 • Productdifferentiatie: het uniek maken van een product kan de vervangbaarheid verminderen en als gevolg de vraag minder elastisch maken. Dit kan worden bereikt door innovaties, kwaliteitsverbetering of het toevoegen van unieke kenmerken.
 • Prijsbepaling op basis van segmentatie: verschillende marktsegmenten kunnen op verschillende manieren op prijzen reageren, dus de vraag reageert hier ook op verschillende manieren op.
 • Psychologische prijsstelling: bijvoorbeeld het vaststellen van een prijs van 199,99 in plaats van 200 kan de prijs aantrekkelijker laten lijken, ondanks het kleine verschil, en zo de perceptie en elasticiteit van de vraag beïnvloeden.
 • Gebruik van prijspromoties: tijdelijke kortingen of aanbiedingen kunnen de vraag op korte termijn verhogen, waardoor het product elastischer wordt ten opzichte van de prijs.

Sommige organisaties, zoals de WHO, bieden richtlijnen voor de prijsstelling van goederen die de volksgezondheid beïnvloeden, zoals medicijnen. Ze reguleren bijvoorbeeld hoe prijzen stijgen en dalen.

Het is belangrijk te onthouden dat wanneer de prijzen van concurrerende producten elastischer zijn, het noodzakelijk is om de mogelijkheid van prijscorrecties of verbeteringen in het aanbod te overwegen. Identificatie en analyse van verschillende marktsegmenten laten een nauwkeurigere prijsbepaling en marketingstrategieën toe, en tonen aan hoe een product reageert op externe acties.

Prijselasticiteit: overwegingen en waarschuwingen

Een van de belangrijkste redenen waarom prijswijzigingen niet het verwachte resultaat kunnen opleveren, is een onjuiste inschatting van de elasticiteit van vraag of aanbod. Als een onderneming de mate van reactie van consumenten op een prijswijziging onderschat, kan het zijn dat prijzen te hoog of te laag worden gesteld, wat kan leiden tot een daling van de verkoopvolumes of inkomstenverlies.

Bovendien kunnen externe factoren, zoals economische omstandigheden, concurrentie en consumentenvoorkeuren, de effectiviteit van prijswijzigingen aanzienlijk beïnvloeden. Ook worden prijswijzigingen vaak bekeken in termen van hun onmiddellijke impact op verkopen en winst, maar de lange termijn gevolgen kunnen heel anders zijn.

Significante prijswijzigingen, vooral in de richting van verlaging, kunnen de perceptie van de productkwaliteit door consumenten beïnvloeden. Dit kan de waargenomen waarde van het merk verminderen en de klantloyaliteit verlagen.

Conclusie

Een diepgaand begrip van elasticiteit is noodzakelijk voor effectief inkomstenbeheer en het maximaliseren van winst. Het helpt bedrijven weloverwogen beslissingen te nemen over de prijsstellingen, die de verkoopvolumes kunnen vergroten of de inkomsten kunnen maximaliseren, afhankelijk van de specifieke marktsituatie. Bedrijven die dit aspect negeren, riskeren hun concurrentievermogen en marktaandeel te verliezen. Daarom is het belangrijk om deze term verder te bestuderen.

FAQ

Hoe kan ik de prijselasticiteit van mijn product of dienst berekenen?

Om de prijselasticiteit van uw product of dienst te berekenen, moet u de formule voor de vraagelasticiteit gebruiken: PED = (ΔQ / Q₁) / (ΔP / P₁) = ((Q₂ - Q₁) / Q₁) / ((P₂ - P₁) / P₁). Verzamel gegevens over de verkoopaantallen voor en na de prijswijziging en pas dan deze formule toe om de elasticiteit te bepalen.

Hoe kan ik reageren op veranderingen in de prijselasticiteit van mijn product of markt?

Als u ontdekt dat uw product een hoge elasticiteit heeft (een elasticiteitswaarde kleiner dan -1), betekent dit dat consumenten gevoelig zijn voor prijswijzigingen. In dit geval kunnen kleine prijsverlagingen leiden tot een aanzienlijke toename van de vraag en de totale inkomsten. Als het product inelastisch is (een waarde dicht bij 0), zullen prijswijzigingen weinig invloed hebben op de vraag. In zo'n situatie is het belangrijk om te focussen op het verbeteren van de kwaliteit en het versterken van het merk.

Welke valkuilen moet ik vermijden bij het gebruik van prijselasticiteit om mijn prijzen te bepalen? 

Bij het gebruik van prijselasticiteit om prijzen te bepalen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de adequaatheid en nauwkeurigheid van de gegevens en om rekening te houden met de marktcontext en economische omstandigheden. Het is ook noodzakelijk om de prijsstelling af te stemmen op de waargenomen waarde van het product en de algehele merkstrategie, om consumenten niet af te schrikken en de marketingstrategie niet te ondermijnen.

Lees onze andere artikelen: 

Laatste artikelen

Bericht delen