De PDCA-cyclus is een krachtig hulpmiddel voor voortdurende verbetering, essentieel voor het optimaliseren van financiële processen. Focus op vooruitgang is cruciaal in de financiële wereld, waar efficiëntie en nauwkeurigheid een grote impact hebben op de bedrijfsresultaten. De PDCA-cyclus, ontwikkeld door William Edwards Deming, biedt een gestructureerde aanpak om kwaliteitsproblemen op te lossen en processen te verbeteren.

Inhoud

Wat is PDCA (Plan-Do-Check-Act)?

De PDCA-cyclus staat voor Plan, Do, Check, Act en is een methodologie voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen. Deze cyclus werd ontwikkeld door natuurkundige Walter A. Shewhart en verder geoptimaliseerd door William Edwards Deming

De PDCA-cyclus helpt organisaties om processen te verbeteren door continu te plannen, uit te voeren, te controleren en aan te passen. De cyclus is breed toepasbaar in verschillende sectoren, waaronder lean manufacturing en Six Sigma. Het gebruik van de PDCA-cyclus bevordert een cultuur van voortdurende verbetering en zorgt voor een gestructureerde aanpak bij het oplossen van kwaliteitsproblemen.

De PDCA-cyclus begint met de plan-fase, waarin een probleem wordt geïdentificeerd en een plan van aanpak wordt ontwikkeld. Vervolgens wordt in de do-fase het plan geïmplementeerd op kleine schaal om de effectiviteit ervan te testen. In de check-fase worden de resultaten geëvalueerd om te zien of de gewenste verbeteringen zijn bereikt. Tot slot worden in de act-fase succesvolle strategieën op grotere schaal toegepast, of wordt het proces opnieuw doorlopen als de resultaten niet bevredigend zijn.

Een van de belangrijkste voordelen van de PDCA-cyclus is dat het een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement biedt dat organisaties helpt bij het systematisch aanpakken en oplossen van problemen. Door regelmatig de fasen van de PDCA-cyclus te doorlopen, kunnen organisaties continu verbeteren en efficiënter werken.

PDCA-cyclus

De stappen van de PDCA-cyclus

Laten we de belangrijkste stappen van de PDCA-cyclus bekijken.

1/ Plan (Plannen)

In de Plan-fase wordt een goed doordacht plan gemaakt om problemen aan te pakken. Dit omvat het analyseren van de huidige situatie en het formuleren van hypothesen en doelen. In financiële processen kan dit bijvoorbeeld betekenen dat men een strategie ontwikkelt om operationele kosten te verlagen of risicobeheer te verbeteren.

2/ Do (Doen)

Tijdens de Do-fase wordt het plan uitgevoerd op een kleine schaal om de effectiviteit ervan te testen. Nauwkeurige uitvoering en teamwork zijn cruciaal om betrouwbare data te verzamelen. Voor financiële instellingen kan dit betekenen dat men nieuwe software implementeert voor het beheer van klantgegevens.

3/ Check (Controleren)

In de Check-fase worden de resultaten gemeten en vergeleken met de verwachte uitkomsten. Het gebruik van Key Performance Indicators (KPI's) is essentieel om de voortgang te monitoren en te evalueren of de gewenste resultaten zijn behaald. Deze fase zorgt ervoor dat afwijkingen van het plan snel worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. Hierdoor kunnen financiële instellingen tijdig bijsturen en optimaliseren voor betere prestaties.

4/ Act (Aanpassen)

De Act-fase omvat het nemen van actie op basis van de verkregen inzichten. Als de resultaten positief zijn, worden de veranderingen geïmplementeerd op een bredere schaal. Deze fase benadrukt het iteratieve karakter van de PDCA-cyclus, wat leidt tot continue verbetering. Het is ook het moment om lering te trekken uit de uitgevoerde stappen en deze kennis te gebruiken bij toekomstige cycli.

PDCA: voorbeelden uit de financiële wereld

Veel financiële instellingen passen de PDCA-cyclus succesvol toe: 

 1. De ING Bank gebruikte de cyclus om het kredietbeoordelingsproces te verbeteren, wat leidde tot snellere goedkeuringen en beter risicobeheer. Door de plan-fase goed uit te voeren, identificeerden ze knelpunten in het proces en ontwikkelden een strategie om ze aan te pakken. Tijdens de do-fase implementeerden ze de verbeteringen op een kleine schaal, waarbij ze nauwkeurig de resultaten in de gaten hielden.
 2. Een ander voorbeeld is Nationale-Nederlanden, die de PDCA-cyclus gebruikte om klanttevredenheid te verhogen door processen voor schadeafhandeling te optimaliseren. Ze begonnen met een gedetailleerde analyse in de plan-fase, waarbij ze klantfeedback en interne gegevens gebruikten om inefficiënties te identificeren. In de do-fase voerden ze verbeteringen door zoals het versnellen van documentatieprocessen en het verbeteren van communicatie met klanten. Tijdens de check-fase beoordeelden ze de impact van deze veranderingen door middel van klanttevredenheidsonderzoeken en prestatie-indicatoren.
 3. Een derde voorbeeld betreft Robeco, een investeringsmaatschappij die de PDCA-cyclus toepaste om hun portfoliobeheer te verbeteren. In de plan-fase analyseerden ze de huidige situatie en identificeerden ze kansen om hun beleggingsstrategieën te optimaliseren. Tijdens de do-fase implementeerden ze nieuwe strategieën in een beperkt aantal portefeuilles. De check-fase omvatte het evalueren van de prestaties van deze portefeuilles ten opzichte van benchmarks. In de act-fase werden de succesvolle strategieën breed uitgerold en werden minder effectieve benaderingen aangepast of verlaten.

De voordelen van de PDCA-cyclus bij financiën

Het gebruik van de PDCA-cyclus biedt verschillende voordelen voor financiële instellingen, zoals:

 • Risicobeheersing: door systematisch te controleren en aan te passen, kunnen financiële instellingen risico's beter beheren. De check-fase helpt bij het identificeren van potentiële risico's en de act-fase zorgt voor de implementatie van corrigerende maatregelen.
 • Kostenbesparing: efficiënte processen leiden tot lagere operationele kosten. In de do-fase kunnen instellingen inefficiënties elimineren, wat resulteert in minder verspilling van middelen en tijd. Dit leidt tot significante kostenbesparingen op lange termijn.
 • Klanttevredenheid: voortdurende verbetering van processen verhoogt de tevredenheid van klanten door snellere en nauwkeurigere dienstverlening. Bijvoorbeeld, door de plan-fase goed uit te voeren, kunnen instellingen beter anticiperen op klantbehoeften en in de do-fase zorgen voor een naadloze implementatie van verbeteringen die direct de klantbeleving verbeteren.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: de PDCA-cyclus maakt organisaties flexibeler waardoor ze beter in staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen in de markt. Door de iteratieve aard van de cyclus kunnen financiële instellingen snel reageren op nieuwe uitdagingen en kansen, wat hun concurrentiepositie versterkt.
 • Betere besluitvorming: de systematische aanpak van de PDCA-cyclus helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Door continu te evalueren en aan te passen, kunnen instellingen beter onderbouwde beslissingen nemen gebaseerd op actuele data en inzichten.
 • Verhoogde productiviteit: door processen voortdurend te verbeteren, kunnen medewerkers efficiënter werken, wat leidt tot een hogere productiviteit. De focus op verbetering motiveert teams om proactief te zoeken naar manieren om hun werk beter en sneller te doen.
 • Cultuur van continue verbetering: het regelmatig doorlopen van de PDCA-cyclus bevordert een cultuur van voortdurende verbetering binnen de organisatie. Medewerkers raken gewend aan het constant evalueren en verbeteren van hun werk, wat leidt tot een algehele verbetering van de organisatieprestaties.

Praktische tips voor het implementeren van de PDCA-cyclus

Om de PDCA-cyclus effectief te implementeren, moeten financiële professionals:

 • Duidelijke doelen stellen: specifieke, meetbare doelen helpen bij het evalueren van de voortgang. Dit zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie weet wat er verwacht wordt en hoe succes eruitziet.
 • Teamwork bevorderen: betrek er verschillende afdelingen bij om diverse inzichten en expertise te benutten. Dit helpt bij het creëren van een meer holistisch en goed geïnformeerd plan dat beter aansluit bij de behoeften van de hele organisatie.
 • Regelmatig evalueren: pas regelmatig de check-fase toe om snel te kunnen reageren op veranderingen. Dit zorgt ervoor dat eventuele problemen of inefficiënties snel worden geïdentificeerd en aangepakt voordat ze escaleren.
 • Communicatie verbeteren: zorg voor heldere en open communicatiekanalen tussen teamleden en afdelingen. Dit bevordert samenwerking en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de voortgang en eventuele wijzigingen in het plan.
 • Training en ondersteuning bieden: investeer in training en ondersteuning voor medewerkers om ervoor te zorgen dat ze de PDCA-cyclus begrijpen en effectief kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Gebruik van technologie: maak gebruik van technologische hulpmiddelen en software om gegevens te verzamelen, te analyseren en te rapporteren. Dit kan helpen bij het efficiënter en nauwkeuriger uitvoeren van de check-fase.
 • Leiderschap en betrokkenheid van het management: het succes van de PDCA-cyclus hangt sterk af van de betrokkenheid en ondersteuning van het management. Leiders moeten het belang van voortdurende verbetering benadrukken en actief betrokken zijn bij het proces.

Conclusie

De PDCA-cyclus is een krachtig hulpmiddel voor continue verbetering van financiële processen. Door systematisch te plannen, uitvoeren, controleren en aanpassen, kunnen financiële instellingen hun efficiëntie verbeteren, risico's beheersen en klanttevredenheid verhogen. Het toepassen van de principes van de PDCA-cyclus kan aanzienlijke voordelen opleveren voor elke financiële professional. Het bevordert een cultuur van innovatie en stelt organisaties in staat om flexibel te reageren op veranderende marktomstandigheden. Bovendien draagt het bij aan een duurzame groei door consistent hoogwaardige resultaten te leveren.

FAQ

Wat is de PDCA-cyclus en hoe werkt het?

De PDCA-cyclus is een methodologie voor voortdurende verbetering, bestaande uit vier stappen: Plan, Do, Check, Act. Het helpt organisaties processen te verbeteren door systematisch te plannen, uit te voeren, te controleren en aan te passen.

Wat zijn de voordelen van het toepassen van de PDCA-cyclus bij financiële processen?

De voordelen zijn verbeterde risicobeheersing, kostenbesparing en verhoogde klanttevredenheid. De PDCA-cyclus biedt een gestructureerde aanpak voor continue verbetering van processen, wat leidt tot efficiëntere operaties en betere klantenservice.

Wat zijn voorbeelden van hoe de PDCA-cyclus wordt toegepast in de financiële sector?

Een bank verbeterde haar kredietbeoordelingsproces met de PDCA-cyclus, wat leidde tot snellere goedkeuringen. Een verzekeringsmaatschappij gebruikte de cyclus om de klanttevredenheid te verhogen door processen voor schadeafhandeling te optimaliseren.

Lees onze andere artikelen: 

Laatste artikelen

Bericht delen