Een intentieverklaring is een document waarin uw werkgever zijn intentie uitdrukt om in de toekomst een contract af te sluiten. Dit artikel is bedoeld voor ondernemers en juristen die geïnteresseerd zijn in de kenmerken van de voorbereiding en het gebruik van dergelijke documenten.

Inhoud

Wat is een intentieverklaring?

Een intentieverklaring is een voorlopig document dat de intentie van een werkgever uitdrukt om een vast contract met een werknemer aan te gaan. Het is niet juridisch bindend, maar toont de serieusheid van de intenties van de onderhandelende partijen. Het kan ook dienen als bewijs voor derden (bijvoorbeeld voor banken wanneer een werknemer een hypotheek wil afsluiten) van een aanstaande verbetering in de arbeidsstatus. Als hij een contract heeft, geeft dit aan dat de werknemer financieel stabiel is.

De intentieverklaring bevat voorwaarden die beide partijen bereid zijn na te komen binnen de voorlopige afspraken. Dit kunnen voorwaarden zijn over het niet openbaar maken van vertrouwelijke informatie of over voorlopige verplichtingen ter voorbereiding op het werk.

Het moet worden opgemerkt dat door het gebruik van een intentieverklaring, investeerders hun intenties kunnen formaliseren voordat zij investeren in beleggingsfondsen.

Dit document helpt bij het organiseren en structureren van voorafgaande discussies, waarbij duidelijkheid en richting aan toekomstige afspraken wordt geboden.

Verschil tussen werkgeversverklaring en intentieverklaring

Deze documenten worden vaak met elkaar vergeleken:

 • Werkgeversverklaring — dit document wordt uitgegeven door de werkgever. Het bevestigt de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Dit document bevat gewoonlijk informatie over de functie, het salaris en de periode van tewerkstelling. Een werkgeversverklaring is vaak nodig om inkomsten te verifiëren, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek.
 • Een intentieverklaring bevestigt niet het bestaan van een arbeidsrelatie, maar drukt slechts de intenties uit over mogelijk toekomstige tewerkstelling op een meer stabiele basis. Dus, de intentieverklaring wordt ook gebruikt bij het aanvragen van een hypotheek, maar het toont alleen de intenties van de werkgever met betrekking tot toekomstige tewerkstelling. Het document heeft minder overtuigingskracht in vergelijking met de werkgeversverklaring. De intentieverklaring is ook nuttig bij tijdelijke contracten.

Het is belangrijk op te merken dat soms een intentieverklaring onderdeel kan zijn van de werkgeversverklaring. Wanneer een werkgever besluit een vast contract te geven, kan hij eerst dit document verstrekken.

Voorbeelden van intentieverklaringen

Laten we eens kijken hoe een intentieverklaring eruitziet:

 • Documentnaam: vermelding dat het een intentieverklaring is.
 • Datum en plaats: waar en wanneer het document is opgesteld.
 • Termijnen: onbepaalde tijd of bepaalde tijd;
 • Partijen bij de overeenkomst: volledige gegevens van de partijen, inclusief namen, adressen en mogelijk functies.
 • Doel van het document: beschrijving van de doeleinden waarvoor het document nodig is.
 • Beschrijving van de intenties: specifieke acties of voorwaarden die de partijen voornemens zijn na te komen of in acht te nemen in de toekomst.
 • Voorwaarden en bepalingen: eventuele specifieke voorwaarden die de partijen noodzakelijk achten te vermelden.
 • Handtekeningen: handtekeningen van bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen.

Vervolgens bekijken we hoe een tijdelijk contract eruit zou kunnen zien:

SectieInhoud
TitelIntentieverklaring
Datum1 maart 2024
PartijenWerkgever: Innovatie BV, Adres: Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam, Nederland, Vertegenwoordiger: Jan Van Der Linden, Algemeen Directeur; Werknemer: Maria Jonsen, Adres: Prinsengracht 103, 1016 GV Amsterdam, Nederland
IntroductieDe werkgever verklaart zijn intentie om Maria Jonsen een vast dienstverband bij Innovatie BV aan te bieden voor de positie van Senior Engineer.
Belangrijkste bepalingenPositie: Senior Engineer. Verwachte arbeidsvoorwaarden: vast contract met volledige werkuren, begin van het dienstverband verwacht op 1 juni 2024 voor bepaalde tijd tot 1 juni 2027. Salaris: jaarlijks inkomen zal € 70.000 voor belasting zijn.
Voorwaardelijke bepalingenMaria Jonsen moet succesvol een medische keuring ondergaan en alle benodigde documenten voor de formalisering van het dienstverband verstrekken.
Rechten en plichtenWerkgever en Maria Jonsen komen overeen de vertrouwelijkheid van de voorwaarden van het aanbod te handhaven tot het officiële arbeidscontract is ondertekend en zij in dienst treedt.
GeschillenbeslechtingAlle geschillen gerelateerd aan deze intentieverklaring zullen worden opgelost via interne bedrijfsprocedures of door onderhandelingen.
SlotbepalingenDit document is informatief van aard en is niet juridisch bindend tot het officiële arbeidscontract is ondertekend.
Handtekeningen

Innovatie BV, Handtekening: ________________, 

Naam: Jan Van Der Linden, 

Functie: Algemeen Directeur, 

Naam: Maria Jonsen, Handtekening: ________________

Hoe stelt u een intentieverklaring op?

Hoe laat u de intentieverklaring opstellen? Volg daarvoor deze stappen:

 1. Bepaal voor wie het contract bestemd is;
 2. Beschrijf de belangrijkste voorwaarden van de samenwerking;
 3. Overweeg wat de werknemer moet weten en beschrijf dit.

Het contract moet nauwkeurig en duidelijk zijn, zonder misleiding. Bovendien moet de werknemer begrijpen dat dit document geen officiële juridische status heeft. 

Zoals we eerder hebben gezegd, kan de intentieverklaring worden gebruikt bij het aanvragen van een hypotheek, maar de werkgeversverklaring heeft meer overtuigingskracht. Het eerste document kan u helpen als u een tijdelijk contract heeft.

Conclusie

Dus, de intentieverklaring is een document zonder juridische kracht, maar speelt een belangrijke rol in zakelijke relaties. Het dient als basis voor het verder vormgeven van een officieel contract door de voorwaarden van samenwerking te verduidelijken. Wanneer u een intentieverklaring aanvraagt, helpt dit om verplichtingen en potentiële verwachtingen vast te stellen.

Bovendien, als u een tijdelijk contract heeft en besluit een hypotheek te nemen, dan dient de intentieverklaring als bewijs van de serieuze intenties van uw werkgever. Dit toont op zijn beurt aan dat u in staat zal zijn om aan de vereiste betalingen te voldoen.

Lees onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen