Crediteuren vormen de spil van elke bedrijfsfinanciële structuur en vertegenwoordigen de entiteiten waaraan een bedrijf verplichtingen heeft voor geleverde goederen of diensten. Het correct beheren en begrijpen van de dynamiek rondom crediteuren is belangrijk voor iedere ondernemer, aangezien het een directe invloed heeft op de liquiditeit en financiële gezondheid van het bedrijf.

Inhoud

Iedereen die een nieuwe zaak start, zal waarschijnlijk met een crediteur te maken krijgen. De facturen die de crediteuren opsturen zult u in uw boekhouding moeten verwerken. De som van deze facturen zullen ook in uw balans voorkomen zodat uw organisatie een correct financieel beheer kan aantonen. Dit artikel geeft een diepgaande blik op het belang van crediteuren in de bedrijfsvoering en hoe een effectief beheer ervan cruciaal is voor het waarborgen van financiële stabiliteit en groei.

Crediteur: definitie en betekenis

Een crediteur is een persoon, bedrijf of elke andere entiteit die recht heeft op een betaling van een debiteur (een andere persoon, bedrijf of entiteit). In de context van bedrijfsvoering en boekhouding refereert de term 'crediteur' specifiek naar een partij aan wie een bedrijf geld verschuldigd is als gevolg van een commerciële transactie, zoals de aankoop van goederen of diensten op krediet.

Crediteuren zijn een essentieel onderdeel van de bedrijfsbalans en worden gecategoriseerd onder de passiva. Deze schulden vertegenwoordigen verplichtingen die het bedrijf moet voldoen, meestal binnen een bepaald tijdsbestek. De verhouding tussen een bedrijf en zijn crediteuren is belangrijk voor de cashflow en de algehele financiële gezondheid van het bedrijf. Een effectief beheer van crediteuren, waaronder het tijdig betalen van schulden, is belangrijk om de operationele efficiëntie te handhaven, goede relaties met leveranciers te onderhouden en de kredietwaardigheid van het bedrijf te waarborgen.

Verschil tussen debiteuren en crediteuren

Een crediteur is het tegenovergestelde van een debiteur. Om het iets duidelijker te maken hebben we het verschil tussen debiteuren en crediteuren voor u uitgelegd.

  • Crediteuren: dit zijn leveranciers van uw bedrijf die diensten of producten aan u leveren. U heeft bij deze leveranciers een openstaande factuur die u nog moet betalen. De som van de openstaande facturen zal opgenomen worden in de passiva-kant van uw balans. De facturen die u ontvangt zullen betaald moeten worden met de liquide middelen van uw onderneming. 
  • Debiteuren: dit zijn de mensen of organisaties waar u diensten of goederen aan levert, en die de facturen nog aan u moeten betalen. U moet zelf de facturen aan de debiteuren sturen. Deze facturen staan aan de activakant van de balans.

Het grootste verschil tussen een crediteur en een debiteur is dus het feit dat een crediteur nog geld van u moet ontvangen en dat een debiteur nog geld moet betalen. De facturen die u ontvangt van een crediteur zullen in uw balans en uw financiële administratie opgenomen worden als kortlopende schulden. 

Hoe kunt u de beste facturen sturen naar uw debiteuren?

U moet zelf de facturen maken om aan uw debiteuren te sturen. Daarom raden we u aan om een financiële bankrekening bij Finom te openen. Door een rekening te openen, krijgt u toegang tot een functie die automatisch facturen voor u kan voorbereiden die u aan uw debiteuren kunt verstrekken. Ook kunt u ze met Finom op een zeer eenvoudige en overzichtelijke manier beheren.

Naast het aanmaken van facturen kunt u de diensten van Finom ook nog gebruiken voor verschillende andere doeleinden zoals het beheren van zakelijke uitgaven en de inkomsten. Kleine ondernemingen kunnen de diensten van Finom gratis uitproberen met het gratis Solo-plan.

Crediteuren in de bedrijfsboekhouding

Natuurlijk zullen de facturen die u ontvangt ook in uw financiële administratie en boekhouding opgenomen moeten worden. Hoe u dit het beste kunt aanpakken leggen we hieronder uit.

De crediteuren balans: plaats in uw boekhouding

Alle facturen die u nog open heeft staan bij uw crediteuren zullen opgenomen worden in de passiva-kant van uw balans. Hierbij komen ze onder de rubriek “Schulden” te staan. Dit komt doordat u eigenlijk nog een schuld ten opzichte van de leverancier heeft.

Het is belangrijk dat deze facturen op een juiste manier opgenomen worden. Investeerders en financiële instellingen zullen een crediteurenanalyse willen doen om na te kunnen gaan of uw bedrijf een goede solvabiliteit heeft. Indien dit het geval is, komt u vaak sneller in aanmerking voor een zakelijk krediet. Dit is een kortlopende schuld die u kunt aangaan waarbij u enkel rente hoeft te betalen over het bedrag dat u opneemt. Daar wordt een limiet aan gesteld. Dit is handig wanneer een debiteur zijn betaling niet uitvoert en uw betalingstermijn van een concurrent schuldeiser ten einde loopt. 

Crediteuren administratie

Om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden moet u zelf een crediteuren administratie bijhouden. In deze administratie moet u zelf de gegevens van al uw verschillende crediteuren bijhouden. Ook moet elke crediteur een eigen code krijgen op uw balans. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van een combinatie van de eerste letter van naam van de crediteur en een aantal cijfers.

Naast het bijhouden van een bestand met alle gegevens van uw verschillende crediteuren, moet u ook de verschillende facturen bijhouden en deze aan het bestand van de juiste crediteur toevoegen.

Beheer van crediteuren: strategieën en praktijken

Het is zeer belangrijk dat u een strategie heeft wanneer het aankomt op het terugbetalen van uw crediteuren en het beheer van de verschillende facturen. Een openstaande post is op zich niet erg, maar als u er te veel hebt, kunt u in een riskante situatie terechtkomen. Ook zullen investeerders of financiële instellingen minder snel geld willen verstrekken aan een organisatie met een te groot aantal openstaande facturen.

De beste manieren voor het beheren van crediteuren

Er zijn verschillende manieren die u kunt gebruiken om uw crediteuren te beheren. De volgende zaken zijn belangrijk:

  • Goede afspraken met leveranciers: het is zeer belangrijk dat u afspraken maakt met uw leveranciers over de betalingstermijnen van bepaalde facturen. Ook zult u moeten bespreken wat er van de kwaliteit en de leveringstijden van de producten kunt verwachten.
  • Ga na of de factuur voldoet aan de wettelijke eisen: u moet zelf controleren of de factuur alle informatie die wettelijk verplicht is, ook effectief bevat. Denk hierbij maar aan BTW-gegevens en een volledige beschrijving van het onderwerp van de factuur.
  • Afboeken crediteuren: elke factuur die u inboekt, moet u zelf bewaren en controleren. U moet een manier vinden om ze zo te bewaren dat u ze op een eenvoudige manier terug kunt vinden. Indien een factuur niet correct is, kunt u deze het beste zo snel mogelijk terug sturen met een uitleg waarom de factuur niet correct is.

Wat zijn concurrente crediteuren?

Concurrente crediteuren zijn de ‘gewone’ crediteuren, die bij een faillissement geen bevoorrechte positie hebben. Concurrente crediteuren of schuldeisers zijn het tegenovergestelde van preferente schuldeisers. De preferente schuldeisers zullen namelijk wel voorrang krijgen in het geval van een faillissement.

De financiële impact van crediteuren op bedrijven

Crediteuren hebben ook een financiële impact op een bedrijf. Financiële instellingen zullen de impact van crediteuren berekenen om de financiële gezondheid van een bedrijf te bepalen.

De impact van crediteuren op de cashflow van een bedrijf

Het is belangrijk dat u uw voorraad op een actieve manier beheert zodat u uw producten zo snel mogelijk kunt verkopen. Ook is het belangrijk dat u niet te veel voorraad bij een crediteur bestelt. Op deze manier houdt u de cashflow van uw bedrijf namelijk op een gezond niveau. U kunt de crediteuren tijdig betalen door de gekochte producten snel te verkopen. Indien u een overschot in uw cashflow heeft, zult u zelf ook minder problemen hebben wanneer een debiteur niet tijdig kan betalen.

Het belang van een goede cashflow en crediteuren financiering

Om uw bedrijf draaiende te houden zijn er verschillende kosten die u zult moeten maken voordat u uw crediteuren kunt betalen. Dit kan gebeuren met de crediteuren financiering. U hoeft een factuur namelijk niet meteen te betalen, vaak heeft u een betalingstermijn van bijvoorbeeld 14 of 30 dagen. In deze periode kunt u proberen om geld te verdienen zodat u de factuur tijdig kunt betalen.

Het is noodzakelijk om een factuur tijdig te betalen om extra onkosten te voorkomen. Indien u alle kosten zonder problemen kunt betalen heeft uw bedrijf een goede cashflow, waardoor het een stuk interessanter zal worden voor financiële instellingen om te investeren in uw bedrijf of om uw leningen te verstrekken voor eventuele uitbreidingen.

Optimalisatie van crediteuren- en debiteurenbeheer

Wilt u er graag voor zorgen dat uw bedrijf er zo goed mogelijk voor staat bij uw crediteuren en debiteuren? Dan kunt u deze het beste op elkaar afstemmen met een aantal eenvoudige technieken.

  • Zorg voor snel betalende debiteuren: het is belangrijk dat u goede relaties opbouwt met uw debiteuren zodat ze zo snel mogelijk uw facturen zullen betalen. Het is daarom ook het beste dat u niet te grote facturen in één keer verstuurt. Veel mensen zullen kleine facturen namelijk sneller betalen.
  • Zorg ervoor dat uw uitstaande facturen niet hoger zijn dan het geld dat u nog moet ontvangen: het actief beheren van uw inventaris is een van de beste manieren om uw bedrijf financieel gezond te houden. Het is daarom het beste dat het binnenkomende geld een groter bedrag is dan het geld dat u zelf zult moeten betalen. Echter, u moet er ook voor zorgen dat u de openstaande facturen binnen de betalingstermijn kunt betalen.
  • Zorg voor voldoende tijd tussen het ontvangen van geld van een debiteur en de betalingstermijn van een crediteur: indien u van plan bent om het geld van een debiteur te gebruiken om een crediteur terug te betalen, zult u ervoor moeten zorgen dat er voldoende tijd beschikbaar is. Het kan namelijk altijd zo zijn dat een debiteur een aantal dagen te laat betaalt.

Indien u deze verschillende technieken op een verstandige manier toepast, zult u altijd de financiële stabiliteit van uw onderneming kunnen waarborgen. Wanneer het toch een keer misgaat, zal een financiële instelling dan concluderen dat uw bedrijf een goede solvabiliteit heeft, waardoor ze u sneller zullen helpen wanneer u een lening op korte termijn nodig heeft.

Conclusie

Een goed crediteuren beheer kan helpen om de algehele gezondheid en het succes van een bedrijf te waarborgen. Door de openstaande facturen te rangschikken op betalingstermijn en belang van terugbetaling hebt u een duidelijk overzicht van uw financiële situatie. Het belang van debiteuren, crediteuren en de verschillende openstaande facturen zal op deze manier ook duidelijk worden.

Een gezonde financiële situatie hebben is een van de belangrijkste manieren om financiële instellingen en investeerders te kunnen overtuigen om geld in uw bedrijf te investeren. Dit is vaak de enige manier om uw bedrijf te kunnen laten groeien.

FAQ

Wat zijn debiteuren en crediteuren?

De debiteuren zijn klanten die nog openstaande facturen hebben waar de ondernemer dus nog geld van moet krijgen. De crediteuren zijn schuldeisers bij wie de ondernemer nog openstaande facturen heeft. De ondernemer zal dus nog geld moeten betalen aan de crediteuren.

Hoe berekent u de crediteuren?

Om het totaalbedrag van de crediteuren te berekenen, verzamelt u eerst alle onbetaalde facturen voor goederen en diensten die uw bedrijf heeft ontvangen. Vervolgens registreert u deze facturen in uw boekhoudsysteem, waarbij u het bedrag, de leverancier en de vervaldatum van elke factuur noteert. Het totale bedrag van de crediteuren is de som van deze openstaande schulden en wordt als passiva op de balans van het bedrijf weergegeven. Een regelmatige herziening en bijwerking van dit totaal zijn nodig om een accurate weergave van de financiële verplichtingen van het bedrijf te kunnen bekijken.

Hoe lang moeten inkoopfacturen bewaard worden?

De inkoopfacturen zijn onderdeel van uw crediteuren administratie, ze behoren tot de basis van uw boekhouding en u dient ze daarom minimaal 7 jaar te bewaren. Andere gegevens die u ook 7 jaar moet bewaren, kunt u terugvinden in het overzicht van de belastingdienst.

Wat is een crediteurenbetaling?

Wanneer u een openstaande factuur van een van uw leveranciers wilt voldoen, zult u dit doen met behulp van een crediteurenbetaling. 

De volgende artikelen kunnen u ook interesseren:

Laatste artikelen

Bericht delen