• Germany
 • France
 • Italy
 • The Netherlands
 • Belgium
 • Spain
 • Poland
 • Portugal
 • Austria
 • Ireland
Aanmelden

De Finom ranglijst van meest innovatieve steden

De Finom Innovation in Business Index onthult welke wereldsteden de speerpunten zijn voor bedrijfsinnovatie en op welke gebieden bepaalde steden het voortouw nemen bij het bedenken van nieuwe ideeën en oplossingen voor de moderne wereld.

Bij Finom innoveren we voortdurend op het gebied van financiële diensten om oplossingen te bieden voor het Europese MKB en professionals. We putten inspiratie uit onze eigen sector en anderen in het proces. Elk jaar zijn we gefascineerd door de evolutie en digitalisering van het bedrijfsleven, nu nieuwe en bestaande bedrijven over de hele wereld innoveren om aan de behoeften van de samenleving te voldoen. Daarom hebben wij besloten de Innovation in Business Index op te stellen om na te gaan welke wereldsteden het voortouw nemen bij het creëren van een vruchtbaar landschap voor innovatie.

Voor het starten van het onderzoek hebben we een lijst van indicatoren opgesteld die de verschillende invalshoeken van het innovatielandschap weergeven, alsmede een eerste shortlist van 200 locaties op grond van hun omvang en betekenis in de zakenwereld. Die hebben we vervolgens ingekort tot de best scorende 100 steden.

Het eerste onderwerp waar we naar keken was onderzoek en ontwikkeling, wat de kern vormt van alle innovatie. Om het volledige scala van O&O-instanties te omvatten, werden zowel openbare als particuliere entiteiten in beschouwing genomen, waaronder universiteiten, overheidsorganisaties en private bedrijven.

In veel landen zijn universiteiten de belangrijkste ontvangers van onderzoeksgelden, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe denkrichtingen en het opleiden van de managers van de toekomst. De universiteiten van elke stad werden beoordeeld op hun onderzoekscapaciteiten en financieringsmogelijkheden. Vervolgens onderzochten we de kwaliteit en het financieringsniveau van de op elke locatie gevestigde O&O-overheidsorganisatie als maatstaf voor de steun die elk land aan innovatie toekent. Daarnaast werden de O&O-uitgaven van 2.500 wereldwijde bedrijven verzameld.

Vervolgens hebben we het zakelijke landschap van elke plaats beoordeeld. Om te beginnen hebben we het aantal start-ups geteld dat sinds 2015 in elke stad is gefinancierd, zodat we hun rol konden bepalen bij het moderniseren van sectoren en het teweegbrengen van veranderingen. Vervolgens analyseerden wij het tech-ecosysteem op elke locatie door de volwassenheid van en diversiteit in de sector van de start-upactiviteiten te meten.

De bijdrage van de sector aan de lokale economie werd ook bekeken door het aantal mensen en het aandeel van de beroepsbevolking dat werkzaam is in die sector te berekenen, alsmede of de stad plaats biedt aan hoofdkantoren van grote bedrijven die op dit gebied actief zijn. Ten slotte werden cijfers over financieringen met durfkapitaal verzameld voor bedrijven die sinds 2010 zijn opgericht, met als doel om de kwaliteit van nieuwe bedrijven en de aangeboden financiële steun op verschillende locaties in beeld te brengen.

Ter afsluiting van het onderzoek analyseerden we innovatie op sectorniveau om vast te stellen welke steden vooroplopen bij het hervormen van verschillende bedrijfssectoren, waaronder technologieën voor AI en machinaal leren, fintech en biotechnologie. Voor het meten van deze factor werden het totale aantal bedrijven en de hoeveelheid financiering die ze ontvangen in beschouwing genomen.

Meer lezen

Instructies voor journalisten

De index onthult de meest innovatieve zakensteden ter wereld, gerangschikt naar score. De onderstaande tabellen tonen de resultaten, waarbij een hogere score wijst op een meer innovatieve stad. U kunt elke factor filteren van hoog naar laag en omgekeerd door op het pictogram boven elke kolom te klikken. Voor een volledige uitleg over hoe elke factor is berekend, zie de methodologie onderaan de pagina.

Innovatiegebieden

 • Bedrijfsuitgaven voor O&O per vestiging
 • Overheidsorganisaties
  voor O&O
 • Industrieel
  ecosysteem
 • Start-ups
 • Tech ecosysteem
 • Durfkapitaalfinanciering
 • Universiteiten O&O

Sectoren

 • Innovatie van AI & Machine Learning
 • Gezondheidszorg
 • Financiële diensten
 • IT & Software-ontwikkeling
 • Biotechnologische innovatie
 • Horeca, Recreatie & Accommodatie
 • Onderwijs
 • Mobiliteit
 • FinTech-innovatie
 • Retail
 • Innovatie van groene technologieën
 • Reizen
Innovatiegebieden
Sectoren

Methodologie

De Finom Innovation in Business Index gebruikt gegevens om te bepalen welke wereldsteden verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van innovatie in het bedrijfsleven. In de studie worden 100 steden geanalyseerd op een reeks uiteenlopende factoren om tot een eindrangschikking te komen op basis van een totaalscore.

De steden zijn geselecteerd uit een eerste shortlist van 200 steden die bekend staan om hun start-upactiviteiten, onderzoekscapaciteiten en sterke industriële aanwezigheid. De uiteindelijk zijn er 100 steden gekozen op basis van hun hoge scores voor deze factoren.

Score

Voor elke factor zijn meerdere indicatoren gebruikt. De onderliggende indicatoren zijn eerst genormaliseerd met behulp van een Z-Score [z = (x-μ)/σ; μ=gemiddelde van de indicator; σ=standaardafwijking van de indicator]. De eindscore isberekend als een gewogen gemiddelde van de Z-scores van de componenten, en de resulterende score is genormaliseerd op een schaal van 50 tot 100 met behulp van min-max normalisatie [(waarde - min)/(max-min)*50+50]. De ondergrens van 50 voor de schaal is gekozen om te benadrukken dat de steden in de uiteindelijke dataset de hoogst genoteerde steden vertegenwoordigen, gekozen uit een shortlist van hoog genoteerde steden.

De factoren en hun samenstellende indicatoren worden hieronder weergegeven:

Innovatiegebieden

 • Bedrijfsuitgaven voor O&O per vestiging

  De aanwezigheid in elke stad van de vestigingen van for-profitbedrijven met aanzienlijke O&O-uitgaven en onderzoeksoutput. Een hogere score wijst op hogere uitgaven voor O&O door in de stad gevestigde bedrijven, en een hogere score voor onderzoeksoutput. De score is gebaseerd op de volgende indicatoren:

  • O&O-uitgaven van bedrijven met een vestiging in elke stad.
  • Hoog genoteerde for-profit onderzoeksinstellingen.
  • O&O-uitgaven bij onderzoeksinstellingen voor "ondernemingen" (gegevens op nationaal niveau).

  Bronnen: Europese Commissie; SCImago Institutions Rankings; OESO.
 • Overheidsorganisaties
  voor O&O

  De aanwezigheid van internationaal erkende overheidsinstellingen voor onderzoek in elke stad en de O&O-uitgaven bij deze overheidsinstellingen voor onderzoek. Een hogere score wijst op een groter aantal hoog genoteerde overheidsonderzoeksinstellingen en op grotere uitgaven. De score is gebaseerd op de volgende indicatoren:

  • Hoog genoteerde overheidsonderzoeksinstellingen.
  • O&O-uitgaven door onderzoeksinstellingen van de overheid (gegevens op nationaal niveau).

  Bronnen: SCImago Institutions Rankings; OESO.
 • Industrieel
  ecosysteem

  De bijdrage van de sector aan de economie van elke stad. Een hogere score wijst op een grotere industriële aanwezigheid. De score is gebaseerd op de volgende indicatoren:

  • Het aantal mensen dat werkzaam is in de productie.
  • Het aandeel van het personeel dat werkzaam is in de productie.
  • De aanwezigheid van hoofdkantoren van grote productie- en technische bedrijven.

  Bronnen: OESO.
 • Universiteiten O&O

  De aanwezigheid van internationaal erkende onderzoeksuniversiteiten in elke stad. Een hogere score wijst op een hoger aantal hoog aangeschreven universiteiten. De score is gebaseerd op de volgende indicatoren:

  • Hoog aangeschreven universiteiten voor computerwetenschappelijk onderzoek.
  • Over het algemeen hoog aangeschreven universiteiten.

  Bronnen: Times Higher Education World University Rankings; SCImago Institutions Rankings.
 • Tech ecosysteem

  De diversiteit en volwassenheid van het bedrijfsecosysteem in elke stad. Een hogere score wijst op de aanwezigheid van verschillende volwassen sectoren in de stad. De score is gebaseerd op gegevens over het aantal gefinancierde startups in elke bedrijfssector. Alleen sectoren waar de stad in de bovenste helft van de dataset zit, dragen bij aan de uiteindelijke factorscore.

  Bronnen: Crunchbase; AngelList.
 • Start-ups

  Het aantal bedrijven dat na 2010 in de stad is opgericht en sinds 2015 op enig moment financiering heeft ontvangen. Een hogere score wijst op een groter aantal gefinancierde start-ups.

  Bronnen: Crunchbase; AngelList.
 • Durfkapitaalfinanciering

  Het totale bedrag aan financiering dat is opgehaald door bedrijven die sinds 2010 in de stad zijn opgericht, weergegeven als een score.

  Bronnen: Crunchbase; AngelList.

Sectoren

 • Innovatie van AI & Machine Learning

  De omvang van het bedrijfsecosysteem in elke stad dat zich toelegt op kunstmatige intelligentie en technologieën voor machinaal leren. Een hogere score wijst op meer bedrijven en financiering in het segment. De score is berekend aan de hand van bedrijven in de volgende sectoren:

  • Ad Targeting
  • Analytics
  • Artificial Intelligence
  • Big Data
  • Computer Vision
  • Data Mining
  • Intelligent Systems
  • Machine Learning
  • Predictive
  • Analytics
  • Prediction Markets

  Bronnen: Crunchbase; AngelList.
 • Biotechnologische innovatie

  De omvang van het bedrijfsecosysteem in elke stad dat zich toelegt op biotechnologie. Een hogere score wijst op meer bedrijven en financiering in het segment. De score is berekend aan de hand van bedrijven in de volgende sectoren:

  • Bio-informatica
  • Biometrie
  • Biofarma
  • Biotechnologie
  • Medisch
  • Farmaceutisch

  Bronnen: Crunchbase; AngelList.
 • FinTech-innovatie

  De omvang van het zakelijke ecosysteem in elke stad gewijd aan FinTech. Een hogere score wijst op meer bedrijven en financiering in het segment. De score is berekend aan de hand van bedrijven in de volgende sectoren:

  • Bitcoin
  • Cryptovaluta
  • Financiële beurzen
  • FinTech
  • Micro Lending
  • Mobiele betalingen

  Bronnen: Crunchbase; AngelList.
 • Innovatie van groene technologieën

  De omvang van het ecosysteem van het bedrijfsleven in elke stad dat zich bezighoudt met groene technologieën. Een hogere score wijst op meer bedrijven en financiering in het segment. De score is berekend aan de hand van bedrijven in de volgende sectoren:

  • Milieutechniek
  • GreenTech
  • Green Building
  • Groene consumentengoederen
  • Hernieuwbare energie

  Bronnen: Crunchbase; AngelList.
 • Industriële innovatie

  De omvang van het bedrijfsecosysteem in elke stad, gewijd aan een reeks bedrijfssectoren. Een hogere score wijst op meer bedrijven en financiering in het segment. De bedrijven zijn ingedeeld in relevante bedrijfssectoren en de score voor elke sector wordt gepresenteerd als een afzonderlijke factor:

  • Banken & Financiele diensten
  • Reizen
  • Retail
  • IT & Software-ontwikkeling
  • Horeca
  • Onderwijs
  • Mobiliteit

  Bronnen: Crunchbase; AngelList.