Door Willem Jansen

Preferente Aandelen

Preferente aandelen vormen een uniek type aandelen binnen de wereld van beleggingen, gekenmerkt door bepaalde voorrechten die niet bij gewone aandelen voorkomen. Dit artikel is gericht op beleggers en professionals die meer willen weten over de werking, voordelen en mogelijkheden van deze aandelen.

Preferente Aandelen: Definitie en Kenmerken

Preferente aandelen zijn aandelen die voorkeursrechten hebben op bepaalde gebieden, zoals het ontvangen van dividend of in het geval van liquidatie van een bedrijf. In tegenstelling tot gewone aandeelhouders, hebben houders van preferente aandelen vaak een vast percentage dividend dat uitgekeerd wordt, wat een van de voornaamste voordelen van preferente aandelen is. Deze aandelen worden soms ook wel financieringsprefs genoemd vanwege hun gebruik in financieringsstructuren.

Een belangrijk kenmerk van preferente aandelen is dat ze vaak een cumulatief karakter hebben. Dit betekent dat als in een jaar het dividend niet of slechts gedeeltelijk uitgekeerd kan worden, het resterende deel wordt bijgeschreven en alsnog uitgekeerd in een volgend jaar. Dit staat bekend als een cumulatief preferent aandeel.

Preferente Aandelen: Voordelen en Nadelen

Preferente aandelen bieden zowel voordelen als nadelen voor beleggers, afhankelijk van hun financiële doelen en risicoprofiel. Hieronder worden deze in meer detail besproken:

Voordelen van Preferente Aandelen

 1. Vaste Dividenduitkeringen: Een van de grootste voordelen van preferente aandelen is het recht op vaste dividenden, vaak een vast percentage van de nominale waarde. Dit biedt een stabiele inkomstenstroom, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar consistentie en voorspelbaarheid in hun beleggingen.
 2. Prioriteit bij Dividend en Liquidatie: Preferente aandeelhouders krijgen voorrang bij het uitkeren van dividenden en hebben ook een hogere claim op activa bij liquidatie in vergelijking met gewone aandeelhouders. Dit vermindert het risico voor beleggers in geval van faillissement.
 3. Cumulatieve Dividenden: Veel preferente aandelen zijn cumulatief, wat betekent dat gemiste dividenden worden opgespaard en later alsnog worden uitbetaald. Dit biedt extra zekerheid voor beleggers.
 4. Minder Volatiel: Preferente aandelen zijn over het algemeen minder volatiel dan gewone aandelen, wat ze aantrekkelijk maakt voor risicoaverse beleggers.
 5. Converteerbaarheid: Sommige preferente aandelen bieden de mogelijkheid tot omzetting in gewone aandelen, wat kan leiden tot extra winstpotentieel als de prijs van de gewone aandelen stijgt.

Nadelen van Preferente Aandelen

 1. Beperkt of Geen Stemrecht: De meeste preferente aandelen bieden geen of beperkt stemrecht. Dit kan een nadeel zijn voor beleggers die invloed willen uitoefenen op het bedrijfsbeleid.
 2. Beperkt Koersstijgingspotentieel: Hoewel preferente aandelen minder risico met zich meebrengen, is het potentieel voor koersstijging over het algemeen ook lager vergeleken met gewone aandelen. Dit kan een nadeel zijn voor beleggers die op zoek zijn naar kapitaalgroei.
 3. Gevoeligheid voor Renteveranderingen: Preferente aandelen zijn gevoeliger voor veranderingen in de rentestand. Als de rente stijgt, kan de waarde van preferente aandelen dalen.
 4. Mogelijke Oproepbaarheid: Sommige preferente aandelen zijn oproepbaar, wat betekent dat het bedrijf ze terug kan kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Dit kan ongunstig zijn voor beleggers als de aandelen worden teruggekocht in een ongunstige marktomgeving.
 5. Marktliquiditeit: Preferente aandelen zijn vaak minder liquide dan gewone aandelen, wat het moeilijker kan maken om ze te verkopen tegen een gunstige prijs.

De afweging tussen de voordelen en nadelen van preferente aandelen hangt sterk af van de individuele beleggingsdoelen en de marktomstandigheden. Het is belangrijk voor beleggers om een grondige analyse te maken van de specifieke kenmerken van de preferente aandelen die ze overwegen en hoe deze passen binnen hun algehele portefeuille en beleggingsstrategie.

Preferente Aandelen: Soorten en Toepassingen

Preferente aandelen zijn er in verschillende vormen, elk met unieke kenmerken en toepassingen. Het begrijpen van deze verscheidenheid helpt beleggers om de juiste keuzes te maken die passen bij hun financiële doelstellingen en risicotolerantie.

Soorten Preferente Aandelen

 1. Cumulatieve Preferente Aandelen: Deze aandelen accumuleren onuitgekeerde dividenden. Als een bedrijf in een bepaald jaar geen dividend uitkeert, wordt dit verschuldigde bedrag opgeteld bij het dividend van het volgende jaar. Dit biedt een extra zekerheid voor beleggers dat ze hun verwachte inkomsten uiteindelijk ontvangen.
 2. Niet-Cumulatieve Preferente Aandelen: Bij deze aandelen bestaat er geen recht op achterstallige dividenduitkeringen. Als een bedrijf besluit geen dividend uit te keren, vervalt het recht op deze inkomsten voor de preferente aandeelhouders.
 3. Converteerbare Preferente Aandelen: Dit type aandeel biedt de houder de optie om het preferent aandeel om te zetten in een vastgesteld aantal gewone aandelen, vaak na een bepaalde periode. Dit kan voordelig zijn als de waarde van de gewone aandelen stijgt.
 4. Oproepbare Preferente Aandelen: Deze aandelen kunnen door het uitgevende bedrijf worden teruggekocht tegen een vooraf bepaalde prijs. Bedrijven kunnen hiervan gebruikmaken om financieringskosten te verlagen of de kapitaalstructuur te herzien.
 5. Participerende Preferente Aandelen: Deze aandelen bieden mogelijkheden tot extra dividend bovenop het vaste dividendpercentage, afhankelijk van bepaalde bedrijfsprestaties.
 6. Voorkeur Preferente Aandelen: Deze aandelen hebben voorrang op andere preferente aandelen wat betreft dividenduitkeringen en claims op activa bij liquidatie.

Toepassingen van Preferente Aandelen

 1. Financieringsinstrument: Preferente aandelen worden vaak gebruikt als een financieringsmiddel voor bedrijven, omdat ze flexibeler kunnen zijn dan traditionele schuldinstrumenten en minder verwatering van eigendom veroorzaken dan gewone aandelen.
 2. Inkomensbelegging: Vanwege de vaste dividenden zijn preferente aandelen aantrekkelijk voor inkomensgerichte beleggers, zoals pensioenfondsen of individuele beleggers die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten.
 3. Diversificatie: Het opnemen van preferente aandelen in een beleggingsportefeuille kan helpen bij de diversificatie, door een ander risico- en rendementsprofiel aan te bieden dan gewone aandelen of obligaties.
 4. Overnameverdediging: In sommige gevallen worden preferente aandelen uitgegeven als een strategie om een vijandige overname te voorkomen, door speciale stemrechten of conversiemogelijkheden te bieden.
 5. Balansbeheer: Bedrijven kunnen preferente aandelen gebruiken om hun balans te optimaliseren, bijvoorbeeld door de schuld/eigen vermogen-verhouding te verbeteren.

Elk type preferent aandeel heeft zijn eigen specifieke kenmerken en risico's, en het is cruciaal voor beleggers om deze volledig te begrijpen voordat ze besluiten te beleggen in deze instrumenten. Afhankelijk van de marktomstandigheden en de financiële doelen van de belegger, kunnen verschillende soorten preferente aandelen passender zijn.

Conclusie

Preferente aandelen bieden een unieke combinatie van eigenschappen die ze aantrekkelijk kunnen maken voor een bepaald type belegger. Met voordelen zoals vaste dividenduitkeringen en voorrang bij liquidatie, kunnen ze een stabiele inkomstenbron vormen en een lagere volatiliteit bieden dan gewone aandelen. Echter, de beperkingen zoals vaak beperkt of geen stemrecht en de gevoeligheid voor renteveranderingen moeten ook in overweging worden genomen. De keuze voor het beleggen in preferente aandelen moet passen binnen de algehele beleggingsstrategie en doelen van de belegger. Grondig onderzoek en begrip van de verschillende soorten preferente aandelen en hun specifieke kenmerken zijn essentieel voor het maken van een geïnformeerde beleggingsbeslissing. Zoals bij alle beleggingen, is het raadzaam om professioneel advies te zoeken om een portefeuille op te bouwen die in lijn is met persoonlijke financiële doelen en risicotolerantie.