Door Joanna de Vries

Deposito

Deposito’s zijn een vorm van sparen waarbij u uw geld voor een bepaalde tijd vastzet bij de bank. De lengte van de periode waarvoor uw geld vast wordt gezet en de vaste rente die u op dit bedrag zult ontvangen, worden vooraf bepaald.

Wat zijn deposito’s?

Spaardeposito’s zijn een aparte vorm van sparen en er zijn enkele verschillen met andere spaarvormen zoals spaarrekeningen. Zo zult u vaak een hogere rente krijgen bij een spaardeposito dan dat u zou krijgen bij een gewone spaarrekening.

Een ander verschil is dat uw geld voor een bepaalde tijd, de spaartermijn, vastgezet wordt. U zult dus niet zomaar aan uw geld kunnen om dit af te halen. Om een bankdeposito te openen, heeft u vaak een minimuminleg nodig terwijl u een spaarrekening vaak gewoon kunt openen zonder een minimumbedrag.  

Verschillende soorten deposito’s

Net zoals bij andere spaarvormen, zijn er bij deposito’s verschillende soorten waar u uit kunt kiezen. Elk van deze soorten heeft eigen voorwaarden en kenmerken.

Termijndeposito 

Een termijndeposito is eigenlijk precies wat de naam zegt. Het geld dat u bij een termijndeposito inlegt, zal voor een bepaalde termijn vastgezet worden. Tijdens deze spaartermijn zult u niet aan het geld kunnen. De rente die u krijgt over het bedrag zal dan ook op voorhand bepaald zijn. Het is vaak zo dat hoe langer uw deposito vaststaat, hoe hoger de rente die u ontvangt zal zijn. Een veelgebruikte periode voor termijndeposito’s is één jaar. 

Spaardeposito

Spaardeposito’s zijn ongeveer hetzelfde als een termijndeposito. Hier zal uw geld namelijk ook voor een bepaalde tijd vast worden gezet. Echter is een spaardeposito meer iets voor mensen die over een lange periode willen sparen.

Bij een spaardeposito kunt u vaak kiezen voor een korte periode zoals enkele maanden, maar ook voor een langere periode tot zelfs meer dan 20 jaar. Indien u bij deze soorten rekeningen geld wilt opnemen, kan het zijn dat de bank een boete zal aanrekenen waardoor u een deel van uw geld kunt verliezen. 

Flexibel deposito 

Een Flexibel deposito is een spaarvorm waarmee u meer vrijheid zult krijgen dan bij een spaardeposito of een termijndeposito. Zo zal uw inleg nog steeds voor een vooraf bepaalde termijn worden vastgezet, maar zult u meer vrijheid krijgen voor het opnemen van uw bedragen of het bijstorten van een bedrag. Wanneer u echter tussentijds geld opneemt, zult u een lager rentebedrag ontvangen op het einde van het deposito. 

Kenmerken van deposito’s

Deposito’s zijn spaarvormen met een aantal vooraf bekende kenmerken. Het is een veilige manier van sparen, maar het wordt aangeraden om dit te doen met geld dat u voor deze termijn zeker niet nodig heeft. We hebben een aantal van deze specifieke kenmerken op een rijtje gezet. 

Vaste looptijd 

Het maakt niet uit welk soort deposito u gebruikt, bij elk deposito zal er een vaste looptijd zijn waarvoor uw geld wordt vastgezet. Deze looptijd staat ook bekend als een spaartermijn. 

Vaste of variabele rente 

De meeste vormen van deposito’s hebben een vaste rente met een percentage dat bij de overeenkomst vastgelegd zal worden. Bij spaarvormen waar u altijd toegang heeft tot uw geld, zullen er variabele rentes toegepast worden. Bij verschillende spaardeposito’s op lange termijn, kan het zijn dat het rentepercentage jaarlijks zal stijgen om met de markt mee te evolueren. Ook dit zal vooraf bepaald worden. 

Minimale en maximale inleg 

Bij de meeste instellingen zult u een minimaal bedrag moeten inleggen om een spaardeposito te kunnen openen. Voor de meeste banken in Nederland zal dit een bedrag tussen €250 en €2500 zijn. Er zijn daarnaast ook banken in Europa waar u minstens €5000 tot €20.000 in zal moeten leggen om een deposito te kunnen openen.

Banken stellen ook vaak een maximale inleg vast voor een spaardeposito. Deze maximumbedragen hebben vaak te maken met verzekeringen om uw geld te kunnen garanderen. U kunt vaak wel een tweede spaardeposito openen, indien u met meer geld dan het maximumbedrag zou willen sparen.

Rente

Een van de belangrijkste aspecten van een spaardeposito is vaak de rente die u over het ingelegde bedrag zult ontvangen. Deze zal bij het afsluiten van de spaardeposito berekend worden. 

Hoe wordt de rente berekend?

Het percentage van de rente zal vooraf bepaald worden en het bedrag waar u de rente op zal krijgen blijft altijd hetzelfde. Neem bijvoorbeeld een bedrag van €1000 met een jaarlijkse rente van 1,5% en een vaste looptijd van 5 jaar, dan gaat de berekening als volgt:

€1000*(1+0.015)⁵ = €1077,28  

Rente van een deposito in vergelijking met gewone spaarrekeningen

De rente van een deposito zal vaak voor de volledige vaste looptijd bepaald worden. Deze rente wordt per jaar uitbetaald. Bij gewone spaarrekeningen zult u altijd een variabele rente hebben. Wanneer u dit op jaarbasis bekijkt, zult u vaak een lagere rente ontvangen dan bij een spaardeposito. 

Voor- en nadelen van deposito’s

Zoals elke spaarvorm hebben deposito’s ook verschillende voor- en nadelen.

Een van de grootste voordelen van het sparen met een spaardeposito is dat u de hoogste depositorente ontvangt die een stuk hoger is dan de verschillende andere spaarvormen die er zijn. Ook zullen deze rentetarieven behouden worden voor de vaste looptijd van het deposito. Dit betekent dat u met eenzelfde bedrag meer rente zult ontvangen voor een spaardeposito dan wanneer u dit bedrag op een gewone spaarrekening zou laten staan. 

Het grootste nadeel aan een bankdeposito is dat u beperkte toegang heeft tot uw eigen geld. Het geld zal namelijk onder bepaalde regels vastgezet worden en het is vaak niet mogelijk om tussentijds geld op te nemen.

Wanneer u bijvoorbeeld €1000 inlegt voor een termijn van 5 jaar, zult u deze €1000 euro niet kunnen opnemen wanneer u deze tijdens de termijn van 5 jaar nodig heeft. Indien u dit toch absoluut zou willen doen, zullen de banken hier vaak een serieuze boete op aanrekenen. 

Risico’s van deposito’s

Wanneer u een deposito afsluit zijn er een aantal risico’s verbonden in verband met de bankinstelling waarvoor u kiest. Hoewel u hier niet altijd mee in aanraking komt, is het wel belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. 

Kredietrisico van de bank

Het geld dat u inlegt voor een deposito, zal vaak worden gebruikt voor het lenen van geld aan andere mensen als een krediet. De bank weet vaak ook dat niet alle kredieten volledig zullen worden terugbetaald en zullen daarom een extra kost aanrekenen voor mensen die een krediet aangaan zoals bijvoorbeeld administratiekosten om een lening te krijgen. Hierdoor kunnen ze garanderen dat op het einde van uw depositotermijn, uw geld en de vaste rente beschikbaar zal zijn. 

Renterisico

Ook dit is een risico dat verband houdt met uw bank. Banken moeten namelijk rekening houden met schommelingen in rentebedragen. Zo zal een bank een goede verhouding moeten vinden tussen de rentes die aan de deposito’s uitbetaald moeten worden en de rentes die de bank op leningen zal krijgen. 

Fiscale aspecten van deposito’s 

Net zoals bij andere spaarvormen, zult u bij een deposito ook altijd rekening moeten houden met bepaalde fiscale aspecten.  

Belasting over rente-inkomsten

In Nederland zullen uw inkomsten van sparen, aandelen en andere vormen van investeringen belast worden als extra inkomen. Hier is een vast belastingpercentage voor bepaald dat ieder jaar aangepast wordt. Voor 2023 is dit een percentage van 32%

Vrijstellingen en heffingen 

In Nederland krijgt u ook bepaalde vrijstellingen van belastingen indien u onder een bepaald bedrag blijft. In 2023 was dit bedrag €57.000 indien u geen fiscale partner had. Indien al uw bezittingen met vermindering van uw schulden en het totale vermogen van al uw inkomsten onder dit bedrag ligt, zult u geen belastingen op uw rente-inkomsten moeten betalen.  

Regelgeving van deposito’s 

Om de consument en verschillende bedrijven te kunnen beschermen, is er een bepaalde regelgeving over deposito’s. In Nederland kunt u dit terugvinden in het depositogarantiestelsel. 

Depositogarantiestelsel

In Nederland zal elke depositohouder een garantie hebben op bepaalde tegoeden indien de bank waarbij de deposito’s afgesloten werden hun afspraken niet meer kunnen nakomen. Indien er aan bepaalde voorwaarden voldaan is, zal de depositohouder vaak een maximum bedrag kunnen terugkrijgen. 

Internationale regelgeving en normen

Elke bank die binnen Nederland deposito’s aanbiedt, zal onder hetzelfde depositogarantiestelsel vallen. Binnen Europa zal elke depositorekening verzekerd zijn voor bedragen tot en met €100.000. Elk land bepaalt dit bedrag echter zelf.

Gebruik van deposito’s 

Voordat u een spaardeposito afsluit, zult u echter moeten beslissen of het wel iets voor u is. Zo zult u de doelen van het sparen moeten bepalen en moeten kiezen hoelang u het bedrag van uw inleg kunt missen. 

Doelen voor depositosparen

U zult altijd een doel moeten hebben wanneer u een spaardeposito gaat afsluiten. Zo zult u een spaardoel moeten bedenken en zult u moeten nagaan wat uw spaartermijn zal zijn en of u het geld voor deze periode kunt missen. Hiermee kunt u dan op zoek gaan naar een bank die zo dicht mogelijk aansluit bij uw wensen. 

De populariteit van deposito’s bij verschillende doelgroepen

Spaardeposito’s hebben 2 verschillende populaire doelgroepen. Jongeren die nog geen vaste kosten hebben en die graag hun geld op een verantwoordelijke manier willen laten groeien en volwassenen die al spaargeld aan de kant hebben staan maar graag meer rente willen krijgen op het spaargeld waar ze niets mee doen.

Echter kan vrijwel iedereen een spaardeposito openen. U zult wel altijd moeten opletten met de termijn van de deposito. Indien u niet zeker weet of u dit geld kunt missen, is een spaardeposito misschien niet de beste keuze! 

Deposito’s in het kort

Deposito’s zijn een vorm van sparen waarbij uw geld voor een bepaalde tijd vastgezet zal worden. Over dit bedrag zult u een vooraf bepaalde vaste rente krijgen. Na het afsluiten van een deposito zult u niet zomaar aan uw geld kunnen totdat de termijn afgelopen is. Verschillende banken hebben een minimale inleg voordat een deposito geopend kan worden. De rente die u bij spaardeposito’s zult ontvangen ligt vaak een stuk hoger dan de rente die u krijgt voor gewone spaarrekeningen.