Door Willem Jansen

Overbruggingskrediet

Overbruggingskrediet is een vorm van tijdelijke financiering die wordt ingezet bij directe financieringsbehoeften. Het artikel is bedoeld voor zowel particulieren als bedrijven die overwegen om overbruggingskrediet te gebruiken voor onroerend goed transacties of bedrijfskapitaal. Het biedt inzicht in de kenmerken, toepassingen en vereisten van deze financieringsvorm.

Definitie, doelgroep en toepassing van overbruggingskrediet

Overbruggingskrediet is een instrument voor tijdelijke financiering totdat de hoofdfinancieringsbron beschikbaar wordt. Het wordt gebruikt wanneer onmiddellijke financiële ondersteuning nodig is. Overbruggingskrediet helpt een financiële kloof te overbruggen en zorgt voor de benodigde liquiditeit in een kritieke periode.

Dit type krediet is geschikt voor zowel particulieren als bedrijven. Overbruggingskrediet wordt vaak gebruikt bij onroerend goed, transacties en voor werkkapitaal van bedrijven. Zo kan het worden gebruikt om een nieuw huis te kopen, zelfs voordat de oude woning is verkocht. Daarnaast gebruiken bedrijven vaak overbruggingskrediet om lopende operaties te ondersteunen of om te investeren in nieuwe projecten.

Kenmerken van een overbruggingskrediet

Dit type financiering heeft een aantal kenmerken:

 • Korte looptijd: de lening wordt meestal verstrekt voor een korte periode, bijvoorbeeld voor de periode tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van de huidige woning. De looptijden kunnen variëren, maar overschrijden meestal niet twee jaar;
 • Hogere rentetarieven dan traditionele leningen: dit is te wijten aan hogere risico's voor de kredietverstrekker;
 • Terugbetaling meestal in één keer: het bedrag wordt niet verspreid over meerdere betalingen, in plaats daarvan moet een eenmalige betaling worden gedaan.

Voorwaarden en eisen van een overbruggingskrediet

Om een overbruggingskrediet te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Hoge kredietwaardigheid van de lener;
 • Het verstrekken van de benodigde documentatie;
 • Duidelijke definitie van het leendoel;
 • Volledige naleving van de eisen van de kredietverstrekker.

Om het risico op verlies van geld te minimaliseren, vereisen veel kredietverstrekkers een onderpand. Dit kan onroerend goed, aandelen, obligaties of andere waardevolle activa zijn. Bovendien kan hulp van borgstellers of bedrijfsgaranties nodig zijn.

Risico's en kosten van een overbruggingskrediet

Ondanks de populariteit, is een overbruggingskrediet verbonden aan bepaalde risico's. Het belangrijkste risico is de mogelijkheid van een verhoogde totale schuldenlast van de lener. Dit gebeurt vanwege de hoge rentetarieven. Als de verwachte middelen later komen of de verwachte overwaarde lager is, compliceert dit de financiële situatie van de schuldenaar.

Voor overbruggingskrediet worden meestal extra commissies en kosten berekend. Deze kunnen worden berekend voor het verwerken van de lening, het verzekeren van het onderpand, enzovoort.

Aanvraagproces: hoe werkt een overbruggingskrediet

Als u een overbruggingskrediet moet aanvragen, volg dan deze stappen:

 • Beoordeel uw mogelijkheden: bepaal nauwkeurig of u de nieuwe hypotheek kunt betalen, zelfs bij onvoorziene omstandigheden;
 • Bepaal de kredietverstrekker: maak uzelf vertrouwd met de kredietprogramma's van verschillende banken en kies de meest geschikte;
 • Bereid de aanvraag voor: geef de hoogte van het overbruggingskrediet aan, bereid alle documenten voor en vul de aanvraag in.

Welke documenten kunnen nodig zijn? Hieronder volgt een lijst:

 • Financiële documentatie: dit kunnen bankafschriften, belastingaangiften en bankrapportages zijn;
 • Gebruiksplan van de lening: in bepaalde gevallen moet worden beschreven hoe de verstrekte middelen zullen worden gebruikt;
 • Documenten voor het onderpand: bij het gebruik van onderpand moeten documenten worden verstrekt die het eigendom ervan aantonen.

De kredietverstrekker zal alle verkregen gegevens zorgvuldig analyseren. Hij beoordeelt de kredietwaardigheid, hoeveel overbruggingskrediet u kunt krijgen, en beoordeelt ook de risico's van niet-terugbetaling van de lening. Vervolgens zal hij een definitieve beslissing nemen.

Aflossing en beëindiging van een overbruggingskrediet

Om een overbruggingskrediet af te lossen, moeten bepaalde strategieën worden gevolgd.

Meestal impliceert dit type financiering een eenmalige aflossing van het hoofdbedrag van de schuld aan het einde van de leentermijn, bijvoorbeeld wanneer het oude huis is verkocht. In sommige gevallen kunnen leners herstructureringsmogelijkheden overwegen als ze hun verplichtingen niet kunnen betalen binnen de looptijd van een overbruggingskrediet.

Niet op tijd terugbetalen van de lening heeft ernstige gevolgen. Bijvoorbeeld, er kunnen boetes en rente worden opgelegd voor te late betalingen. Bovendien heeft dit een negatieve invloed op de kredietgeschiedenis van de lener. In extreme gevallen kan de kredietverstrekker juridische stappen ondernemen om de schuld te innen, inclusief het aanspreken van het onderpand.

Regelgeving en toezicht van een overbruggingskrediet

In Nederland wordt de regelgeving van overbruggingskredieten uitgevoerd in overeenstemming met een aantal wetgevende en regelgevende maatregelen. Deze omvatten bijvoorbeeld de Wet op het financieel toezicht, de Wet op het consumentenkrediet en het Burgerlijk Wetboek.

Om consumenten te beschermen, voorziet de wetgeving ook in maatregelen om hen te ondersteunen. Leners hebben recht op volledige en duidelijke informatie over de voorwaarden van de lening. Bovendien voorkomen toezichthouders fraude en ondoorzichtige financiële regelingen. Consumenten kunnen ook klachten indienen in geval van schending van hun rechten.

Conclusie

Overbruggingskrediet is dus een belangrijk financieel instrument dat leners een tijdelijke oplossing biedt voor dringende financiële behoeften. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat dit type lening gepaard gaat met bepaalde risico's, waaronder hoge rentetarieven en potentiële moeilijkheden bij het aflossen van de lening.