Usługi Finom

W ramach dostępu do kompleksowej platformy biznesowej

Custom

Custom

Indywidualna cena

Cena za miesiąc (płatne miesięcznie)

Indywidualna cena

Cena za miesiąc (płatne rocznie)

Indywidualna cena

Kompleksowa platforma biznesowa

Dołączeni użytkownicy

Dostęp do platformy biznesowej

Integracje z księgowością

Historia wszystkich transakcji w inteligentnych pulpitach nawigacyjnych

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Wiele firm

Liczba połączonych banków i dostawców usług płatniczych

Aplikacja mobilna (systemy iOS i Android)

Gwarantowana dostępność (SLA) na poziomie 99%

Zarządzanie rolami i użytkownikami

Dostęp dla księgowych

Ręczny dostęp do portfeli dla członków zespołu

Wizualna analiza przychodów i wydatków

Ciemny motyw

Fakturowanie

Faktury (przychodzące/wychodzące)

Szybkie płatności za faktury od klientów

Śledzenie statusu faktur

Dostęp do interfejsu API do fakturowania

Rozpoznawanie faktur i paragonów

Ręczne uzgadnianie faktur i paragonów

Noty kredytowe

Personalizacja szablonów faktur

Automatyczne zbieranie dokumentów

Dodatkowe opłaty za usługi

Dostarczane przez Finom

Miesięczna opłata za dodatkowego członka zespołu

€ 1

Opłata za każdy zarejestrowany dokument

€ 1 po 8

Dostarczane przez Finom Payments

Wydanie karty VISA

Opłata za wydanie dodatkowej karty fizycznej

€ 0

Miesięczna opłata za nieaktywną kartę fizyczną

€ 1

Wydawanie kart wirtualnych

Opłata za wydanie dodatkowej karty wirtualnej

€ 0

Miesięczna opłata za nieaktywną kartę wirtualną

€ 0,5

Płatności kartą w EUR (z wyjątkiem niektórych MCC)

€ 0

Limit płatności kartą na kartę (miesięcznie)

€ 100.000

Płatności kartą w walucie obcej (innej niż EUR)

1%

Płatności kartą dla niektórych MCC (%, minimum € 1)

€ 0 - € 500

0%

€ 500 - € 2,500

0%

€ 2,500 - € 5,000

1%

€ 5,000+

3%

Opłata za wypłatę z bankomatu

€ 2 po 15 wypłacie

Rozszerzenie limitu wypłat z bankomatów do 10 000 EUR (płatne miesięcznie)

€ 0

Opłata za wypłatę z bankomatu w walucie obcej (innej niż EUR)

1%

Miesięczna opłata za dodatkowy portfel

€ 0,5 po 4 portfelu

Opłata za dodatkowe przychodzące/wychodzące przelewy SEPA i polecenia zapłaty

€ 0,2 po 250

Opłata za dodatkowe wychodzące przelewy SEPA i polecenia zapłaty (miesięcznie)

0%

Odrzucenie polecenia zapłaty

€ 5

Opłata za przelewy natychmiastowe SEPA

€ 0 — € 500

€ 1

€ 500 — € 2,000

€ 3

€ 2,000+

€ 5

Przesyłanie środków między użytkownikami Finom w kilka sekund

€ 0

Wychodzące płatności międzynarodowe (opłata za płatność)

€ 10

Przychodzące płatności międzynarodowe (opłata za płatność)

€ 0
*bezpłatnie do 14.03.2024

Dochodzenie w sprawie płatności wychodzących

€ 45

Dochodzenie w sprawie płatności przychodzących

€ 50

Opłata za dostarczenie MT103

€ 45

Opłata za wniosek o MT199

€ 45

Przetwarzanie płatności masowych

Konfigurowalne kategorie i oznaczenia transakcji

Zaplanowane płatności

Powtarzające się płatności

Dodatkowe opłaty za usługi specjalne

Dostarczane przez Finom

Ekspresowa dostawa karty Finom

€ 30

Dostarczane przez Finom Payments

Wycofanie polecenia przelewu SEPA

€ 15

Zapytanie dotyczące przelewu SEPA (dochodzenie w sprawie płatności)

€ 15

Potwierdzenie audytu

€ 100

Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu niewystarczającego salda konta

€ 1

Nieuzgodnione saldo ujemne na koncie firmowym Finom

€ 1 za dzień

Wezwanie do zapłaty (listowne)

€ 5

Spór dotyczący karty w przypadku autoryzowanej transakcji (za transakcję)

€ 30

Zajęcia dokonane na koncie firmowym Finom (za każde zajęcie)

€ 25

Opłata za wdrożenie

Stosowana indywidualnie