Aanmelden

Verhoogde cashback tot 2-3% op 'Start' en 'Premium'

PROMOVOORWAARDEN: 

Deze Promo is beperkt geldig, zoals vermeld in deze Promovoorwaarden, en alleen beschikbaar voor in aanmerking komende klanten met een geschikt abonnement die gebruikmaken van toepasselijke betalingsdiensten tijdens de Promotieperiode. Indien het toepasselijke abonnement of de in aanmerking komende Betalingsdiensten om welke reden dan ook worden beëindigd vóór het verstrijken van de Promotieperiode, worden alle Promobeloningen geannuleerd en komen ze niet in welke vorm dan ook in aanmerking voor terugbetaling. Deze Promo wordt niet gegarandeerd. Deze Promo wordt geheel naar eigen goeddunken van Finom aangeboden en kan te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd. De VOORWAARDEN en BELONINGEN van Finom onder de ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van toepassing. Ongeacht of woorden al dan niet met een hoofdletter worden geschreven in deze Promovoorwaarden, zijn de ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op alle betekenissen, zoals onder andere het 'Abonnement' en 'Betalingsdiensten' en ze beheersen de relaties van de Gebruiker en Finom. Deze Promovoorwaarden zijn altijd van toepassing en hebben voorrang op tegenstrijdige bepalingen tussen de Promovoorwaarden en ALGEMENE VOORWAARDEN.

In aanmerking komende klant: een Finom-gebruiker die handelt vanuit een professionele, zakelijke hoedanigheid, waarvan hun bedrijf is geregistreerd in in Nederland of België en in het bezit is van een geschikt Abonnement, die gebruikmaakt van in aanmerking komende Betalingsdiensten tijdens een Promotieperiode. Een in aanmerking komende klant houdt op 'in aanmerking te komen' onmiddellijk na beëindiging van het geschikte Abonnement of de in aanmerking komende Betalingsdiensten.

Geschikt Abonnement: de abonnementsplannen ‘Start’ en ‘Premium’ in de vormen en samenstellingen zoals ze worden aangeboden tijdens de Promotieperiode en in overeenstemming met de ALGEMENE VOORWAARDEN.

In aanmerking komende Betalingsdiensten: Finom-betalingsdiensten die worden aangeboden onder de ALGEMENE VOORWAARDEN en zoals beschikbaar tijdens de Promotieperiode onder het geschikte Abonnement, met uitzondering van betalingsdiensten waarbij geld wordt overgemaakt naar een andere bankrekening/betaalkaart of opnames bij geldautomaten. 

Finom: PNL Fintech B.V., een bedrijf gevestigd aan de Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Nederland. 

Promotieperiode: van 8 oktober 2021 tot en met 31 december 2023, 23.59 uur CET

Promobeloningen: In aanmerking komende klanten met een geschikt Abonnement die gebruikmaken van toepasselijke betalingsdiensten tijdens de Promotieperiode ontvangen tijdelijk een verhoogde cashback op alle betalingen die de in aanmerking komende Klant doet wanneer deze hun zakelijke Finom-kaart (VISA Debit) gebruikt om voor goederen of diensten te betalen, en wel als volgt: 

  • 'Start': 2% cashback tot een maximale totale Promobeloning van € 10 per maand per betaalrekening 
  • 'Premium': 3% cashback tot een maximale totale Promobeloning van € 20 per maand per betaalrekening 

NB: Voor overschrijvingen naar een andere bankrekening of betaalkaart en opnames bij geldautomaten wordt geen geld terugbetaald. 

Overdraagbaarheid van Promo: Aanbiedingen van deze Promo zijn alleen beschikbaar voor in aanmerking komende klanten en kunnen niet worden gedeeld of overgedragen aan een andere persoon. 

ALGEMENE VOORWAARDEN: De algemene voorwaarden zoals vermeld op de Finom-website en zoals van tijd tot tijd gewijzigd."