Door Joanna de Vries

Factoring

Factoring is een non-bancaire financieringsmethode die ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun onbetaalde facturen om te zetten in directe liquiditeit. Het artikel is bedoeld voor professionals die geïnteresseerd zijn in het optimaliseren van hun kasstromen en financiële stabiliteit middels factoring.

Wat is factoring?

Factoring is een vorm van financiering waarbij u uw openstaande facturen verkoopt aan een factormaatschappij. Deze maatschappij betaalt de facturen direct aan u uit, waardoor u niet hoeft te wachten op betalingen van uw klanten. Factoring als methode elimineert de noodzaak van betalingstermijnen en versnelt de beschikbaarheid van contant geld voor ondernemingen.

Factoring vindt zijn oorsprong in de oudheid, waar handelaren onverkochte goederen konden omzetten in contant geld. Tijdens de industriële revolutie werd factoring essentieel voor ondernemers om hun kasstromen te beheren. In de moderne tijd heeft het zich ontwikkeld tot een veelgebruikte en gestructureerde financiële dienst.

Belangrijkste deelnemers aan het factoring-proces

Er zijn drie hoofd-deelnemers:

 • De factor: dit is de maatschappij die facturen overneemt van een bedrijf (de verkoper of klant) tegen een gereduceerde prijs. De factor verstrekt directe liquiditeit aan de verkoper in ruil voor het recht om de vorderingen te innen bij de debiteuren.
 • De klant (verkoper): dit is het bedrijf dat zijn facturen verkoopt aan de factor om snel geld vrij te maken en zijn kasstromen te verbeteren. 
 • De debiteur: dit is de partij die verantwoordelijk is voor het betalen van de factuur of facturen aan de verkoper. 

Factoring voor zzp’ers en mkb’ers

Behalve voor grote ondernemingen, kan factoring interessant zijn voor zzp’ers en mkb’ers. Factoring stelt zelfstandigen en kleine bedrijven in staat om altijd snel over hun geld te beschikken en zorgt voor een stabiele cashflow.  Hierdoor kunnen ze hun liquiditeit op korte termijn aanzienlijk verbeteren, zonder de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten in gevaar te brengen.

Hoe werkt factoring precies?

Om u een beter inzicht te geven in het factoring-proces, leggen we hier stap voor stap uit hoe het werkt:

 • Stap 1: aanvraag. De ondernemer dient een aanvraag in bij de factoringmaatschappij.
 • Stap 2: beoordeling. De factoringmaatschappij beoordeelt de ingediende facturen om te controleren of deze aan alle vereisten voldoen.
 • Stap 3: factuurverkoop. De ondernemer verkoopt de facturen aan de factor, vaak via het factoring platform.
 • Stap 4: controle. De factor voert nogmaals een controle uit op de ingediende facturen.
 • Stap 5: uitbetaling. Na acceptatie betaalt de factoringmaatschappij de ondernemer een percentage van de factuurwaarde uit, meestal binnen 24 uur. Het resterende bedrag wordt direct betaald nadat de debiteur de factuur heeft voldaan, minus eventuele kosten of vergoedingen.

Soorten factoring

Factoring kent verschillende typen, namelijk:

 • Volledige factoring: de factor neemt zowel het kredietrisico als het debiteurenbeheer over.
 • Gedeeltelijke factoring: de factor financiert slechts een deel van de openstaande facturen van de verkoper. De verkoper behoudt de controle over het debiteurenbeheer van de niet-gefactureerde facturen.
 • Factoring met verhaal (recourse): als een koper niet betaalt, kan de factor terugvallen op de verkoper voor terugbetaling. 
 • Factoring zonder verhaal (non-recourse): de factor draagt het volledige kredietrisico.

Dan zijn er nog:

 • Traditionele factoring: deze vorm is geschikt voor grote bedrijven. Bedrijven zijn verplicht alle debiteuren aan de factormaatschappij over te dragen. De verkoper behoudt meestal het debiteurenbeheer en draagt een deel van het risico van non-betaling. 
 • American factoring: deze vorm is vooral geschikt voor zzp'ers en mkb'ers. De verkoper kiest welke facturen te verkopen.
 • Reverse factoring: het factoringbedrijf betaalt direct aan de leverancier en geeft de debiteur meer tijd om te betalen. Dit omvat vaak een langlopende samenwerking.

Selectiecriteria voor debiteurenvorderingen

Het factoringbedrijf beoordeelt een groot aantal factoren voor debiteuren:

 • Kredietwaardigheid van debiteuren: betrouwbare betalingsgeschiedenis en financiële stabiliteit.
 • Duidelijke factuurdetails en betalingsvoorwaarden en redelijke bedragen.
 • Evaluatie van verkoopvoorwaarden en juridische aspecten van vorderingen.
 • Voorkeur voor minder risicovolle sectoren en vermijden van historisch risicovolle industrieën.

Voordelen van factoring

Hier volgt een korte samenvatting van de voordelen van factoring:

 • Factoring zet openstaande facturen direct in contant geld om, wat de kasstromen verbetert en snelle reacties op financiële behoeften mogelijk maakt.
 • Tijdrovende en kostbare taken, zoals debiteurenbeheer worden verminderd.
 • Factoring biedt financiering op basis van debiteurenvorderingen, zonder traditioneel onderpand, waardoor bedrijven snel toegang krijgen tot kapitaal voor groei of operationele behoeften.

Nadelen van factoring

Factoring heeft echter ook een aantal nadelen:

 • Factoringdiensten kunnen duurder zijn dan andere financieringsopties vanwege risico's en administratieve taken.
 • De betrokkenheid van een factor kan klantrelaties beïnvloeden door communicatieproblemen of conflicten over betalingen.
 • Factormaatschappijen kunnen beperkingen opleggen aan de keuze van debiteuren, wat de flexibiliteit van bedrijven kan beperken.

Conclusie

Factoring biedt bedrijven en ondernemers de kans om hun kasstromen te optimaliseren en financiële stabiliteit te versterken. Door openstaande facturen om te zetten in directe liquiditeit, stelt factoring ondernemingen in staat om snel toegang te krijgen tot kapitaal voor groei en operationele behoeften, maar ook voor vermogensbeheer, fondsbeleggingen en dividenduitkeringen.

Hoewel het voordelen biedt, is het essentieel om de kosten, risico's en beperkingen te evalueren van het gebruik van factoring als financieringsmethode.