Door Joanna de Vries

DGA (Directeur-grootaandeelhouder)

Een DGA of directeur-grootaandeelhouder is de naam voor de hoogste functie binnen bepaalde rechtsvormen voor bedrijven zoals een bv of nv. Deze DGA's bezitten ook een groot deel van de aandelen van het bedrijf. Lees op deze pagina alles over wat een directeur-grootaandeelhouder is, welk salaris de DGA verdient en hoe andere belangrijke zaken zoals pensioenen en verzekeringen geregeld zijn.

Definitie van een DGA

Een Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) is een persoon die zowel de functie van directeur als de meerderheidsaandeelhouder van een besloten vennootschap vervult.

Veel ondernemers zullen DGA als term al weleens voorbij hebben zien komen. Door deze status kunnen er een aantal dingen veranderen. Zo heeft een DGA salaris omdat hij of zij als werknemer ook in dienst is van het bedrijf.

Er zijn diverse criteria die bepalen of u directeur-grootaandeelhouder bent. De belastingdienst ziet u als DGA wanneer u meer dan 5% van de aandelen in een besloten vennootschap bezit. Bij een holdingstructuur werkt dit weer anders en wordt u alleen als directeur-grootaandeelhouder gezien in de holding.

Categorieën van DGA's

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) kan worden ingedeeld in een van de onderstaande vier categorieën:

 • DGA met een meerderheidsbelang. Wanneer een DGA dusdanig veel aandelen bezit dat hij of zij tijdens een aandeelhoudersvergadering meer dan de helft van de stemmen heeft, wordt men gezien als een DGA met een meerderheidsbelang.
 • DGA met een minderheidsbelang. Een directeur-grootaandeelhouder met een minderheidsbelang heeft minder dan de helft van de aandelen van een bedrijf. Daar waar u met een meerderheidsbelang helemaal niet ontslagen kunt worden tegen uw zin, geldt in deze categorie dat u alleen ontslagen kunt worden als er een versterkte meerderheid van de stemmen wordt verzameld tijdens een algemene vergadering.
 • Nevengeschikte DGA. Er zijn ook constructies waarbij er meerdere DGA's actief zijn die allemaal ongeveer hetzelfde aantal aandelen bezitten en dus ook evenveel invloed hebben. Wanneer dit het geval is spreken we van een nevengeschikte DGA. 
 • DGA zonder aandelen. Als laatste is er een DGA zonder aandelen. Dit is van toepassing wanneer iemands bloed- of aanverwanten in totaal een pakket van twee derde van de aandelen of meer hebben. In dit geval is er sprake van een familievennootschap tot de derde graad.

Juridische verantwoordelijkheid van de DGA

Als DGA hebt u een aantal juridische verantwoordelijkheden. Dit omvat zorgvuldigheid, integriteit en het handelen in het belang van het bedrijf. Specifieke gevallen van juridische verantwoordelijkheid kunnen zich voordoen in financiële transacties, naleving van wet- en regelgeving, en strategische besluitvorming binnen het management.

Zo moet u in ieder geval uw relatie met een bv vastleggen. Dit kunt u doen door de contracten hieronder af te sluiten, waarin verschillende rechten en plichten kunnen worden vastgelegd.

 • Arbeidsovereenkomst DGA: in de arbeidsovereenkomst wordt meer duidelijk over uw dienstverband als directeur grootaandeelhouder, omdat u in deze rol eigenlijk bij uzelf in dienst bent. Ook staat in deze arbeidsovereenkomst welk salaris DGA verdient en kunt u dit laten zien aan de Belastingdienst als hier ooit om wordt gevraagd.
 • Rekening-courant overeenkomst: omdat een DGA directeur is van een bv zal het vaak voorkomen dat u het bedrijf geld voorschiet of dat u geld uit de onderneming haalt voor eigen gebruik. Met een rekening-courant overeenkomst voorkomt u dat u over deze bedragen belasting moet betalen, als u ervoor kunt zorgen dat het onder bepaalde bedragen blijft.

DGA salaris en de kenmerken ervan

Om het DGA salaris 2024 te kunnen berekenen zijn er een aantal factoren waar rekening mee gehouden dient te worden.

U bent een formeel werknemer van de bv, maar keert ook een gebruikelijk loon aan uzelf uit. Door dividendbelasting aan uzelf uit te keren kunt u ook vermogen overmaken van uw zakelijke rekening naar uw privérekening. Dit salaris zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen zodat er geen oneigenlijk voordeel qua belastingen en premies ontstaat.

De volgende zaken zijn dan ook van toepassing op het salaris van een directeur grootaandeelhouder:

 • Het minimum salaris van een DGA mag in 2024 niet lager zijn dan € 56.000. Let er goed op dat dit bedrag per jaar kan veranderen.
 • Een DGA moet een salaris krijgen wat gelijk aan of hoger is dan het inkomen van een topverdiener binnen de eigen vennootschap.
 • In vergelijking met dezelfde functies buiten de bv moet het loon overeenkomen met minimaal 75%.

Verzekeringen voor DGA's

Normaal gesproken zijn werknemers automatisch verzekerd als ze in dienst zijn van een bedrijf. Ondanks dat u als DGA zelf in dienst bent van uw bedrijf, bent u niet automatisch verzekerd. Dit geldt in de onderstaande gevallen:

 • Als het niet mogelijk is om tegen uw wil ontslagen te kunnen worden.
 • Wanneer u meer dan 50% van de stemmen hebt op een aandeelhoudersvergadering.
 • Indien u of uw familie meer dan tweederde van de aandelen bezit.

Mocht het zo zijn dat u een minderheidsbelang hebt, dan bent u wel automatisch verzekerd. Als dit niet het geval is, moet u zo snel mogelijk zelf een verzekering regelen als directeur-grootaandeelhouder. Op die manier bent u voor persoonlijke aansprakelijkheid beschermd, maar ook tegen arbeidsongeschiktheid.  

Pensioenen en bonussen voor DGA's

Naast alles over het salaris, vermogensbeheer en verzekeringen zijn ook pensioenen en bonussen belangrijk om te regelen als DGA.

Pensioenregelingen voor DGA's kunnen op maat worden gemaakt en flexibeler zijn dan die voor werknemers. DGA's kunnen gebruikmaken van verschillende pensioenvormen, zoals een oudedagsvoorziening (ODV) of een lijfrente. Deze regelingen bieden vaak mogelijkheden voor belastingvoordelen, zoals de aftrekbaarheid van pensioenpremies en de mogelijkheid om belastinguitstel te krijgen over de opgebouwde pensioenpot.

Conclusie

Als DGA hebt u de hoogste functie binnen een bedrijf als een bv of nv. Hier komen diverse dingen bij kijken die voor een gewone werknemer niet aan de orde zijn. Kijk daarom als eerste goed naar wat voor categorie DGA u bent. Door dit te weten kunt u namelijk beter bepalen welke verzekeringen u af moet sluiten, wat voor salaris u uzelf uit moet keren en hoe u pensioenen en dergelijke moet regelen.