Door Willem Jansen

Brutowinst

Brutowinst is een cruciale financiële maatstaf die het fundament vormt van elk succesvol bedrijf. Het vertegenwoordigt het verschil tussen de omzet en de kosten van verkochte goederen, en biedt inzicht in de effectiviteit van de verkoop- en inkoopstrategieën van een onderneming. Voor ondernemers is een grondig begrip van brutowinst essentieel om hun financiële gezondheid en groeipotentieel te beoordelen. Dit artikel biedt een diepgaande kijk op hoe brutowinst te berekenen en te optimaliseren is, een noodzakelijke kennis voor elke ondernemer die streeft naar duurzaam succes.

Wat is brutowinst?

Brutowinst is het verschil tussen de omzet en de inkoopkosten van verkochte goederen. Om het eenvoudig te stellen: het is het bedrag dat een bedrijf overhoudt na aftrek van de kosten die direct verbonden zijn aan de productie of inkoop van haar producten of diensten. De formule om brutowinst te berekenen is dan ook: 

Totale Omzet - Inkoopwaarde (kosten van verkochte goederen (kvg) = brutowinst.

Betekenis van brutowinst voor bedrijven

Waarom moet je de brutowinst van een bedrijf weten? En waarom is het nodig om deze correct te berekenen? De relevantie van brutowinst bij bedrijfsbeheer is van cruciaal belang. Het dient als een gezondheidsindicator voor een bedrijf, waarbij een hoge brutowinst wijst op efficiëntie in productie en verkoopactiviteiten. Dit inzicht is niet alleen nuttig voor het beheer van prijzen en kosten, maar ook voor strategische besluitvorming, zoals het richten van investeringen op de meest winstgevende producten of diensten.

Verder speelt brutowinst een sleutelrol bij financiële planning en prognoses, waarbij het helpt bij het opstellen van nauwkeurige budgetten en financiële voorspellingen. Brutowinst wordt vaak gebruikt voor benchmarking en analyse, waardoor bedrijven hun prestaties kunnen vergelijken met die van concurrenten.

Samenvattend is de brutowinst meer dan een simpel cijfer; het is een veelzijdige tool die ondernemers en managers helpt hun bedrijf efficiënter en winstgevender te maken.

Hoe brutowinst te berekenen is

Hoe bereken ik brutowinst en wat moet ik daarvoor doen?  Hier volgt een stapsgewijze uitleg met enkele praktische voorbeelden.

 1. Bepaal de totale omzet: de eerste stap in het berekenen van brutowinst is het vaststellen van de totale omzet. Dit is het totale bedrag dat een bedrijf verdient uit de verkoop van goederen of diensten, zonder aftrek van kosten of uitgaven.
 2. Bereken de Inkoopwaarde: de inkoopwaarde (ook bekend als kosten van verkochte goederen of kvg) is het bedrag dat een bedrijf heeft uitgegeven aan het verkrijgen van de verkochte producten. Dit omvat de directe kosten van materiaal, arbeid en andere kosten die rechtstreeks verband houden met de productie of inkoop van de verkochte goederen.
 3. Trek de inkoopwaarde af van de omzet: de brutowinst wordt berekend door de inkoopwaarde af te trekken van de totale omzet. De formule is eenvoudig: brutowinst = omzet - inkoopwaarde (kosten van verkochte goederen (kvg)).

Brutowinstberekening: voorbeelden

Stel, een bedrijf koopt 500 horloges in voor € 10 per stuk en verkoopt ze voor € 20 per stuk. De totale omzet is dan 500 x € 20 = € 10.000. De inkoopwaarde is 500 x € 10 = € 5.000. De brutowinst is € 10.000 - € 5.000 = € 5.000.

Of een voorbeeld van een winkel die 100 tasjes verkoopt voor € 25 per stuk, en deze tasjes zijn ingekocht voor € 10 per stuk. De totale omzet is dan 100 x € 25 = € 2.500. De inkoopwaarde is 100 x € 10 = € 1.000. Dus, de brutowinst is € 2.500 - € 1.000 = € 1.500.

Brutowinstmarge begrijpen

Marge is in feite een percentage dat aangeeft hoeveel van elke euro aan omzet als brutowinst overblijft na aftrek van de kosten van verkochte goederen.

Berekening van de brutowinstmarge

De berekening van de brutowinstmarge is relatief eenvoudig, maar uiterst belangrijk. Het wordt berekend door de totale brutowinst te delen door de totale omzet, en het resultaat te vermenigvuldigen met 100%. De formule ziet er als volgt uit:

Brutowinstmarge = (totale brutowinst/totale omzet) × 100 %

Deze formule zorgt voor een percentage dat direct inzicht geeft in de winstgevendheid van de verkopen van het bedrijf.

Voortbouwend op de eerdere voorbeelden, laten we de brutowinstmarges berekenen:

Voorbeeld 1: horloges

 • De totale omzet van de verkoop van horloges is € 10.000.
 • De inkoopwaarde van de horloges is € 5.000.
 • De brutowinst is dus € 5.000.

De brutowinstmarge berekenen we als volgt: (€ 5.000 / € 10.000) × 100% = 50.

Dit betekent dat 50% van de omzet overblijft als brutowinst na aftrek van de inkoopkosten.

Voorbeeld 2: tasjes

 • De totale omzet van de verkoop van tasjes is € 2.500.
 • De inkoopwaarde van de tasjes is € 1.000.
 • De brutowinst is € 1.500.

De brutowinstmarge berekenen we als volgt: (€ 1.500 / € 2.500) × 100% = 60.

Dit betekent dat 60% van de omzet overblijft als brutowinst na aftrek van de inkoopkosten.

Deze berekeningen tonen de effectiviteit van de verkoop- en inkoopstrategieën van een bedrijf. In het geval van de horloges is 50% van elke verdiende euro pure winst, terwijl dit bij de tasjes zelfs 60% is. Het kennen van deze marges is essentieel voor het maken van geïnformeerde beslissingen over prijsstelling, kostenbeheer en algemene bedrijfsstrategieën. ​​

Verschil tussen brutowinst en nettowinst

Bij het financiële beheer van een onderneming zijn brutowinst en nettowinst twee fundamentele termen die inzicht geven in de financiële prestaties. Hoewel ze op het eerste gezicht vergelijkbaar lijken, vertegenwoordigen ze verschillende aspecten van de bedrijfsvoering.

Zoals we hierboven hebben besproken, is brutowinst het verschil tussen de omzet en de kosten van verkochte goederen (kvg). Het is een maatstaf die de efficiëntie weerspiegelt waarmee een bedrijf zijn kernproducten of -diensten produceert en verkoopt. Brutowinst houdt geen rekening met andere operationele kosten, belastingen of rente.

Nettowinst gaat een stap verder door alle overige bedrijfskosten in de berekening op te nemen. Dit omvat operationele kosten zoals huur, salarissen, administratie, marketing, en ook niet-operationele kosten zoals belastingen en rentebetalingen. De nettowinst wordt berekend door deze kosten af te trekken van de brutowinst:

Nettowinst = brutowinst − totale overige bedrijfskosten

Laten we de nettowinst berekenen voor de twee voorbeelden met behulp van aangenomen bedrijfskosten:

Voorbeeld 1: horloges

Brutowinst: zoals berekend, is de brutowinst van de horloges € 5.000.

Aangenomen bedrijfskosten: stel dat het bedrijf € 2.000 aan algemene bedrijfskosten heeft, zoals huur, salarissen, en marketing.

Nettowinst: de nettowinst wordt dan berekend als € 5.000 (brutowinst) - € 2.000 (bedrijfskosten) = € 3.000.

Voorbeeld 2: tasjes

Brutowinst: de brutowinst van de tasjes is € 1.500.

Aangenomen bedrijfskosten: voor de tasjes nemen we aan dat er € 500 aan bedrijfskosten zijn.

Nettowinst: de nettowinst van de tasjes is dan € 1.500 - € 500 = € 1.000.

Deze berekeningen tonen aan hoe de nettowinst wordt beïnvloed door de aftrek van bedrijfskosten van de brutowinst. Terwijl de brutowinst een indicatie geeft van de efficiëntie van de productie en verkoop, geeft de nettowinst een realistischer beeld van wat er daadwerkelijk overblijft als winst na alle uitgaven. Het is deze nettowinst die uiteindelijk de financiële gezondheid van een bedrijf bepaalt en essentieel is voor duurzame groei en stabiliteit. 

Optimaliseren van de brutowinst

Als onderdeel van een strategisch financieel beheer is het optimaliseren van de brutowinst cruciaal voor elk bedrijf. Dit houdt in het verbeteren van de verhouding tussen inkomsten en de directe kosten van verkochte goederen. Hier zijn enkele tips voor het verbeteren van de brutowinst, met specifieke voorbeelden gericht op de eerder genoemde horloges en handtassen.

Tips voor het verhogen van de brutowinst

 • Prijsstrategieën: heroverweeg de prijsstelling van uw producten of diensten. Een kleine verhoging van de verkoopprijs kan een significante impact hebben op de brutowinst, mits de marktvraag elastisch is.
 • Kostenreductie: focus op het verlagen van de inkoopkosten zonder de kwaliteit van de producten te compromitteren. Dit kan onder meer door betere inkoopvoorwaarden te onderhandelen of efficiëntere productiemethoden te implementeren.
 • Efficiëntieverhoging: verbeter operationele processen om verspilling te verminderen en de productiviteit te verhogen. Dit kan variëren van het stroomlijnen van productielijnen tot het verbeteren van logistieke operaties.

Praktische voorbeelden

Laten we de impact van deze strategieën bekijken aan de hand van onze voorbeelden van horloges en handtassen.

Horloges: stel dat de verkoopprijs van de horloges met € 1 verhoogd wordt naar € 21 per stuk, zonder verandering in de vraag. De nieuwe omzet is dan 500 x € 21 = € 10.500. Bij dezelfde inkoopwaarde van € 5.000 stijgt de brutowinst naar € 10.500 - € 5.000 = € 5.500, een toename van € 500.

Tasjes: overweeg een kostenbesparing door efficiëntere inkoop. Als de inkoopkosten van de tasjes verlaagd kunnen worden naar € 9 per stuk, wordt de inkoopwaarde 100 x € 9 = € 900. Met een gelijkblijvende omzet van € 2.500, stijgt de brutowinst naar € 2.500 - € 900 = € 1.600, een toename van € 100.

Deze voorbeelden laten zien hoe relatief kleine aanpassingen in prijsstelling en kostenbeheer een merkbare impact kunnen hebben op de brutowinst. Het is essentieel om een balans te vinden tussen marktcompetitiviteit en winstgevendheid. Een zorgvuldige analyse van prijselasticiteit, kostenstructuren en operationele efficiëntie kan bedrijven helpen hun brutowinst te maximaliseren. Dit draagt niet alleen bij aan de financiële gezondheid op korte termijn, maar ook aan de duurzaamheid en groei op lange termijn.

Conclusie

Het concept van brutowinst staat centraal in het financiële beheer van elk bedrijf. Door het verschil tussen omzet en inkoopkosten te analyseren, biedt brutowinst inzicht in de effectiviteit van de bedrijfsstrategieën en de operationele efficiëntie. Het belang van brutowinst strekt zich uit tot het fundament van prijsstrategieën, kostenbeheer en winstoptimalisatie. Voor ondernemers betekent een grondig begrip van brutowinst een krachtig instrument in handen hebben om hun bedrijf te sturen naar groei en duurzaam succes.

Veelgestelde vragen

Is EBITDA hetzelfde als brutowinst?

Nee, EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) is niet hetzelfde als brutowinst. Beide termen vertegenwoordigen verschillende financiële indicatoren binnen een bedrijf.

Brutowinst: dit is het bedrag dat een bedrijf overhoudt na aftrek van de directe kosten die verbonden zijn aan de productie van de verkochte goederen of diensten. Het wordt berekend door de kosten van verkochte goederen af te trekken van de totale omzet. Brutowinst houdt geen rekening met operationele kosten, rente, belastingen, afschrijvingen of amortisatie.

EBITDA: dit is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf die kijkt naar het inkomen voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. EBITDA biedt een duidelijker beeld van de operationele prestaties omdat het niet beïnvloed wordt door belastingstructuren, financieringsbeslissingen (rente) en grote niet-contante uitgaven zoals afschrijvingen en amortisatie. EBITDA wordt berekend door deze bedragen toe te voegen aan de nettowinst.

Samengevat is brutowinst een meer primaire maatstaf die zich richt op de directe kosten en verkoopopbrengsten van een bedrijf, terwijl EBITDA een meer omvattende blik werpt op de operationele winstgevendheid door ook rekening te houden met indirecte kosten, behalve rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.

Is brutowinst inclusief btw?

Nee, brutowinst is doorgaans exclusief btw (belasting over de toegevoegde waarde). Brutowinst wordt berekend door van de omzet (exclusief btw) de kosten van de verkochte goederen (ook exclusief btw) af te trekken. Dit komt doordat de btw een door de overheid opgelegde belasting is die wordt geïnd bij de eindgebruiker en niet wordt beschouwd als een inkomsten- of kostencomponent voor het bedrijf.

Bedrijven rekenen btw door aan hun klanten, maar moeten deze belasting afdragen aan de overheid. Daarom wordt de btw apart gehouden van de berekening van brutowinst, omdat het geen deel uitmaakt van de inkomsten of kosten die direct gerelateerd zijn aan de productie of aankoop van goederen of diensten die het bedrijf verkoopt. De brutowinst focust zich op de fundamentele bedrijfsactiviteiten en winstgevendheid, exclusief fiscale overwegingen zoals btw.