Usługi Finom

W ramach dostępu do kompleksowej platformy biznesowej

Custom

Custom

od
€ 99
/miesiąc (płatne rocznie) (bez VAT)

od
€ 119 /miesiąc (płatne rocznie) (bez VAT)

Cena za miesiąc (płatne miesięcznie)

od
€ 119 bez VAT

Cena za miesiąc (płatne rocznie)

od
€ 99 bez VAT

Kompleksowa platforma biznesowa

Dołączeni użytkownicy

Dostęp do platformy biznesowej

Integracje z księgowością

Historia wszystkich transakcji w inteligentnych pulpitach nawigacyjnych

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Wiele firm

Liczba połączonych banków i dostawców usług płatniczych

Żądania zainicjowania płatności

Aplikacja mobilna (systemy iOS i Android)

Gwarantowana dostępność (SLA) na poziomie 99%

Zarządzanie rolami i użytkownikami

Dostęp dla księgowych

Ręczny dostęp do portfeli dla członków zespołu

Wizualna analiza przychodów i wydatków

Ciemny motyw

Fakturowanie

Faktury (przychodzące/wychodzące)

Szybkie płatności za faktury od klientów

Śledzenie statusu faktur

Dostęp do interfejsu API do fakturowania

Rozpoznawanie faktur i paragonów

Ręczne uzgadnianie faktur i paragonów

Noty kredytowe

Personalizacja szablonów faktur

Automatyczne zbieranie dokumentów

Dodatkowe opłaty za usługi

Dostarczane przez Finom

Miesięczna opłata za dodatkowego członka zespołu

€ 1

Opłata za każdy zarejestrowany dokument

€ 1 po 8

Dostarczane przez Finom Payments

Wydanie karty VISA

Opłata za wydanie dodatkowej fizycznej karty

€ 0

Miesięczna opłata za nieaktywną kartę fizyczną

€ 1

Wydawanie kart wirtualnych

Opłata za wydanie dodatkowej karty wirtualnej

€ 0

Miesięczna opłata za nieaktywną kartę wirtualną

€ 0,5

Płatności kartą w EUR (z wyjątkiem niektórych MCC)

€ 0

Limit płatności kartą na kartę (miesięcznie)

€ 100.000

Płatności kartą w walucie obcej (innej niż EUR)

1%

Płatności kartą dla niektórych MCC (%, minimum € 1)

€ 0 - € 500

0%

€ 500 - € 2,500

0%

€ 2,500 - € 5,000

1%

€ 5,000+

3%

Opłata za wypłatę z bankomatu

€ 2 po 15 wypłacie

Rozszerzenie limitu wypłat z bankomatów do 10 000 EUR (płatne miesięcznie)

€ 0

Opłata za wypłatę z bankomatu w walucie obcej (innej niż EUR)

1%

Miesięczna opłata za dodatkowy portfel

€ 0,5 po 4 portfelu

Opłata za dodatkowe przelewy przychodzące/wychodzące SEPA i DD

€ 0,2 po 250

Opłata za dodatkowe przelewy wychodzące SEPA i DD (miesięcznie)

0%

Opłata za przelewy natychmiastowe SEPA

€ 0 — € 500

€ 1

€ 500 — € 2,000

€ 3

€ 2,000+

€ 5

Przesyłanie środków między użytkownikami Finom w kilka sekund

€ 0

Wychodzące płatności międzynarodowe (opłata za płatność)

€ 10 + 0,3% od przelewu

Przychodzące płatności międzynarodowe (opłata za płatność)

€ 0

Dochodzenie w sprawie płatności wychodzących

€ 45

Dochodzenie w sprawie płatności przychodzących

€ 50

Opłata za dostarczenie MT103

€ 45

Opłata za wniosek o MT199

€ 45

Przetwarzanie płatności masowych

Konfigurowalne kategorie i oznaczenia transakcji

Zaplanowane płatności

Powtarzające się płatności

Dodatkowe opłaty za usługi specjalne

Dostarczane przez Finom

Ekspresowa dostawa karty Finom

€ 30

Dostarczane przez Finom Payments

Wycofanie polecenia przelewu SEPA

€ 15

Zapytanie dotyczące przelewu SEPA (dochodzenie w sprawie płatności)

€ 15

Potwierdzenie audytu

€ 100

Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu niewystarczającego salda konta

€ 1

Nieuzgodnione saldo ujemne na koncie firmowym Finom

€ 1 za dzień

Wezwanie do zapłaty (listowne)

€ 5

Spór dotyczący karty w przypadku autoryzowanej transakcji (za transakcję)

€ 30

Zajęcia dokonane na koncie firmowym Finom (za każde zajęcie)

€ 25